Seni Adalah: Definisi, Fungsi, Jenis dan Contohnya

seni adalah

Seni adalah karya manusia yang dibuat berdasarkan idea sehingga mempunyai nilai estetika dan mampu mempengaruhi perasaan orang lain.

Dalam kehidupan seharian, tentu saja, kita sering menemui pelbagai jenis seni di mana seni berkait rapat dengan kehidupan di masyarakat.

Apa sahaja yang menambah keindahan atau berguna boleh memasuki alam seni.

Terdapat banyak contoh seni seperti seni rupa, muzik, teater, seni sastera dan banyak lagi.

Memahami Seni

seni adalah

Kata seni berasal dari etimologi dari bahasa Sanskrit yang bermaksud penyembahan atau persembahan, kerana orang-orang kuno menggunakan kata seni dalam upacara keagamaan atau apa yang disebut seni.

Secara umum, pengertian seni adalah ungkapan ekspresi manusia yang mengandungi unsur-unsur keindahan dan juga dinyatakan melalui media sama ada itu nyata atau dalam bentuk nada, pergerakan, bentuk dan ayat.

Memahami Seni Menurut Pakar

Sebilangan tokoh seni terkenal di dunia berpendapat mengenai konsep seni, misalnya

 • Aristotle

  Menurut Aristoteles, seni adalah bentuk ekspresi yang nyata dan pada dasarnya seni meniru konsep alam.

 • Thomas Munro

  Seni adalah alat ciptaan manusia yang boleh memberi kesan psikologi kepada orang lain yang melihatnya.

 • Hilary Bel e

  Seni adalah istilah yang digunakan dalam semua karya sehingga dapat menggugah hati dan ingin mengetahui siapa yang menciptanya.

 • Plato

  Seni adalah hasil peniruan alam dengan semua isinya atau ars tiruan semula jadi.

 • Alexander Baum Garto

  Seni adalah keindahan yang bertujuan untuk membuat penonton merasa gembira.

Fungsi Seni Umum

Terdapat dua fungsi seni umum, iaitu fungsi seni untuk individu dan fungsi seni untuk masyarakat.

1. Fungsi seni untuk individu

Terdapat dua unsur yang ada pada manusia, iaitu elemen fizikal dan unsur psikik. Unsur-unsur ini akan memenuhi keperluan seni secara fizikal dan psikologi atau emosi.

 • Seni sebagai alat memenuhi keperluan fizikal
Baca juga: Seni Teater: Definisi, Sejarah, Karakteristik, Jenis dan Contohnya

Para seniman berusaha untuk mencipta pelbagai seni sehingga mereka dapat memenuhi keperluan fizik dan keselesaan untuk penonton.

 • Seni sebagai alat untuk memenuhi keperluan emosi

Emosi adalah perasaan yang ada pada manusia seperti gembira, sedih, marah, benci dan lain-lain.

Dengan seni, setiap orang dapat meluahkan perasaan dalaman mereka dengan menghasilkan karya. Contohnya, apabila seseorang mempunyai jiwa artistik, dia akan menyatakannya melalui muzik, lukisan dan sebagainya.

2. Seni untuk Fungsi Sosial

Manusia adalah makhluk sosial sehingga mereka perlu berinteraksi dengan orang lain dan sangat bergantung kepada orang lain. Terdapat beberapa fungsi seni sebagai medium untuk memenuhi keperluan sosial.

 • Seni sebagai medium agama

Seni digunakan sebagai alat menyampaikan mesej agama atau agama kepada manusia. Dalam kehidupan seharian, misalnya dalam upacara perkahwinan, upacara kematian, pakaian atau pakaian, kaligrafi dan banyak lagi.

 • Seni sebagai medium pendidikan

Terdapat tiga kategori seni dalam dunia pendidikan, iaitu pendidikan formal, misalnya di sekolah, pendidikan non-formal seperti aktiviti dalam masyarakat dan pendidikan tidak formal, iaitu di persekitaran keluarga.

 • Seni sebagai media maklumat

Melalui media maklumat, karya seni dapat difahami dengan lebih senang oleh masyarakat luas. Contohnya, pengguna poster digunakan untuk menyampaikan maklumat mengenai bahaya dadah, program pemerintah dan lain-lain

 • Seni sebagai medium hiburan

Seni dapat menghiburkan orang lain dan dapat digunakan sebagai alat untuk melepaskan kebosanan atau mengurangkan kesedihan.

Contohnya, ketika mengunjungi pertunjukan lukisan, seseorang dapat merasa gembira dan terhibur ketika melihat lukisan.

Jenis Seni dan Contohnya

Secara amnya, seni terbahagi kepada 5 jenis, iaitu

1. Seni Halus

seni adalah

Seni halus adalah seni yang cuba menunjukkan nilai keindahan dalam bentuk karya yang dapat dilihat, disentuh, dirasakan dan dinikmati. Salah satu contoh seni rupa adalah lukisan, patung dan banyak lagi.

Baca juga: Globalisasi - Definisi, Aspek, Kesan, dan Penjelasan Lengkap

2. Tarian

Seni Tarian: Definisi Pakar, Sejarah, Elemen dan Teknik

Tarian adalah cabang seni yang sinonim dengan pergerakan badan sebagai sumber keindahannya. Pergerakan tarian menjadi medium untuk menyampaikan mesej melalui koreografer.

Dalam seni tarian, biasanya terdiri dari pelbagai jenis tarian, seperti tarian single, pair, group atau colossal.

3. Seni Muzik

SENI MUZIKAL adalah: Definisi, Fungsi, Elemen, Jenis Seni Muzik

Seni muzik adalah karya seni yang menggunakan irama, tempo, melodi, harmoni dan vokal yang berperanan sebagai alat untuk menyampaikan mesej artis kepada penonton.

Terdapat dua jenis muzik, iaitu muzik vokal dan muzik instrumental. Perbezaannya adalah bahawa muzik vokal hanya bergantung pada suara manusia, misalnya, seperti beatbox dan acapella.

Sementara itu, muzik instrumental adalah sejenis muzik yang dimainkan dengan bantuan alat muzik.

4. Seni Teater / Drama

Seni teater adalah sejenis seni yang membuat persembahan di pentas.

Memahami seni teater secara umum, menggambarkan peristiwa kehidupan yang dipaparkan dalam pemandangan dan tingkah laku manusia melalui pergerakan, tarian dan nyanyian dan dilengkapi dengan dialog para pemain. Seni teater sering disebut sebagai lakonan.

5. Seni Sastera

Seni sastera adalah sejenis seni yang menggunakan bahasa sebagai media, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga dapat menimbulkan kegembiraan bagi mereka yang menikmatinya.

Terdapat dua jenis seni sastera, iaitu puisi dan prosa.

 • Puisi adalah seni yang cenderung mempermudah penerangan dengan menangkap intipati masalah yang ingin diluahkan.
 • Prosa adalah seni sastera yang cuba menggambarkan keadaan, keinginan, atau khayalan secara terperinci.

Ini adalah penjelasan mengenai makna seni, fungsi dan jenisnya. Semoga bermanfaat!