Pemboleh ubah Penyelidikan: Definisi, Jenis, Karakteristik, dan Contohnya

pemboleh ubah penyelidikan

Pemboleh ubah penyelidikan adalah komponen penting dalam kajian. pemboleh ubah adalah apa sahaja yang ditentukan oleh penyelidik untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut.

Walau bagaimanapun, dalam praktiknya masih banyak orang yang tidak memahami maksud pemboleh ubah ini. Oleh itu, kita akan membincangkan pemboleh ubah penyelidikan bermula dari definisi, jenis dan ciri mereka.

Definisi Pemboleh ubah Penyelidikan

"Secara umum, pemboleh ubah bermaksud sesuatu yang boleh berubah, berbeza dan berbeza-beza."

Anda mesti menjalankan aktiviti praktikum semasa di sekolah. Aktiviti praktikum ini biasanya bertujuan untuk menentukan hubungan antara salah satu parameter sebab dan akibat.

Satu contoh yang mudah adalah praktikum untuk menentukan hubungan antara voltan dan kecerahan lampu. Apabila anda meningkatkan voltan, lampu yang dipasang akan menyala lebih terang.

Pada asasnya, praktikum yang telah anda jalankan mesti mempunyai pemboleh ubah penyelidikan. Seperti dalam praktikum, hubungan antara voltan dan kecerahan lampu. Tanpa menyedarinya, voltan dan kecerahan lampu itu sendiri adalah pemboleh ubah asas kajian.

Jenis pemboleh ubah penyelidikan

pemboleh ubah penyelidikan

Seperti yang kita ketahui, terdapat pelbagai pemboleh ubah yang dapat mempengaruhi hasil kajian yang dilakukan.

Oleh itu, untuk memudahkan pengkelasan pemboleh ubah, mereka dapat dibahagikan kepada pelbagai jenis berdasarkan hubungan, sifat, urgensi, skala pengukuran dan penampilan masa pengukuran.

1. Hubungan antara pemboleh ubah

Berdasarkan hubungan, pemboleh ubah dikelaskan kepada tiga jenis, iaitu pemboleh ubah tidak bersandar, pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah kawalan:

 • Bebas adalah jenis pemboleh ubah yang menyebabkan perubahan pada pemboleh ubah lain. Contoh pemboleh ubah bebas adalah voltan seperti pada contoh sebelumnya.

 • Bound adalah jenis pemboleh ubah yang dipengaruhi oleh perubahan dalam pemboleh ubah bebas. Seperti dalam kes sebelumnya, pemboleh ubah bersandar adalah kecerahan lampu.

 • Kawalan adalah sejenis pemboleh ubah yang dapat dikawal atau dikendalikan oleh pengkaji. Seperti contoh sebelumnya, pemboleh ubah kawalan adalah voltan kerana voltan dapat disesuaikan dengan sewajarnya.
Baca juga: Proses pembentukan air kencing pada manusia (bersama dengan gambar dan penjelasan)

2. Sifat Pembolehubah

Selain daripada dikelaskan berdasarkan hubungan mereka, pemboleh ubah juga dapat diklasifikasikan mengikut sifatnya. Secara umum, pemboleh ubah diklasifikasikan menjadi dua mengikut sifatnya, iaitu pemboleh ubah statik dan dinamik.

 • Pemboleh ubah statik adalah jenis pemboleh ubah yang tidak dapat mengubah nilai, keadaan atau bahkan ciri-cirinya. Dalam kes di atas pemboleh ubah statik adalah beban atau rintangan lampu itu sendiri.

 • Pemboleh ubah dinamik adalah kebalikan dari pemboleh ubah statik di mana nilai, keadaan atau ciri mereka boleh berubah. Sebagai contoh, dalam kes sebelumnya kita dapat mengklasifikasikan arus lampu dan kecerahan sebagai pemboleh ubah dinamik.

3. Urgensi Fakta

Dilihat dari urgensi fakta, pemboleh ubah dibahagikan kepada pemboleh ubah konseptual dan pemboleh ubah fakta. Pemboleh ubah konseptual adalah pemboleh ubah yang tidak dapat dilihat dengan jelas atau sesuai dengan fakta, misalnya, motivasi, minat, bakat dan prestasi.

Sementara itu, pemboleh ubah faktual adalah pemboleh ubah yang dapat dilihat dengan jelas, misalnya, adalah voltan, arus, gen, umur dan sebagainya.

4. Skala Pengukuran

Selain daripada tiga faktor sebelumnya, skala pengukuran juga menjadi asas untuk mengklasifikasikan jenis pemboleh ubah. Mengikut jenis skala pengukuran, pemboleh ubah dapat dibahagikan kepada empat, iaitu:

 • Nominal adalah jenis pemboleh ubah yang hanya dapat dikelompokkan secara terpisah atau diskrit. Contohnya ialah jantina, agama, wilayah.

 • Ordinal adalah jenis pemboleh ubah yang mempunyai perbezaan, tahap atau urutan dan tidak mempunyai perbezaan yang sama. Contohnya ialah kedudukan dalam kelas berdasarkan pelbagai skor.

 • Selang adalah jenis pemboleh ubah yang sama dengan ordinal tetapi mempunyai perbezaan yang sama. Contohnya ialah selang hasil pembelajaran yang dilambangkan dengan huruf ABCD dan E.

 • Nisbah adalah pemboleh ubah yang serupa dengan selang tetapi boleh dibandingkan. Contohnya ialah berat badan, seseorang dengan berat 40 kg adalah separuh daripada berat badan 80 kg.
Baca juga: Jadual Trigonometri Sin Cos Tan Lengkap (Semua Sudut) + Cara Memahaminya [2020]

5. Pengukuran Masa Rupa

Berdasarkan masa pengukuran, pemboleh ubah dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu pemboleh ubah maksimalis dan pemboleh ubah khas.

 • Pemboleh ubah maksimum adalah pemboleh ubah dalam proses pengumpulan data terdapat dorongan kepada responden. Contohnya adalah kreativiti, bakat dan pencapaian.

 • Pemboleh ubah khas adalah jenis pemboleh ubah di mana proses pengumpulan data tidak disertai dengan dorongan kepada responden. Contohnya adalah minat, keperibadian, sikap terhadap perkara-perkara tertentu.

Demikianlah perbincangan mengenai pemboleh ubah penyelidikan. Semoga dapat bermanfaat untuk anda semua.