Kegiatan Ekonomi - Aktiviti Pengeluaran, Pengedaran dan Penggunaan

aktiviti ekonomi adalah

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang mendukung sektor ekonomi, yang meliputi kegiatan produksi oleh pengeluar, kegiatan pengedaran oleh pengedar, dan kegiatan penggunaan oleh pengguna.

Dengan melakukan transaksi jual beli, ini bermaksud bahawa kita telah menjalankan aktiviti ekonomi paling sederhana.

Ringkasnya, aktiviti ekonomi adalah aktiviti yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi keperluan dengan menggunakan prinsip ekonomi. Prinsip-prinsip yang disebut meliputi aktiviti pengeluaran, pengedaran dan penggunaan.

Selain memenuhi kebutuhan, kegiatan yang dilakukan di sektor ekonomi juga bertujuan untuk menyusun kualiti produk yang diperlukan, menyusun keperluan yang diutamakan, dan mempertimbangkan untung rugi.

Secara amnya, aktiviti ini merangkumi aktiviti pengeluaran, pengedaran dan penggunaan. Oleh itu, pertimbangkan penjelasan berikut dengan teliti.

aktiviti ekonomi adalah

Pengeluar sebagai Pelaku Aktiviti Pengeluaran

Kegiatan yang bertujuan untuk membuat produk dalam bentuk barang dan perkhidmatan disebut aktiviti pengeluaran. Selain membuat produk, aktiviti pengeluaran juga merangkumi nilai tambah pada produk.

Sebagai contoh, kabinet yang dibuat oleh tukang kayu adalah aktiviti pengeluaran, sementara penerbit buku berusaha untuk menjalankan aktiviti produksi dengan meningkatkan nilai penggunaan kertas yang digunakan.

Pengeluar adalah istilah dalam aktiviti ekonomi yang menunjukkan pelaku dalam aktiviti produksi.

Pengeluar boleh menjadi individu, syarikat dan entiti perniagaan yang menjalankan aktiviti pengeluaran. Walaupun produk yang dihasilkan, kedua-dua barang atau perkhidmatan akan diedarkan kepada pengguna untuk memenuhi keperluan mereka. Kemudian, pengeluar akan mendapat keuntungan.

Kemudian, untuk menghasilkan produk, proses pengeluaran diperlukan, iaitu input atau bahan mentah barang mentah dan barang separuh siap untuk menghasilkan output dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi. Kejayaan atau kegagalan proses pengeluaran dipengaruhi oleh Sumber Asli (SDA), Sumber Manusia (Sumber Daya Manusia), modal, dan kemampuan keusahawanan.

Baca juga: 16 Kerajaan Buddha Hindu di Dunia (Penjelasan Penuh)

Sementara itu, berdasarkan pengelolaan sumber pengeluaran, kegiatan produksi dibahagikan kepada bidang usaha ekstraktif yang mengambil bahan dari alam tanpa melalui pemrosesan, bidang bisnis agraria yang memerlukan pemrosesan tanah, dan perniagaan industri yang memproses barang mentah menjadi barang setengah jadi. Semua bertujuan menghasilkan produk yang diperlukan.

Pengeluar sebagai pelaku aktiviti pengedaran

Pengedar adalah orang yang menjalankan aktiviti pengedaran. Tujuannya adalah agar produk dari pengeluar dapat menjangkau pengguna yang memerlukannya.

Kegiatan pengedaran juga bukan satu kegiatan, melainkan kegiatan bersama yang meliputi pengangkutan, pembungkusan, borong, pembelian dari pengeluar, penyimpanan, standardisasi kualiti, dan lain-lain.

Salah satu contoh aktiviti pengedaran adalah simen yang diedarkan ke Kepulauan Seribu. Ini kerana kawasan ini sama sekali tidak mempunyai kilang simen. Pengedar bertanggungjawab membawa produk ke lokasi tertentu dalam jangka masa yang ditentukan.

Dengan adanya pengedar, harga simen tidak meningkat terlalu tinggi kerana kos pengangkutan.

aktiviti pengguna

Pengguna sebagai Pelaku Aktiviti Penggunaan

 Penggunaan adalah aktiviti ekonomi yang bertujuan untuk menghabiskan atau bahkan mengurangkan nilai penggunaan produk, baik barang atau perkhidmatan, untuk memenuhi keperluan.

Pelaku aktiviti ini dikenali sebagai pengguna. Dalam aktiviti penggunaan, paling tidak ada tiga pelaku utama, yaitu rumah tangga, pemerintah, dan industri.

Lebih baik mempertimbangkan beberapa hal dalam menjalankan aktiviti penggunaan, seperti mengutamakan keperluan asas, menyesuaikan biaya penggunaan menurut pendapatan, dan tidak menjalankan kegiatan konsumtif.

Jangan biarkan perbelanjaan lebih besar daripada pendapatan agar aktiviti ekonomi tidak berjalan dengan baik.


Ini adalah penjelasan para pelaku dalam aktiviti pengeluaran, pengedaran dan penggunaan. Manusia tidak hanya menjalankan satu kegiatan ekonomi, tetapi juga melakukan beberapa kegiatan ekonomi sekaligus.

Sebagai contoh, kilang sebagai pelaku aktiviti pengeluaran juga menjalankan aktiviti penggunaan bahan bahu untuk membuat produk tertentu. Jadi, apa aktiviti ekonomi yang anda lakukan?