Angka Rom: jadual dan cara menulis angka Romawi (PENUH)

jadual nombor rumi lengkap

Angka Rom adalah nombor yang digunakan dalam sistem penomboran yang digunakan di Rom kuno dan masih banyak digunakan hingga kini.

Angka Rom telah dikenali sejak zaman Rom kuno. Pada masa itu, penomboran dilakukan menggunakan abjad yang kita kenal setakat ini. Oleh itu, menulis angka Rom tidak menggunakan nombor bulat seperti penomboran secara umum.

Angka Rom masih banyak digunakan hari ini, bahkan angka Rom telah menjadi penomboran standard untuk beberapa kes. Contohnya, seperti penomboran bab dalam jurnal, susunan nama abad, dan urutan peristiwa.

Sistem angka Rom berbeza dengan nombor berdasarkan perpuluhan, dan simbol yang digunakan dalam sistem angka Rom terdiri daripada watak asas dan watak gabungan.

Watak asas adalah watak tunggal yang mewakili nombor, sementara watak gabungan adalah gabungan watak asas yang mewakili satu nombor.

Setiap watak angka Romawi adalah huruf besar abjad moden yang kita gunakan hari ini.

Karakter atau simbol asas angka Rom terdiri daripada I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000.

Angka Rom yang merupakan gabungan aksara asas, termasuk II = 2, III = 3, IV = 4, VI ​​= 6, VII = 7, VIII = 8, IX = 9, XI = 11, XII = 12, XIII = 13, dan begitulah seterusnya.

Senarai simbol angka Rom dari 1 hingga 100 dapat dilihat pada jadual di bawah.

Jadual angka asas Rom

Bilangan Huruf Angka Rom

Bilangan aksara angka Rom dalam satu nombor sama dengan bilangan aksara Rom untuk setiap digit dalam nombor itu.

Tidak seperti sistem nombor yang kami gunakan, angka Rom tidak menentukan angka nol. Kedudukan unit, puluhan, ratusan, dan lain-lain tidak mempengaruhi bilangan aksara dalam angka Rom, yang bermaksud bahawa nombor 2 (II), 20 (XX), 200 (CC), 2,000 (MM) dan lain-lain mempunyai bilangan aksara yang sama, iaitu dua watak.

Contoh lain termasuk:

 1. Nombor 2003 terdiri daripada 5 aksara, iaitu MMIII (dua 2,000 aksara angka, MM dan tiga 3 aksara, iaitu III).
 2. Nombor 666 terdiri daripada 6 aksara, iaitu DCLXVI (dua aksara untuk nombor 600, iaitu DC, dua aksara untuk nombor 60, iaitu LX, dan dua aksara untuk nombor 6, iaitu VI).
 3. Nombor 1250 terdiri daripada 4 watak, iaitu MCCL (satu watak untuk nombor 1000, iaitu M, dua digit untuk nombor 200, iaitu CC, dan satu watak untuk nombor 50, iaitu L).
 4. Nombor 888 terdiri daripada 12 aksara, iaitu DCCCLXXXVIII (empat watak untuk nombor 800, iaitu DCCC, empat aksara untuk nombor 80, iaitu LXXX, empat aksara untuk nombor 8, iaitu VIII).
Baca juga: 40+ Contoh Kalimat Berkesan dan Tidak Berkesan (PENUH)

Cara menulis angka Rom

Langkah-langkah untuk menerjemahkan perpuluhan anka ke dalam bahasa Rom adalah seperti berikut.

 1. Tulis nombor perpuluhan untuk ditukar. Contohnya nombor 1,989.
 2. Pecahkan nombor perpuluhan sebagai unit, puluhan, ratusan, ribuan, dll. Contohnya 1.989 = 1,000 + 900 + 80 + 9
 3. Terjemahkan nombor dalam watak simbol Rom. Contohnya, 1,000 + 900 + 80 + 9 = M + CM + LXXX + IX
 4. Gabungkan watak rumi yang dijumlahkan mengikut urutan. Contohnya M + CM + LXXX + IX = MCMLXXXIX
Lengkapkan jadual 1-100 angka Rom

