Elemen Ekstrinsik dan Intrinsik dalam Cerpen (Lengkap) + Contoh Soalan

unsur ekstrinsik

Elemen ekstrinsik cerpen merangkumi latar masyarakat dan latar belakang penulis. Elemen ekstrinsik membina cerpen dari luar cerita.


Cerpen tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik yang ada di dalamnya, kerana seperti membina bangunan, unsur-unsur ini adalah bahan asas asas seperti pasir, batu dan simen.

Nah, unsur cerpen terbahagi kepada dua, iaitu unsur ekstrinsik dan intrinsik. untuk keterangan lebih lanjut mengenai bahan ini, mari lihat penjelasan berikut.

Elemen ekstrinsik cerpen

Elemen ekstrinsik adalah unsur yang wujud di luar cerpen, di mana unsur ekstrinsik secara tidak langsung mempengaruhi proses pembuatan cerpen. Untuk keterangan lebih lanjut, berikut adalah unsur-unsur ekstrinsik dalam cerpen.

Latar masyarakat

Latar masyarakat inilah yang mendasari penulis untuk menulis cerpen yang menyangkut keadaan persekitaran masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang boleh mempengaruhi pengarang, antaranya:

 • Ideologi negara
 • Keadaan politik
 • Keadaan sosial
 • Keadaan ekonomi

Latar belakang pengarang

Latar belakang pengarang adalah faktor yang wujud dalam diri pengarang sehingga mendorong penulis menulis cerpen. Terdapat beberapa faktor di sebalik latar belakang pengarang, antaranya:

 • Riwayat hidup penulis
 • Keadaan psikologi
 • Genre sastera pengarang

Nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen

Nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen merangkumi

 • nilai keagamaan
 • Nilai sosial
 • Nilai-nilai murni
 • Nilai budaya
unsur ekstrinsik cerpen

Elemen intrinsik cerpen

Elemen intrinsik adalah elemen yang berasal dari cerpen. Elemen-elemen ini merangkumi tema, watak, jalan cerita, tetapan, gaya bahasa, sudut pandang dan mesej. untuk maklumat lebih lanjut, ikuti perbincangan berikut.

Tema

Tema adalah idea di sebalik cerpen, oleh kerana itu, tema tersebut sering disebut sebagai semangat atau kehidupan cerpen.

Tema mempunyai watak umum atau diambil dari masalah dalam masyarakat, persekitaran, pengalaman hidup penulis, sejarah, pendidikan, persahabatan dan banyak lagi.

Angka dan perwatakan

Unsur intrinsik yang tidak kurang pentingnya ialah watak atau perwatakan. Cerpen tidak dapat dipisahkan dari unsur ini. Nah, watak dan perwatakan ini adalah dua perkara yang berbeza dalam penulisan cerpen.

Baca juga: Bahagian Telinga berserta Gambar dan Penjelasan Fungsinya

Watak adalah pelakon atau orang yang terlibat dalam cerita. Manakala perwatakan adalah gambaran mengenai watak atau sifat watak dalam sebuah cerita.

Terdapat 4 jenis watak dalam cerpen, seperti

 • Protagonis

  Watak yang menjadi pelakon atau watak utama dalam cerpen yang mempunyai watak yang baik.

 • Antagonis

  Watak atau watak utama yang menjadi lawan protagonis. Antagonis mempunyai ciri-ciri negatif seperti iri hati, sombong, dengki, sombong dan lain-lain.

 • Tritagonis

  Watak yang menjadi perantara antara protagonis dan antagonis. Perwatakan ini biasanya mempunyai perwatakan yang bijak dan bijak.

 • Tambahan

  Menyokong watak atau pelakon dalam cerpen untuk menambah warna pada cerita.

Selain daripada 4 jenis watak, perwatakan watak dalam cerpen terbahagi kepada dua kaedah, iaitu kaedah analitik dan kaedah dramatis.

Analitik adalah kaedah menyampaikan sifat watak atau watak secara langsung dalam cerpen. Contohnya adalah keras kepala, berani, pemalu dan lain-lain.

Dramatik adalah kaedah untuk menyampaikan sifat watak tersirat. Kaedah ini biasanya digambarkan oleh tingkah laku watak dalam cerita.

Petak

Plot adalah urutan jalan cerita dalam sebuah cerpen yang disusun mengikut kronologi. Dalam definisi lain, plot bermaksud rangkaian cerita dari awal hingga akhir.

Terdapat dua jenis alur dalam cerpen, termasuk:

 • Plot kronologi

  Aliran peristiwa digambarkan secara kronologi, berlangsung, dan selaras dari awal hingga akhir cerita.

 • Alur ke belakang

  Plot ini digambarkan dengan jalan cerita yang tidak tersusun. Penulis biasanya memberitahu konflik terlebih dahulu dan kemudian melihat kembali peristiwa yang menyebabkan konflik itu berlaku.

Tetapan atau Latar Belakang

Pengaturannya mengandungi tiga aspek, iaitu waktu, suasana, dan tempat cerita. Pengaturan atau pengaturan memberikan gambaran konkrit cerita dalam cerpen.

Sudut pandang

Sudut pandang atau sudut pandang adalah arahan penulis dalam bercerita. Atau dengan kata lain, ia ditakrifkan sebagai cara penulis melihat / meletakkan dirinya dalam sebuah cerita.

Baca juga: Memahami Bahan Genetik DNA dan RNA (Lengkap)

Sudut pandang dalam sebuah cerpen terbahagi kepada 3, iaitu sudut pandang orang pertama, kedua dan ketiga, bahkan kadang-kadang penulis menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita.

Gaya bahasa

Elemen intrinsik seterusnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah ciri penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada pembaca.

Setiap penulis mempunyai ciri tersendiri seperti penggunaan tokoh pertuturan, diksi dan pemilihan ayat yang tepat dalam sebuah cerita.

Amanat

Amanat adalah mesej moral atau pelajaran yang dapat diambil dari cerpen. Mesej moral biasanya disampaikan tidak ditulis secara langsung dalam cerpen atau secara tersirat dan ia juga bergantung pada bagaimana pembaca memahami cerpen tersebut.

contoh unsur ekstrinsik cerpen

Contoh masalah

Perhatikan petikan cerpen berikut!

Ais di dalam gelas telah mencair, bercampur dengan kopi yang saya pesan lebih dari satu jam yang lalu. Ketika kedua-dua cecair itu bercampur, saya masih menatap ke luar tingkap, ketika hujan masih turun di bumi. Sejukkan udara malam tanpa bintang.

Penetapan waktu, suasana, dan tempat dalam petikan cerpen adalah

A. Petang, hujan, dan restoran.

B. Petang, sedih, dan kedai kopi.

C. Petang, hari hujan, dan kedai kopi.

D. Petang, sunyi, dan kedai kopi.

E. Malam, siang, dan kedai kopi.

Perbincangan:

The  tetapan waktu malam  boleh didapati dalam petikan "Untuk menyejukkan udara malam tanpa bintang." Suasana  sedih  tersirat dari petikan "malam tanpa bintang". Terdapat kesan sedih (perasaan sedih) dari kalimat tersebut. Latar belakang  kedai kopi  dapat dilihat dari petikan "... kopi yang saya pesan lebih dari satu jam yang lalu". Oleh itu, jawapan yang betul ialah B.


Oleh itu, penjelasan lengkap mengenai unsur ekstrinsik dan intrinsik cerpen berserta contoh. Semoga bermanfaat!