Formula Pecutan + Contoh Masalah dan Penyelesaian

Rumus untuk pecutan adalah a = v / t, yang menunjukkan nilai perubahan halaju dengan masa.

Anda tahu, ternyata kita telah membuat percepatan dalam kehidupan seharian kita. Kami sering melakukan kepantasan tertentu dalam pelbagai aktiviti kami. Kadang-kadang kelajuan menjadi lebih cepat, kadang-kadang ia menjadi perlahan

Definisi Pecutan

Pecutan  atau  percepatan  adalah perubahan dalam kecepatan objek yang sebelumnya lambat menjadi cepat dan diambil dalam setiap unit waktu.

graf pecutan

Pecutan adalah kuantiti vektor yang mempunyai nilai dan arah. Cara menulis pecutan dalam hukum fizik dilambangkan dengan huruf ( a ).

Formula pecutan

Secara umum, formula untuk pecutan objek dalam gerakan sesuai dengan formula percepatan berikut:

formula pecutan

Maklumat:

 • a = pecutan purata (m / s2)
 • Δ v = perubahan halaju (m / s)
 • Δ t = selang masa
 • V 1 = masa awal (m / s)
 • V 2 = halaju akhir (m / s)
 • t 1 = masa awal
 • t 2 = masa terakhir

Berdasarkan persamaan di atas, nilai pecutan boleh positif dan juga negatif.

Nilai pecutan positif bermaksud bahawa objek mengalami perubahan dalam nilai halaju ke arah nilai halaju yang lebih besar atau dapat dikatakan bahawa ia memiliki peningkatan kecepatan.

Berikut adalah beberapa contoh peristiwa pecutan:

 • Gerakan buah kelapa yang jatuh dari pokok ke tanah akan lebih cepat.
 • Basikal di jalan menurun akan menjadi lebih laju.
 • Gerakan motosikal ketika gas laju, pergerakannya akan meningkat.

Percepatan adalah negatif atau apa yang biasa disebut sebagai perlambatan, yang merupakan perubahan nilai kecepatan menuju nilai kecepatan yang lebih kecil atau dapat dikatakan bahwa kecepatan akhirnya menurun. Berikut adalah contoh peristiwa perlambatan pada objek:

 • Gerakan objek yang dilemparkan ke atas akan melambatkan pergerakan.
 • Pergerakan orang mengayuh basikal di jalan menanjak akan menjadi lebih perlahan.
 • Sekiranya bola atau objek dilemparkan ke rumput, pergerakannya akan lebih perlahan.
 • Menunggang motosikal apabila terdapat lampu isyarat akan perlahan dan berhenti sekiranya lampu berwarna merah.

Tanda-tanda positif dan negatif dalam persamaan fizik hanya menunjukkan arah vektor. Adakah ke arah kanan, atau kiri, atau atas, atau bawah.

Baca juga: Rumusan untuk Perunding Gaya dan Contoh Soalan + Perbincangan

Jenis Pecutan

Berdasarkan selang waktu yang dialami ketika suatu objek mengubah kecepatan, jenis percepatan dibahagikan kepada dua, yaitu percepatan rata-rata dan pecutan seketika.

Formula Pecutan Purata

Formula pecutan purata sistematik dapat dilihat di bawah:

pecutan purata

Maklumat:

 • a = pecutan purata (m / s2)
 • Δ v = perubahan halaju (m / s)
 • Δ t = selang masa

Formula Pecutan Momen

Untuk mengira pecutan pecutan seketika ( a ) gerakan objek mesti mempunyai waktu yang sangat singkat, iaitu nilai selang waktu ( Δ t ) mesti mendekati nol. Secara matematik, formula pecutan seketika boleh ditulis seperti ini:

pecutan seketika

Maklumat:

 • a = pecutan purata (m / s2)
 • Δ v = perubahan halaju (m / s)
 • Δ t = selang masa

Contoh Masalah dengan Formula Pecutan dan Perbincangannya

Contoh Masalah 1

Telah diketahui bahawa sebuah kereta bergerak dengan kelajuan awal 2 m / s. Setelah kereta memandu 10 saat, kelajuan kereta meningkat menjadi 4 m / s. Berapakah pecutan yang dimiliki kereta?

Perbincangan / Jawapan:

Dikenali:

 • v1 = 2 m / s
 • v2 = 4 m / s
 • t1 = 0 saat
 • t2 = 10 saat

Penyelesaian:

a = (v2-v1) / (t2-t1)

= 2/10

= 0.2 m / s ^ 2

Contoh Masalah 2

Seorang pelajar menunggang basikal dengan kelajuan 7.2 km / jam. Semasa mendaki, kelajuan basikal adalah 0.5 m / s² selama 4 saat. Berapakah pecutan akhir pelajar?