Contoh cara menulis angka Rom

Berikut adalah beberapa contoh menukar nombor perpuluhan ke angka Rom

 1. 78 = 70 + 8 = LXX + VIII = LXXVIII
 2. 876 = 800 + 70 + 6 = DCCC + LXX + VI = DCCCLXXVI
 3. 1234 = 1000 + 200 + 30 + 4 = M + CC + XXX + IV = MCCXXXIV
 4. 2010 = 2000 + 10 = MM + X = MMX
 5. 2011 = 2000 + 10 + 1 = MM + X + I = MMXI
 6. 2012 = 2000 + 10 + 2 = MM + X + II = MMXII
 7. 2013 = 2000 + 10 + 3 = MM + X + III = MMXIII
 8. 2014 = 2000 + 10 + 4 = MM + X + IV = MMXIV
 9. 2015 = 2000 + 10 + 5 = MM + X + V = MMXV
 10. 2016 = 2000 + 10 + 6 = MM + X + VI = MMXVI
 11. 2017 = 2000 + 10 + 7 = MM + X + VII = MMXVII
 12. 2018 = 2000 + 10 + 8 = MM + X + VIII = MMXVIII
 13. 2019 = 2000 + 10 + 9 = MM + X + IX = MMXIX
 14. 2020 = 2000 + 20 = MM + XX = MMXX

Trik cara menulis angka Rom dengan mudah dan betul

Dalam kaedah penulisan angka Romawi, sekurang-kurangnya ada dua watak yang perlu diketahui, iaitu asas dan gabungannya. Setiap kaedah menunjukkan nombor yang berbeza. Watak asas terdiri daripada I, V, X, L, C, D, M, dan lain-lain.

Manakala watak gabungan, misalnya, adalah angka Rom 11 yang ditulis sebagai XI. Terdiri daripada dua watak asas. Sekiranya anda memahami kedua-dua jenis konsep tersebut, maka sebilangan nombor boleh d menjadi bentuk rumi. Cara mudah yang boleh anda lakukan adalah:

Baca juga: Enzim: Sifat lengkap, struktur dan cara ia berfungsi

1. Tulis nombor perpuluhan terlebih dahulu

Pada asasnya, tulisan nombor rumi 9 berkait rapat dengan nombor perpuluhan. Oleh itu, jika anda ingin menukar nombor ke bentuk Rom, sebaiknya buat versi perpuluhan terlebih dahulu, misalnya 1.353, 243, 25, dan seterusnya.

2. Huraikan nombor perpuluhan

Untuk dapat membuat nombor Romaw yang rumit, anda perlu menguasai teknik asas terlebih dahulu. Selain harus menghafal watak Romawi dari 1 hingga 100, anda juga harus memahami cara menggambarkan angkka yang mencapai ribuan bahkan berjuta-juta.

Contohnya 1,253, pecahkan kepada 1,000 + 200 + 50 +3. Untuk langkah ini, jangan salah kerana ia boleh menjadikan jenis nombor Romawi tidak betul.

3. Pertama, terjemahkan ke dalam versi angka roman

Setelah anda memecah nombor perpuluhan, anda boleh menerjemahkannya menjadi angka romantis. Sudah tentu, anda diminta untuk menghafal bentuk asas dan juga gabungan bentuknya. Contohnya, angka roman 9 adalah IX, 13 adalah XIII, dan sebagainya.

Menulis angka Rom 11-100

11 = XI

12 = XII

13 = XIII

14 = XIV

15 = XV

16 = XVI

17 = XVII

18 = XVIII

19 = XIX

20 = XX

21 = XXI

22 = XXII

23 = XXIII

24 = XXIV

25 = XXV

26 = XXVI

27 = XXVII

28 = XXVIII

29 = XXIX

30 = XXX

31 = XXXI

32 = XXXII

33 = XXXIII

34 = XXXIV

35 = XXXV

36 = XXXVI

37 = XXXVII

38 = XXXVIII

39 = XXXIX

40 = XL

41 = XLI

42 = XLII

43 = XLIII

44 = XLIV

45 = XLV

46 = XLVI

47 = XLVII

48 = XLVIII

49 = XLIX

50 = L

51 = LI

52 = LII

53 = LIII

54 = LIV

55 = LV

56 = LVI

57 = LVII

58 = LVIII

59 = LIX

60 = LX

61 = LXI

62 = LXII

63 = LXIII

64 = LXIV

65 = LXV

66 = LXVI

67 = LXVII

68 = LXVIII

69 = LXIX

70 = LXX

71 = LXXI

72 = LXXII

73 = LXXIII

74 = LXXIV

75 = LXXV

76 = LXXVI

77 = LXXVII

78 = LXXVIII

79 = LXXIX

80 = LXXX

81 = LXXXI

82 = LXXXII

83 = LXXXIII

84 = LXXXIV

85 = LXXXV

86 = LXXXVI

87 = LXXXVII

88 = LXXXVIII

89 = LXXXIX

90 = XC

91 = XCI

92 = XCII

93 = XCIII

94 = XCIV

95 = XCV

96 = XCVI

97 = XCVII

98 = XCVIII

99 = XCIX

100 = C

Sumber: Saiz dan Unit | TheGorbarsla