Contoh Norma Undang-Undang di Sekolah, Rumah dan Masyarakat

contoh norma undang-undang

Contoh norma undang-undang di sekolah ialah pelajar mesti datang dan hadir selewat-lewatnya 15 minit sebelum loceng masuk kelas berbunyi dan banyak lagi dalam artikel ini.

Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh negara atau institusi yang memiliki wewenang. Peraturan yang dibuat oleh negara atau institusi yang diberi kuasa adalah paksaan dan mengikat.

Bagi pelanggar norma-norma undang-undang, sekatan ketat akan diberikan sehingga pesalah akan dihina dan menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melanggar norma undang-undang.

Jenis Norma Undang-Undang

Jenis norma undang-undang dapat dibahagikan kepada dua, iaitu:

1. Undang-undang bertulis

Undang-undang bertulis adalah undang-undang yang telah ditetapkan dan disahkan secara bertulis oleh pegawai yang diberi kuasa.

Undang-undang bertulis itu sendiri dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu:

 • Undang-undang Jenayah

Undang-undang jenayah adalah undang-undang yang secara meluas mengatur hubungan antara seseorang dan masyarakat umum.

Masyarakat boleh dikenakan undang-undang jenayah sekiranya mereka mengambil tindakan yang dianggap memudaratkan masyarakat. Biasanya dalam undang-undang jenayah kita akan melihat masyarakat sebagai objek implikasi terhadap tindakan seseorang.

Jenis hukuman dari undang-undang jenayah boleh berupa penjara atau denda yang ditulis dalam buku kod jenayah. Contoh undang-undang jenayah, iaitu pencopet atau mencuri.

 • Undang-undang sivil

Undang-undang sivil adalah undang-undang yang dapat mengatur hubungan antara orang. Biasanya hubungan antara orang dalam undang-undang sivil, hasil dari tindakan seseorang yang tidak memberi kesan kepada masyarakat luas.

Dalam undang-undang sivil tidak ada sanksi pidana untuk pelanggar undang-undang sipil. Biasanya, untuk menangani individu yang melanggar undang-undang sivil, ini merujuk kepada buku undang-undang sivil.

Contoh undang-undang sivil adalah ketika perjanjian dibuat antara dua orang yang melanggar atau ada masalah dari segi hutang.

Baca juga: Norma Undang-Undang: Definisi, Tujuan, Jenis, Contoh dan Sekatan

2. Undang-undang Tidak Bertulis

Jenis undang-undang tidak tertulis adalah undang-undang adat, di mana peraturan dapat berubah sesuai dengan situasi dan keadaan.

Biasanya undang-undang adat mesti dipatuhi di kawasan-kawasan tertentu dengan jenis pelanggaran yang telah dipersetujui dalam masyarakat setempat.

Di samping itu, undang-undang adat dapat berlaku secara budaya, di mana kesahihannya hanya berlangsung dari generasi ke generasi dan tidak ditulis dalam buku atau undang-undang.

Contoh undang-undang adat adalah bahawa untuk wilayah tertentu, jika dua orang dari lawan jenis ditangkap di tempat yang gelap dan melakukan perbuatan tidak bermoral, mereka akan dikenakan undang-undang adat dalam bentuk perkahwinan.

Contoh Norma Undang-Undang

Beberapa contoh norma undang-undang yang ada di sekitar kita termasuk:

1. Norma Undang-Undang di persekitaran Sekolah

 • Pelajar mesti datang dan hadir selewat-lewatnya 15 minit sebelum loceng kelas berbunyi.
 • Pelajar dikehendaki memakai pakaian seragam dan atribut dengan kemas dan lengkap.
 • Bagi pelajar lelaki, panjang rambut tidak boleh melebihi kolar pakaian seragam.
 • Semua pelajar diminta untuk menyertai upacara bendera yang diadakan setiap hari Isnin pagi.
 • Pelajar dilarang membawa barang berharga ke sekolah.
 • Pelajar dilarang menggunakan alat solek yang berlebihan.
 • Pelajar mesti menyertai salah satu aktiviti ekstrakurikuler di sekolah.
 • Sekiranya pelajar terpaksa tidak dapat memasuki sekolah, mereka mesti menghantar permit, yang ditujukan kepada guru wali kelas dan dokumen sokongan lain.
 • Pelajar perempuan tidak dibenarkan memakai pakaian seragam yang ketat.

2. Norma Undang-Undang dalam Persekitaran Keluarga

 • Mesti menjaga nama baik ibu bapa dan keluarga.
 • Hendaklah mematuhi peraturan agama dalam keluarga.
 • Patuhi peraturan kesopanan.
 • Merawat dan menggunakan kemudahan keluarga dengan teratur.
 • Setiap anggota keluarga mesti melaksanakan hak dan kewajipan mereka dengan betul.
 • Mesti menjalankan gaya hidup yang sederhana.
 • Patuhi dan laksanakan setiap peraturan dalam keluarga yang dipersetujui bersama.
 • Ikuti adat keluarga yang telah dipelihara dan dijaga dengan baik.
Baca juga: Kuantiti Pengetua dan Derivatif dalam Fizik (PENUH)

3. Norma Undang-Undang dalam Masyarakat

 • Tetamu yang bermalam atau 1 x 24 jam dijangka melaporkan diri kepada ketua RT.
 • Untuk penduduk baru, sila laporkan kepada ketua RT dan RW.
 • Setiap hari Ahad, ibu dan anak yang masih di bawah lima tahun mesti menyertai Posyandu (Pos Perkhidmatan Bersepadu).
 • Setiap keluarga mesti menghantar wakil lelaki, berusia lebih dari 17 tahun, untuk mengambil bahagian dalam Sistem Keselamatan Alam Sekitar (Siskamling).
 • Setiap Sabtu pagi, penduduk mesti mengambil bahagian dalam khidmat masyarakat di persekitaran RW.
 • Setiap keluarga mesti membayar sumbangan tunai RT sebulan sekali