Soalan Matematik untuk Kelas 6 (+ Perbincangan) SD UASBN - Selesaikan

Masalah matematik kelas 6

Soalan matematik kelas 6 untuk penyediaan UASBN bersama dengan perbincangan jawapan.

Semoga masalah matematik kelas 6 ini dapat membantu anda belajar, kerana terdapat banyak topik yang kami bincangkan di sini.

1. Nombor Kiraan Operasi

Hasil 9 x 50 ÷ 30 adalah….

a. 5 c. 40

b. 15 d. 35

Kunci : A

(Selesaikan masalah matematik kelas 6)

Perbincangan :

9 x 50 ÷ 30 = (9 x 50) / 30

= 450/30

= 15

2. Kuasa dan Akar Nombor

Masalah matematik: Hasil dari 172 - 152 adalah….

a. 4 c. 64

b. 16 d. 128

Kunci: C

Perbincangan :

172 - 152 = (17 x 17) - (15 x 15)

= 289 - 225

= 64

Masalah matematik kelas 6

3. Pecahan

Tidak. 3.1

berubah menjadi peratus kepada….

a. 125% c. 165%

b. 145% d. 175%

Kunci: D

Perbincangan :

Tukar nombor campuran menjadi pecahan biasa

Tidak. 3.1

= 7/4 → darabkan dengan 100%

= 7/4 × 100% = 175%

4. Masalah Matematik untuk Kelas 6: Operasi untuk Membilang Nombor

Hasil 70 - (–25) adalah….

a. –95 c. 45

b. –45 d. 95

Kunci: D

Perbincangan masalah matematik kelas 6:

Apabila tanda negatif (-) bertemu dengan negatif (-), operasi nombor akan berubah menjadi positif (+), jadi:

70 - (–25) = 70 + 25

= 95

5. Soalan Matematik untuk Kelas 6: FPB dan KPK

FPB 48, 72 dan 96 adalah….

a. 25 x 3 c. 23 x 3

b. 24 x 3 d. 22 x 3

Kunci: C

Perbincangan :

batal

Maka FPB adalah = 23 × 3 (masalah matematik dan perbincangan kelas 6)

6. Unit ukuran

Taman Pak Warno adalah segi empat tepat dengan panjang 4.2 empangan dan lebar 370 dm. Di sekitar taman Pak Warno adalah… meter

a. 82.4 c. 158

b. 124 d. 225

Kunci : C

Perbincangan :

Oleh kerana hasilnya diminta dalam meter, kemudian ubah unit panjang dan lebar menjadi meter

Panjang = 4.2 empangan = 4.2 x 10 m = 42 m

Lebar = 370 dm = 370: 10 m = 37 m

Lingkaran = 2 x (panjang + lebar)

= 2 x (42 m + 37 m)

= 2 x 79 m

Baca juga: 16 Kerajaan Buddha Hindu di Dunia (Penjelasan Penuh)

= 158 meter

Jadi, keliling taman Pak Warno adalah 158 meter

Soalan matematik Gred 6 untuk UASBN yang lengkap

Soalan matematik Gred 6 untuk UASBN dan perbincangan

7. Topik : Unit ukuran

Di kedai sewa peralatan pesta terdapat 6 pinggan kasar. Bu Tuti meminjam 4 dozen dan Bu Ayu meminjam 2 kasar. Baki pinggan di tempat itu adalah… buah

a. 528 c. 628

b. 588 d. 688

Kunci : A

Perbincangan :

1 kasar = 144 keping

1 dozen = 12 keping

Bilangan semua pinggan = 6 x 144 = 864 keping

Dipinjam Puan Tuti = 4 x 12 = 48 keping

Dipinjam Bu Ayu = 2 x 144 = 288 keping

Leftover plate = Jumlah semua pinggan - dipinjam dari Bu Tuti - dipinjam oleh Bu Ayu

= 864 - 48 - 288

= 528 keping

8. Topik : Sifat dan unsur bentuk rata

Perhatikan sifat bentuk di bawah!

