Tahap dalam Mencapai Perjanjian Antarabangsa

peringkat perjanjian antarabangsa

Tahap perjanjian internasional meliputi (1) tahap perundingan, (2) tahap perjanjian internasional, (3) tahap pengesahan dan perincian dalam artikel ini.

Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial, saling memerlukan. Ini sama dengan negara yang saling berkaitan dengan negara lain.

Antara negara membuat salah satu dasar yang boleh mengikat, iaitu perjanjian antarabangsa. Dalam perjanjian ini, ada beberapa perkara yang perlu diketahui terlebih dahulu.

Definisi Perjanjian Antarabangsa

Perjanjian antarabangsa adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan undang-undang antarabangsa oleh beberapa negara dan organisasi berskala antarabangsa lain untuk melahirkan akibat hukum tertentu. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban setiap pihak.

Contoh perjanjian antarabangsa adalah perjanjian yang dibuat oleh negara dengan negara lain, negara dengan organisasi antarabangsa, organisasi antarabangsa dengan organisasi antarabangsa lain, dan Takhta Suci dengan negara.

Memahami Perjanjian Antarabangsa Menurut Pakar

Perjanjian antarabangsa menurut beberapa definisi adalah seperti berikut.

1. Konvensyen Vienna 1969

Perjanjian antarabangsa adalah perjanjian yang dimeterai oleh dua atau lebih negara yang bertujuan menghasilkan akibat hukum tertentu.

2. 1986 Konvensyen Vienna

Perjanjian antarabangsa sebagai perjanjian antarabangsa yang diatur oleh undang-undang antarabangsa dan ditandatangani secara bertulis antara satu atau lebih negara dan antara satu atau lebih organisasi antarabangsa, antara organisasi antarabangsa.

3. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Perjanjian antarabangsa adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, dan menimbulkan hak dan kewajiban kepada pemerintah Indonesia yang merupakan hukum publik.

4. Undang-undang No. 24 tahun 2000 mengenai Perjanjian Antarabangsa

Perjanjian antarabangsa adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam undang-undang antarabangsa yang dibuat secara bertulis dan mewujudkan hak dan kewajiban dalam bidang hukum publik.

5. Oppenheimer-Lauterpact

Perjanjian antarabangsa adalah perjanjian antara negara yang mewujudkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang memeterainya.

6. B. Schwarzenberger

Perjanjian antarabangsa adalah perjanjian antara subjek undang-undang antarabangsa yang menimbulkan kewajiban mengikat dalam undang-undang antarabangsa, yang boleh bersifat dua hala atau pelbagai hala.

Subjek undang-undang yang dimaksud adalah institusi dan negara antarabangsa

7. Dr. Muchtar Kusumaatmaja, SH LLM

Perjanjian antarabangsa adalah perjanjian yang dimeterai antara negara-negara yang bertujuan untuk menghasilkan akibat tertentu.

Fungsi Perjanjian Antarabangsa

Perjanjian skala antarabangsa yang melibatkan banyak negara di dunia mempunyai beberapa fungsi yang dapat anda ketahui.

Apakah fungsi sebenar perjanjian skala antarabangsa ini?

 1. Sebuah negara akan sentiasa mendapat pengiktirafan umum dari anggota bangsa-bangsa di dunia.
 2. Menjadi sumber undang-undang antarabangsa.
 3. Kaedah untuk mengembangkan bentuk kerjasama antarabangsa dan membina perdamaian antara negara.
 4. Memudahkan proses transaksi dilakukan dan menjaga komunikasi antara negara sehingga dapat selalu berjalan dengan baik dan kuat.
Baca juga: Sistematik Perlembagaan 1945 (Lengkap) Sebelum dan Selepas Pindaan peringkat perjanjian antarabangsa

Tahap Perjanjian Antarabangsa

1. Peringkat Rundingan

Tahap pertama perjanjian antarabangsa adalah peringkat perundingan. Pada tahap ini, setiap negara yang menjadi bagian dari perjanjian mesti mengirim delegasi yang memiliki kekuatan penuh untuk negara tersebut.

