Definisi Pemerhatian (Lengkap): Makna, Karakteristik dan Jenis

pemerhatian adalah

Pemerhatian adalah aktiviti memerhatikan sesuatu objek secara langsung dan terperinci untuk mencari maklumat mengenai objek tertentu.


Sains adalah asas dari semua peristiwa dan aktiviti yang berlaku dalam ruang lingkup kecil dan besar. Pada asasnya, pengetahuan diperoleh daripada belajar tentang peristiwa yang berlaku di sekitar kita atau diperoleh secara tidak langsung dengan membaca atau mendengar penjelasan dari orang lain.

Dari penjelasan di atas, salah satu cara untuk mendapatkan maklumat dari suatu peristiwa adalah dengan memerhatikan secara langsung atau biasa dikenali sebagai pemerhatian .

Memahami Pemerhatian Umum

Pemerhatian adalah aktiviti memerhatikan sesuatu objek secara langsung dan terperinci untuk mencari maklumat mengenai objek tersebut.

Secara amnya, kaedah menjalankan aktiviti pemerhatian mestilah sistematik dan kebenarannya dapat dibenarkan. Di samping itu, objek yang diperhatikan dalam aktiviti pemerhatian mestilah nyata dan diperhatikan secara langsung.

pemahaman pemerhatian

Memahami Pemerhatian Menurut Pakar

Selain daripada definisi umum, para pakar juga mempunyai pendapat mengenai aktiviti pemerhatian. Berikut adalah beberapa pendapat pakar mengenai penjelasan pemerhatian:

1. Kartini Kartono

Menurut Kartini Kartono, pemerhatian adalah ujian dengan tujuan tertentu untuk mengetahui sesuatu, terutama untuk tujuan mengumpulkan fakta, data, skor atau nilai, satu verbalisasi atau apa yang disebut sebagai pengungkapan kata-kata dengan semua yang telah diteliti atau diperhatikan.

2. Nurkancana

Definisi pemerhatian menurut Nurkancana adalah cara membuat penilaian dengan membuat pemerhatian secara langsung dan sistematik. Untuk data yang telah diperoleh dalam pemerhatian ini kemudian direkodkan dalam nota pemerhatian. Dan aktiviti rakaman itu sendiri juga merupakan sebahagian daripada aktiviti pemerhatian.

3. Seville

Pemerhatian atau pemerhatian dalam erti kata yang sederhana adalah proses di mana pengkaji melihat keadaan dari penyelidikan. Untuk kaedahnya, mestilah sesuai untuk penggunaan penyelidikan dalam bentuk pemerhatian terhadap interaksi atau keadaan pengajaran dan pembelajaran, tingkah laku dan interaksi kumpulan.

Baca juga: Pengurusan Risiko: Definisi, Jenis dan Tahap Pengurusan Risiko

4. Sugiyono

Menurut Sugiyono, pemerhatian adalah proses penyelidikan dengan memerhatikan suatu keadaan dari bahan pemerhatian. Untuk bahagian teknik pemerhatian ini, sangat sesuai digunakan sebagai penyelidikan untuk proses pembelajaran, tingkah laku dan sikap, dan sebagainya.

5. Prof. Dr. Bimo Walgito

Definisi pemerhatian adalah penyelidikan yang dilakukan secara sistematik dan sengaja dengan menggunakan pancaindera (terutama mata) untuk peristiwa yang dapat segera ditangkap pada masa kejadian itu berlaku.

6. Gibson, RL dan Mitchell. MH

Pemerhatian adalah teknik yang boleh digunakan sebagai darjah pilihan untuk menentukan keputusan dan kesimpulan mengenai orang lain yang diperhatikan. Pemerhatian seperti ini tidak boleh dilakukan sendiri tetapi mesti dibantu menggunakan kaedah penyelidikan lain.

7. Prof. Dr. Bimo Walgito

Menurut Prof. Dr. Bimo Walgito, pemerhatian adalah kajian yang dijalankan secara sistematik dan sengaja. Yang ditahan dengan menggunakan pancaindera (terutama mata) dengan melihat peristiwa yang dapat segera ditangkap pada masa kejadian.

8. Patton

Konsep pemerhatian adalah kaedah yang tepat dan spesifik. Teknik pengumpulan data dan juga mesti mempunyai tujuan dan mencari maklumat mengenai semua aktiviti yang sedang berjalan untuk menjadi objek kajian untuk kajian.

9. Arifin

Pemerhatian adalah proses pemerhatian dan juga rakaman secara logik, sistematik, objektif dan rasional dari segi pelbagai jenis fenomena. Sama ada dalam fenomena yang mampu berada dalam keadaan tiruan untuk mencapai tujuan tertentu atau sebenarnya.

10. Nawawi dan Martini

Menurut Nawawi dan Martini, pemerhatian adalah pemerhatian dan juga urutan rakaman yang terdiri daripada unsur-unsur yang muncul dalam fenomena pada objek kajian. Hasil pemerhatian ini kemudian akan dilaporkan dalam urutan yang sistematik dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baca juga: Narasi: Definisi, Tujuan, Karakteristik, Jenis dan Contoh

Ciri Pemerhatian

Pada dasarnya, pemerhatian adalah aktiviti untuk mencari maklumat dari objek. Walau bagaimanapun, aktiviti pemerhatian juga mempunyai ciri tersendiri. Secara umum, terdapat tiga ciri pemerhatian, iaitu:

  • Objektif , dilakukan berdasarkan keadaan satu objek nyata yang diperhatikan secara langsung.
  • Secara fakta , pemerhatian dibuat mengikut fakta yang berasal dari pemerhatian yang telah dibuat dan telah terbukti benar tanpa ada kecurigaan yang tidak jelas.
  • Secara sistematik , aktiviti pemerhatian dijalankan mengikut kaedah yang telah ditentukan sejak awal dan tidak sembarangan.

Di samping itu, terdapat objektif yang harus dicapai semasa menjalankan aktiviti pemerhatian. Objektif ini adalah dalam bentuk maklumat mengenai kesimpulan dari pemerhatian mengenai objek yang telah diperhatikan agar dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan.

Jenis Pemerhatian

pemerhatian adalah

Aktiviti pemerhatian adalah aktiviti yang sangat biasa dan boleh dilakukan oleh banyak orang. Oleh itu, untuk mengklasifikasikannya, aktiviti pemerhatian dikelaskan kepada tiga jenis, iaitu:

1. Pemerhatian Peserta

Pemerhatian partisipatif adalah aktiviti pemerhatian yang dilakukan di hadapan pemerhati yang terlibat secara langsung dan aktif dalam objek yang dikaji.

2. Pemerhatian Sistematik

Ia adalah aktiviti pemerhatian berbingkai atau kerangka kerja yang telah ditentukan dalam pemerhatian. Sebelum memulakan aktiviti pemerhatian, biasanya terdapat beberapa faktor atau parameter yang perlu diperhatikan.

3. Pemerhatian Eksperimen

Pemerhatian eksperimental adalah pemerhatian yang telah disediakan dengan teliti untuk menguji atau memeriksa objek tertentu.

Demikian penjelasan mengenai pemerhatian, Semoga dapat menambahkan pandangan dan berguna untuk anda semua.