Kuantiti Utama dan Kuantiti Derivatif dalam Fizik (PENUH)

Bahan dan kuantiti terbitan dalam fizik adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita.

Pernahkah anda melihat kereta Formula 1 yang bergerak 200 km / jam lebih pantas daripada kuda, iaitu 70 km / jam? Di mana kita mendapat perbezaan nilai halaju? Jawapannya adalah dari mengukur kepantasan.

Dari contoh di atas, kita tahu bahawa kuantiti fizikal sangat penting dalam mengukur kehidupan seharian.

Contoh kuantiti fizikal yang lain ialah menimbang objek, mengukur masa perjalanan, mengukur halaju objek, mengukur arus elektrik litar dan banyak lagi.

Jumlah pokok

Kuantiti utama adalah kuantiti yang unitnya telah ditentukan sebelumnya dan tidak dapat diterjemahkan dari kuantiti lain .

Berdasarkan perjanjian ahli fizik di seluruh dunia, tujuh kuantiti utama dalam fizik telah ditentukan. Berikut adalah jadual kuantiti utama,

Jumlah pokokUnit SISingkatan
Lama Meter m
Jisim Kilogram kg
Masa Kedua s
Arus elektrik Ampere A
Suhu Kelvin K
Keamatan cahaya Kandela CD
Jumlah bahan tahi lalat tahi lalat

Untuk keterangan lebih lanjut, berikut adalah penjelasan mengenai tujuh kuantiti utama

a. Lama

Penggunaan panjang digunakan untuk mengukur panjang objek dan dalam unit antarabangsa (SI) ia mempunyai unit meter (m) dan mempunyai dimensi [L]. Satu meter ditakrifkan sebagai jarak cahaya bergerak dalam vakum selama 1 / 299,792,458 saat

Jumlah pokok yang panjang

b. Jisim

Penggunaan kuantiti jisim digunakan untuk mengukur jisim atau kandungan bahan objek. Jisim mempunyai unit antarabangsa (SI), iaitu kilogram dan dimensi [M]. Jisim satu kilogram ditakrifkan oleh jisim silinder logam yang terbuat dari campuran logam platinum dan iridium yang disimpan dengan ketat di Biro Timbangan dan Ukuran Antarabangsa di bandar Sevres, Perancis.

Baca juga: Penilaian: Definisi, Tujuan, Fungsi, dan Tahap [LENGKAP]

c. Masa

Jumlah masa digunakan untuk mengukur masa peristiwa atau peristiwa. Contoh alat pengukuran masa adalah jam randik. Masa mempunyai unit antarabangsa (SI) saat dan dimensi [T].

Satu saat ditakrifkan sebagai selang masa yang diperlukan agar atom Cesium-133 bergetar 9.192.631.770 kali.

d. Suhu

Suhu adalah ukuran kepanasan objek. Temperature mempunyai unit International (SI) Kelvin (K). Alat untuk mengukur suhu adalah termometer.

e. Arus kuat

Penggunaan arus kuat digunakan untuk mengukur arus elektrik dari satu tempat ke tempat lain yang mempunyai unit amperes antarabangsa (A) dan dimensi [I].

Satu ampere ditakrifkan sebagai jumlah arus yang diperlukan untuk memindahkan cas satu Coulomb sesaat.

f. Keamatan cahaya

Kuantiti ini digunakan untuk mengukur sama ada cahaya jatuh pada objek atau tidak. Keamatan cahaya mempunyai unit candela antarabangsa (cd) dan dimensi [J].

Satu candela didefinisikan sebagai intensiti sinaran monokromatik yang dipancarkan dengan frekuensi 540 x 1012 Hz dan mempunyai intensiti radian 1/683 watt per radian.

g. Jumlah bahan

Kuantiti yang digunakan untuk mengukur jumlah zarah yang terdapat di dalam objek.

Kuantiti bahan mempunyai mol International SI (SI) dan mempunyai dimensi [N]. Satu mol ditakrifkan sebagai bilangan zat yang sama atau sebanding dengan bilangan 12 gram karbon -12 atom .

Kuantiti terbitan

Kuantiti derivatif adalah kuantiti yang unitnya berasal dari gabungan kuantiti utama.

Jumlah kuantiti yang diperoleh adalah sangat besar sehingga boleh dikatakan hampir semua kuantiti fizikal adalah kuantiti yang diturunkan.

Kita tahu kuantiti yang diturunkan seperti luas (gabungan pendaraban panjang), ketumpatan (gabungan kuantiti jisim dibahagi dengan kuantiti yang diperolehi berdasarkan isi padu), halaju (gabungan kuantiti panjang dibahagi dengan kuantiti masa) dan banyak lagi. Berikut adalah beberapa contoh kuantiti yang diturunkan,

Kuantiti utama dan kuantiti terbitan

Pengukuran Kuantiti dalam Fizik

Beberapa kejadian pengukuran yang sering kita hadapi di persekitaran kita, seperti bayi ditimbang di pusat kesihatan, pengukuran tekanan darah pesakit oleh doktor, mengukur arus elektrik dan banyak lagi.

Pengukuran adalah aktiviti membandingkan satu kuantiti dengan kuantiti yang lain sehingga data diperoleh dengan pasti.

Harus diingat bahawa teori yang ada dalam fizik mesti dapat selaras dengan hasil pengukuran. Sekiranya teori tidak sesuai dengan hasil pengukuran, teori tersebut akan ditolak. Oleh itu, pengukuran dalam fizik sangat penting untuk mendasari kesahan data.

Baca juga: Nombor Perdana, Definisi Lengkap dengan 3 Contoh dan Latihan Masalah

Dalam ukuran sederhana, kita sering menemui beberapa alat pengukur seperti mengukur panjang alat ukur menggunakan pembaris dan kaliper, mengukur jisim menggunakan alat pengukur dalam bentuk skala dan sebagainya.

Konsep kuantiti asas dan terbitan telah ditentukan oleh ahli fizik menggunakan unit piawai, iaitu unit antarabangsa (SI) sehingga menjadikannya lebih mudah untuk memadankan ukuran. Sistem pengukuran sejagat ini dapat digunakan di seluruh dunia, di mana sahaja ia berada.


Rujukan :

  • Kuantiti dan Unit Fizik dalam Fizik