Tahap perundingan bertujuan untuk mengadakan perbincangan dan mengadakan perbincangan di persidangan diplomatik yang merangkumi keseluruhan perumusan perjanjian multilateral dalam bentuk teks.

Tahap ini mempunyai beberapa proses atau aliran, termasuk yang berikut.

a. Penerokaan

Aliran pertama peringkat perundingan dalam perjanjian skala antarabangsa adalah jalan penjelajahan. Aliran ini mengandungi analisis yang dilakukan oleh perwakilan mengenai manfaat perjanjian untuk kepentingan nasional.

Jadi, dalam aliran ini, semua perwakilan negara akan mempertimbangkan perkara penting dalam teks perjanjian besar.

b. Rundingan

Rundingan dalam aliran ini mengandung perundingan untuk merancang bentuk perjanjian multilateral yang melibatkan salah satu perwakilan negara sebagai perjanjian material sesuai dengan ruang lingkup masing-masing.

c. Rumusan masalah

Rumusan masalah adalah aliran seterusnya dari peringkat perundingan. Dalam hal perumusan teks, semua negara yang menjadi anggota perjanjian multilateral memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam perumusan teks perjanjian internasional.

d. Penyambut Tetamu

Aliran terakhir dalam peringkat perundingan perjanjian antarabangsa adalah aliran penerimaan.

Aliran penerimaan ini bermaksud bahawa setiap anggota negara yang bergabung dalam perjanjian tersebut mempunyai hak untuk mempertimbangkan dan kemudian memutuskan sama ada teks perjanjian itu disetujui atau sebaliknya.

2. Peringkat Menandatangani

Tahap seterusnya perjanjian antarabangsa adalah peringkat menandatangani.

Pada tahap ini anda dapat mengetahui bahawa jika teks perjanjian skala antarabangsa disetujui dan diterima, maka teks perjanjian skala antarabangsa mesti disempurnakan.

Cara memperbaikinya adalah dengan menandatangani teks perjanjian oleh perwakilan negara-negara yang turut serta dalam perjanjian tersebut.

3. Tahap Pengesahan

Tahap terakhir tahap perundingan perjanjian antarabangsa adalah tahap ratifikasi.

Pada peringkat terakhir ini, semua teks perjanjian berskala antarabangsa yang telah ditandatangani oleh perwakilan negara mesti diserahkan ke negara masing-masing.

Kemudian, teks perjanjian hanya perlu disahkan dengan melalui tahap pengesahan badan eksekutif, perundangan atau gabungan.

Pembatalan Perjanjian Antarabangsa

Bolehkah perjanjian antarabangsa dibatalkan? Bolehkah anda menjawab soalan itu? Jadi, ternyata perjanjian antarabangsa ini boleh dibatalkan, kawan-kawan!

Walaupun perjanjian ini mengikat bagi setiap anggotanya, perjanjian ini masih boleh dibatalkan sekiranya dipengaruhi oleh alasan berikut.

 • Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang anggota perjanjian. Sebenarnya, jika pelanggaran tersebut memberi kesan yang tidak menyenangkan pada salah satu negara, maka negara yang berkenaan boleh dibenarkan mengundurkan diri.
 • Adanya kesalahan dalam kandungan perjanjian skala antarabangsa juga boleh menyebabkan perjanjian tersebut dibatalkan.
 • Segala petunjuk penipuan atau penipuan dalam perjanjian berskala besar ini juga boleh menyebabkan perjanjian tersebut dibatalkan.
 • Munculnya ancaman atau paksaan dari negara yang nampaknya sangat mengancam juga boleh menyebabkan perjanjian tersebut dibatalkan.
 • Sekiranya sebenarnya perjanjian pada skala antarabangsa tidak sesuai dengan undang-undang antarabangsa, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
Baca juga: Senarai 40+ Universiti Terbaik di Dunia [DIKEMASKINI]

Prinsip Perjanjian Antarabangsa

1. Pacta Sun Servanda

Dalam Bahasa Dunia, prinsip pacta sun servanda lebih sering dikenali sebagai prinsip kepastian undang-undang.

