Kesatuan dan Kesatuan: Definisi, Makna, Prinsip dan Aplikasi

perpaduan dan kesatuan

Perpaduan dan kesatuan adalah perkara penting yang mesti dimiliki oleh setiap bangsa. Ini penting kerana manusia adalah makhluk sosial yang selalu memerlukan interaksi dengan orang lain.

Ini dapat dilihat dalam kesepaduan sesama manusia dalam menjaga kesatuan dan kesatuan dalam pelbagai aspek.

Di samping itu, dari segi negara, kesatuan juga merupakan makna yang terkandung dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Dunia.

Memahami kesatuan dan kesatuan

Maksud kesatuan dan kesatuan berasal dari dua kata, yaitu:

 • Perpaduan

  Perpaduan berasal dari kata yang bermaksud keseluruhan dan tidak berpecah belah.

  Makna yang lebih luas adalah pengumpulan pelbagai gaya dari pelbagai kalangan, bangsa, budaya dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu padu.

 • Perpaduan

  Perpaduan adalah hasil kesatuan yang menjadi utuh. Ini dilakukan untuk mengelakkan perpecahan, sehingga kesatuan sangat diperlukan di Dunia.

Makna perpaduan dan kesatuan

Dari definisi perpaduan dan kesatuan, kita dapat menyimpulkan bahawa makna gabungan kedua-duanya adalah keadaan tunggal atau tunggal yang menuntut penyatuan pluraliti bangsa Dunia.

Bukan hanya itu, makna kesatuan yang bersatu bagi bangsa Dunia juga sangat mendalam kerana telah melalui proses yang panjang.

Konsep kesatuan bersatu melambangkan wilayah kesatuan Republik Kesatuan Dunia yang dibina berdasarkan kesamaan nasib, satu kesatuan budaya, kesatuan wilayah dan satu dewa tertinggi.

Walaupun terdapat banyak perbezaan bangsa, bahasa, budaya, etnik dan agama. Tetapi itu tidak membataskan semangat untuk bersatu dan bersatu dalam merealisasikan matlamat negara-negara Dunia.

Baca juga: 25+ Petikan mengenai Pendidikan dari Pelbagai Tokoh

Prinsip kesatuan perpaduan

Terdapat lima prinsip dalam membina perpaduan dan integriti di Dunia. Prinsip-prinsip ini adalah seperti berikut:

 • Prinsip Perpaduan dalam Kepelbagaian

  The Nation of the World terdiri dari pelbagai etnik, bahasa, agama dan adat istiadat. Ini mewajibkan kita bersatu antara satu sama lain.

 • Prinsip Nasionalisme Dunia

  Nasionalisme atau cinta akan tanah air, tidak bermaksud kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Tetapi berusaha sedaya upaya untuk memajukan negara kita.

 • Prinsip Kebebasan Bertanggungjawab

  Manusia mempunyai kebebasan dan tanggungjawab tertentu terhadap diri mereka sendiri, terhadap orang lain, dan berhubung dengan Tuhan Yang Maha Esa.

 • Prinsip Wawasan Nusantara

  Dengan wawasan Nusantara, orang-orang Dunia merasakan satu, nasib, negara dan negara yang sama, dan mempunyai semangat untuk mencapai cita-cita pembangunan negara.

 • Prinsip Pembangunan Bersatu untuk Merealisasikan Idea Pembaharuan

  Kita mesti dapat mengisi kemerdekaan dan meneruskan pembangunan ke arah masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan semangat kesatuan Dunia.

Ciri tingkah laku perpaduan

Sikap perpaduan dan kesatuan dapat dilihat melalui tingkah laku terpuji dan rasa hormat terhadap sesama manusia. Berikut adalah ciri-ciri penerapan tingkah laku perpaduan dan kesatuan.

 • Memupuk keharmonian, keharmonian dan keseimbangan dalam masyarakat
 • Saling menyayangi, memupuk dan saling memberi kasih sayang dalam komuniti
 • Bukan menonjolkan perbezaan, tetapi mencari persamaan dalam kumpulan sosial atau persekitaran
 • Jauhi konflik dan pergaduhan
 • Membina perpaduan melalui pelbagai aktiviti