 1. Mempunyai 4 sisi yang sama panjang
 2. Sudut bertentangan sama
 3. Pepenjuru bersilang tegak lurus dan saling membelah antara satu sama lain dengan panjang yang sama

Bentuk rata yang mempunyai sifat di atas adalah….

a. segi empat tepat c. trapezoid

b. layang-layang d. potong kek beras

Kunci: D

Perbincangan:

Tubuh yang memenuhi semua ciri di atas adalah rombus, kerana:

 • dalam sebuah segi empat tepat semua sudut sama dan kedua pepenjuru tidak tegak lurus
 • dalam layang-layang dua pepenjuru bersilang tegak lurus, tetapi tidak sama panjang
 • dalam trapezoid hanya terdapat dua pasang sudut yang sama dan pepenjuru sama panjangnya

9. Topik : Geometri dan Pengukuran

Ketiga-tiga tangki itu masing-masing berisi 4.25 m3, 2.500 liter dan 5,500 dm3 minyak tanah. Jumlah minyak tanah adalah… liter

a. 10,700 c. 12,250

b. 11,425 d. 13,396

Kunci : C

Perbincangan :

Tukarkan semua unit menjadi liter, kemudian

4.25 m3 = 4.25 x 1.000 liter = 4.250 liter

5,500 dm3 = 5,500 x 1 liter = 5,500 liter

Jumlah keseluruhan minyak tanah

= 4,25 m3 + 2,500 liter + 5,500 dm3

= 4,250 liter + 2,500 liter + 5,500 liter

= 12,250 liter

10. Topik : Sifat dan unsur ruang

Lihat sifat bentuk di bawah!

 1. Mempunyai 6 sisi, di mana sisi yang bertentangan selari dan luas yang sama
 2. Mempunyai 8 titik sudut
 3. Mempunyai 12 tulang rusuk, dengan panjang yang sama selari

Ruang binaan yang mempunyai ciri-ciri ini adalah….

a. rasuk c. tiub

b. kiub d. Kon

Kunci: A

Perbincangan :

Bangunan yang mempunyai sifat di atas adalah blok, kerana:

 • di dalam kubus terdapat 6 sisi yang segi empat sama dan sama
 • di tiub tidak ada titik sudut
 • pada kon mempunyai 1 bucu

11. Topik : Geometri dan Pengukuran

Pak Imam mempunyai tiga kebun seluas 3 ha, 1,900 m2 dan 1,75 ekar. Sekiranya kebunnya dijual seluas 2.5 ha, maka kawasan perkebunan Pak Imam sekarang ... m2

a. 5.075 c. 7,075

b. 6,075 d. 8,075

Kunci: C

Perbincangan:

Oleh kerana hasil yang diminta adalah dalam m2, kemudian ubah semua unit menjadi m2

Baca juga: Contoh Surat Jemputan Rasmi yang Baik dan Betul (Terkini)

3 ha = 3 x 10,000 m2 = 30,000 m2

1.75 ialah = 1.75 x 100 m2 = 175 m2

2.5 ha = 2.5 x 10.000 m2 = 25.000 m2

Jadi, kawasan kebun Pak Imam sekarang

= 30,000 m2 + 1,900 m2 + 175 m2 - 25,000 m2 = 7,075 m2

12. Topik : Sifat dan unsur ruang

Kaleng dalam bentuk blok dengan panjang 25 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 18 cm diisi dengan minyak masak hingga penuh. Isi padu minyak masak dalam tin ialah… cm3

a. 7,700 c. 9.000

b. 8,200 hari. 10,100

Kunci: C

Perbincangan :

Isi padu minyak masak dalam tin = isi padu blok

Isipadu blok = pxlxt

V = pxlxt

V = 25 cm x 20 cm x 18 cm

V = 9,000 cm3

13. Topik : Geometri dan Pengukuran (Susun atur dan Koordinat)

Koordinat titik P dalam rajah berikut adalah….

a. (-2, -4) c. (2, -4)

b. (-2, 4) d. (2, 4)

Kunci: D

Perbincangan :

batal

Titik P berada di kuadran I, di mana nilai X positif dan nilai Y positif. Dari gambar menunjukkan P (2, 4)