Prinsip kepastian undang-undang adalah perjanjian berskala antarabangsa yang merupakan prinsip pertama dan mesti diterima dan dilaksanakan oleh negara-negara yang tertakluk pada perjanjian antarabangsa.

2. Hak Egality

Sekiranya diterjemahkan ke dalam Bahasa Dunia, hak egaliti adalah prinsip hak yang sama.

Prinsip hak setara yang termasuk dalam prinsip perjanjian skala antarabangsa adalah prinsip yang mengharuskan semua pihak terlibat dalam perjanjian antarabangsa yang menegakkan kesetaraan.

3. timbal balik

Prinsip perjanjian skala antarabangsa seterusnya adalah kebolehpasaran semula. Jenis prinsip ini jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Dunia, ia boleh disebut prinsip timbal balik.

Timbal balik bermaksud prinsip di mana setiap anggota dalam perjanjian antarabangsa mesti mempunyai kelebihan yang sama.

4. Bonafides

Prinsip perjanjian berskala antarabangsa seterusnya adalah bonafid. Perkataan ini lebih biasa dengan istilah prinsip itikad baik.

Prinsip ini bermaksud prinsip yang mesti timbul dalam hati nurani setiap anggota perjanjian skala antarabangsa.

Oleh itu, setiap anggota perjanjian berskala antarabangsa harus mempunyai itikad baik dalam melaksanakan perjanjian tersebut.

5. Kesopanan

Prinsip kesopanan adalah salah satu prinsip perjanjian antarabangsa yang lebih dikenali dalam Bahasa Dunia sebagai prinsip kehormatan.

Prinsip kehormatan dapat ditafsirkan sebagai prinsip yang mengharuskan semua negara yang terlibat dalam perjanjian antarabangsa saling menghormati.

6. Rebus Sic Stantibus

Rebus sic stantibus adalah prinsip perjanjian terakhir yang perlu anda ketahui, kawan-kawan! Prinsip ini apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Dunia dikenali sebagai prinsip penangguhan kebenaran.

Prinsip ini dapat ditafsirkan sebagai prinsip yang membenarkan penangguhan atau perubahan perjanjian dengan alasan asas yang sangat mendasar. Bahkan prinsip ini telah diatur dalam konvensyen Vienna.

Manfaat Perjanjian Antarabangsa

Berikut ini adalah faedah perjanjian antarabangsa, iaitu:

 1. Negara mempunyai tujuan yang sama, dengan menerapkan pola atau sistem yang secara bertahap disesuaikan.
 2. Dengan peningkatan kerjasama antarabangsa, perselisihan dapat dikurangkan.
 3. Penyelewengan yang melanggar perjanjian antara negara dapat segera diperbaiki dan langkah selanjutnya dapat dilaksanakan dengan cepat dan responsif.
 4. Penubuhan gabungan keamanan untuk keamanan dan ketenteraman dunia untuk mewujudkan aktiviti yang kondusif di seluruh dunia.
 5. Menolong satu sama lain dalam masalah krisis ekonomi dan mendapat simpati antara negara untuk bertindak balas dan membantu masalah ekonomi di negara lain.

Punca Penamatan Perjanjian Antarabangsa

 1. Para pihak bersetuju dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian;
 2. Tujuan Perjanjian ini telah dicapai;
 3. Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
 4. Setiap pihak tidak menegakkan atau melanggar syarat Perjanjian;
 5. Perjanjian Baru yang menggantikan Perjanjian Lama;
 6. Norma baru muncul dalam undang-undang antarabangsa;
 7. Objek perjanjian hilang;
 8. Ada perkara yang memudaratkan kepentingan negara.

Ini adalah gambaran lengkap mengenai perjanjian antarabangsa dan tahapnya. Semoga bermanfaat.