Pasal 29 Paragraf 1 dan 2 Perubahan UUD 1945 (Penjelasan Lengkap)

Pasal 29 ayat 1 dan 2

Pasal 29 ayat 1 berbunyi: "Negara didasarkan pada Satu Ketuhanan". Pasal 29 ayat 2 berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan … (Baca selengkapnya dalam artikel ini).

Sebelum membincangkan lebih lanjut, mari kita pelajari terlebih dahulu mengenai Perlembagaan atau Undang-Undang Asas.

Perlembagaan 1945

Perlembagaan 1945 adalah asas perlembagaan negara dan salah satu asas undang-undang bertulis di Negara Kesatuan Republik Dunia hari ini.

Semua kebijakan dan peraturan akan diserahkan kepada UUD 1945, karena UUD 1945 memuat semua nilai atau artikel yang ditemukan berdasarkan negara, Pancasila.

Sebelum menjadi Perlembagaan 1945 yang sedang kita gunakan, Perlembagaan 1945 telah melalui proses pindaan atau pindaan.

Berdasarkan laman web rasmi Kementerian Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sejauh ini Perlembagaan telah dipinda sebanyak empat kali melalui sesi Majlis Perundingan Rakyat (MPR) pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Pasal 29 ayat 1 dan 2 dari UUD 1945

Perkara 29 Perenggan 1 dari UUD 1945

Pasal 29 ayat 1 berbunyi:

"Negara berdasarkan Ketuhanan yang Satu" .

Artikel ini menjelaskan bahawa setiap warganegara dijamin pelaksanaan agama dan keselamatan dalam menjalankan kegiatan keagamaan.

Perkara 29 Perenggan 2 dari UUD 1945

Artikel 29 ayat 2 berbunyi

"Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agama sendiri dan beribadah mengikut agama dan kepercayaannya."

Artikel ini menjelaskan bahawa negara menjamin semua warganegara atau orang untuk memeluk agama yang dia percayai.

Pasal 29, baik paragraf 1 atau paragraf 2, bermaksud bahwa semua orang yang tinggal di Dunia memiliki hak untuk memeluk agama yang mereka percayai dan pemerintah akan menjamin pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut.

Baca juga: Pameran Seni Rupa: Definisi, Jenis dan Tujuan [PENUH]

Hak sesuai dengan Artikel 29 Perlembagaan 1945

Berikut adalah hak yang diterima oleh warganegara berdasarkan artikel 29 Perlembagaan 1945

 • Hak kebebasan untuk memeluk agama kerana dia percaya tanpa paksaan dari mana sahaja
 • Hak untuk menjalankan aktiviti keagamaan secara senyap-senyap tanpa gangguan luar
 • Hak kebebasan untuk mempercayai Tuhan yang merupakan pencipta alam semesta

Kepentingan Hak Keagamaan

Berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia, kebebasan beragama atau kepercayaan dapat diringkaskan menjadi 8 (lapan) komponen, iaitu

 1. Kebebasan Dalaman 
 2. Kebebasan Luaran
 3. Tiada paksaan 
 4. Tidak diskriminatif 
 5. Hak Ibu Bapa dan Penjaga 
 6. Kebebasan Institusi dan Status Perundangan 
 7. Sekatan Kebebasan Luaran yang Dibolehkan 
 8. Ketidakberdayaan