14. Topik : Nombor

Terdapat 210 pelajar di sekolah Mekar Sari, yang terdiri daripada 6 kelas secara keseluruhan

kelas sama. Di kelas tiga terdapat 2 pelajar perpindahan yang ditambahkan. Maka bilangan pelajar di kelas tiga adalah….

a. 37

b. 38

c. 39

d. 40

Kunci : A

Perbincangan :

Dikenali:

Jumlah pelajar = 210

Bilangan kelas = 6

Pelajar tambahan kelas tiga = 2

Dikehendaki: Bilangan pelajar di kelas 3 =…?

Jawapan:

210: 6 + 2 = 35 + 2 = 37 pelajar

15. Topik : Geometri dan Pengukuran

Hasil 200 km + 15 jam - 21.000 m adalah… m

a. 180,500

b. 181,680

c. 182,366

d. 183,658

Kunci: A

Perbincangan:

batal

200 km x 1000 m = 200,000 m

15 hm x 100 m = 1500 m

Kemudian 200,000 m + 1500 m - 21,000 m = 180,500 m

16. Topik : Geometri dan Pengukuran

Lihat gambar di bawah!

Matematik kelas 6 masalah geometri dan pengukuran

Luas bentuk di atas adalah….

a. 121

b. 169

c. 225

d. 625

Kunci: C

Perbincangan:

Luas segi empat sama = sisi x sisi

Luas = 15 x 15 = 225 cm2

17. Masalah Matematik untuk Kelas 6: Koordinat Medan dan Lokasi

Lihat gambar di bawah!

Masalah matematik gred 6 dan lokasi koordinat

Koordinat A dan C dalam gambar adalah….

a. (5, -2) dan (-4, 2)

b. (5, -2) dan (-5, -3)

c. (7,4) dan (-4, -2)

d. (7,4) dan (-5, -3)

Kunci : D

Perbincangan :

Titik koordinat bermula dari paksi-x dan kemudian menuju ke paksi-y

A = (7, 4)

B = (-4, 2)

C = (-5, -3)

D = (5, -2)

18. Masalah Matematik untuk Kelas 6: Simetri dan Refleksi

Imej yang merupakan hasil pencerminan bentuk rata adalah…. a.

Masalah matematik kelas 6 dengan simetri dan refleksi

b.

Masalah matematik kelas 6 dengan simetri dan refleksi

c.

Masalah matematik kelas 6 dengan simetri dan refleksi

d.

batal

Kunci: C

Perbincangan :

Imej pantulan mesti mempunyai ciri-ciri: jarak objek dengan jarak gambar yang sama, ketinggian objek dan gambarnya sama, ukuran objek sama, dan kedudukan gambar berlawanan. Imej yang memenuhi ciri-ciri ini ialah C.

batal

19. Soalan Matematik untuk Kelas 6: Pemprosesan Data

Perhatikan meja bekalan buah di rumah Dimas!

Masalah matematik gred 6 memproses data

Bekalan buah dengan jumlah yang sama adalah….

a. manga dan manggis

b. pisang dan alpukat

c. epal dan pisang

d. oren dan alpukat

Kunci: C

Perbincangan :

Berdasarkan jadual, inventori buah Dimas dengan bilangan yang sama adalah epal dan pisang

20. Topik : Pemprosesan Data

Lihat jadual elaun di bawah!

NamaDuit poket
AndiBudiCiciDaniEmilRp5.000 Rp.7.000 Rp 6.000 Rp.500 Rp.6.500
jumlahIDR 30,000

Purata elaun untuk meja adalah….

a. IDR 5,000

b. Rp.6.000

c. IDR 7,000

d. Rp8,500

Kunci : B

Perbincangan :

Mencari purata adalah jumlah keseluruhan dibahagi dengan jumlah data

Jumlah wang saku = IDR 30,000

Bilangan data = 5

Kemudian IDR 30,000.00: 5 = IDR 6,000


Sumber: Ruaangguru, Masalah Matematik Gred 6

5 bintang / 5 bintang ( 1 suara)