Estructura organitzativa

Funcionament del club

Som un Club Esportiu sense ànim de lucre, amb una Assemblea de Socis i una Junta Directiva, que de manera voluntària, gestiona el club.

Estructuralment esta formada per:

  • Comissió Esportiva: Integrada per tècnics del Club, dirigeix, coordina i fa el seguiment dels grups, equips i també de les activitats esportives organitzades o en les que participi el Club.
  • Comissió Econòmica: Formada per membres de la Junta Directiva i pares/mares voluntaris/es, col·labora en el seguiment i en la millora econòmica del club.
  • Comissió de Comunicació i Dinamització Social: Composta per pares, mares i jugadors adults,  contribueix a millorar la difusió de les activitats del club i la participació en diferents activitats esportives o socials.
  • Comissió de Delegats d’equips: Formada per 1 o 2 pares o mares de cada grup o equip del Club, s’encarrega de facilitar la comunicació entre els pares i la Junta Directiva i col·laborar en l’organització d’activitats.
  • Junta Ampliada: Composta per representants de cada Comissió i de la Junta Directiva que es reuneixen per abordar qüestions comunes, valorar i analitzar iniciatives o propostes traslladades des de la Junta Directiva o perquè aquesta avaluí la seva possible aprovació, o implantació si s’escau.