Perbincangan / Jawapan:

Dikenali:

 • v1 = 7.2 km / j = 7.2 (1.000 / 3.600) m / s = 2 m / s
 • a = - 0,5 m / s² (tanda negatif iaitu perlambatan)
 • t = 4 s

Dikehendaki: v2…?

Penyelesaian:

a = (v2 - v1) / t

v2 = v1 + pada

v2 = 4 + (- 0,5 × 2)

v2 = 3 m / s

v2 = 10.8 km / jam

Contoh Masalah 3

Fitra A penunggang motosikal dan dia berhenti dari kelajuan 22.5 m / s setelah 2 saat menekan brek motosikal. Tentukan berapa banyak perlambatan?

Perbincangan / Jawapan:

Dikenali:

 • vt = 0 m / s
 • v = 22.5 m / s
 • tt = 2 s
 • t = 0 s

Penyelesaian:

a = (0 - 22.5) / 2 = - 11.25 meter / saat²

Contoh Masalah 4

Sebuah motosikal pada mulanya bergerak pada kelajuan 10 m / s kemudian di depannya seekor lembu melintas dan akhirnya motosikal itu bergerak pada kelajuan 2 m / s dalam 4 saat. Hitung perlambatan motor?

Perbincangan / Jawapan:

Dikenali:

 • v = 10 m / s
 • vt = 2 m / s
 • t = 4 saat

Ditanya: a =…?

Penyelesaian:

a = (v2-v1) / (t2-t1)

a = (2 - 10) / 4

a = - 8/10

a = - 0.8 m / s2

Contoh Masalah 5

Risti memandu kereta dengan kelajuan 72 km / jam kemudian ketika melintasi lampu isyarat dan berhenti dalam masa 5 saat. Hitung perlambatan yang dialami oleh kereta laju?

Baca juga: Mengapa Faktor Ekonomi Menghalang Mobiliti Sosial? (Jawapan LENGKAP)

Perbincangan / Jawapan:

Dikenali:

 • v = 72 km / j = 20 m / s
 • vt = 0 m / s ( Nilainya adalah sifar? Oleh kerana kereta risti berhenti bermaksud berehat, maka objek pegun mempunyai kelajuan sifar (0) )
 • t = 10 saat

Ditanya: a =…?

Penyelesaian:

a = (v2-v1) / (t2-t1)

a = 0 - 20/5

a = - 20/5

a = - 4 m / s²

Contoh Masalah 6

Kelajuan sebuah kereta lumba terus meningkat dari 18.5 m / s menjadi 46.1 m / s dalam 2.47 saat. Berapakah pecutan purata?

Perbincangan / Jawapan:

Jawapan:

Dikenali:

v t = 46.1 m / s

v  = 18.5 m / s

t t = 2.47 s

t = 0 s

Dijawab: a = (46.1 - 18.5) / 2.47 = 11.17 meter / saat

Contoh Masalah 7

Penunggang basikal berhenti dari 22.4 m / s selepas 2.55 saat menggunakan brek. Tentukan kelambatan!

Perbincangan / Jawapan:

Jawapan:

Dikenali:

v t = 0 m / s

v = 22.4 m / s

t t = 2.55 s

t = 0 s

Dijawab: a = (0 - 22.4) / 2.55 = - 8.78 meter / saat 2

Contoh Masalah 8

Motosikal pada mulanya bergerak dari 2 m / s hingga 6 m / s selama 10 saat. Apakah pecutan motosikal itu?

Perbincangan / Jawapan:

Jawapan:

Dikenali:

v = 2 m / s

v t = 6 m / s

t = 10 saat

Ditanya: a =…?

Jawapan:

formula pecutan

a = 6 - 2/10

a = 4/10

a = 0.4 m / s2

Contoh Masalah 9

Sebuah bas yang pada mulanya tidak bergerak kemudian bergerak 36 km / j selama 5 saat. Berapa pantas bas?

Perbincangan / Jawapan:

Dikenali:

v = 0 m / s => mengapa ia sifar? Kerana objek dalam keadaan rehat mempunyai halaju sifar.

v t = 36 km / j = 10 m / s

t = 5 saat

bertanya: a =…?

Jawapan:

formula pecutan

a = 10 - 0/5

a = 10/5 = 2 m / s2

Contoh Masalah 10

Kereta ini pada mulanya bergerak dengan kelajuan 10 m / s kemudian di depannya seekor kambing melintas dan akhirnya bergerak dengan kelajuan 2 m / s dalam 4 saat. Berapa kereta perlahan?

Perbincangan / Jawapan:

Jawapan:

Dikenali:

v = 10 m / s

v t = 2 m / s

t = 4 saat

Ditanya: a =…?

Dijawab:

formula pecutan

a = 2 - 10/4

a = - 8/10 = - 0,8 m / s2

Nilai di atas pecutan adalah negatif. Ini bermaksud bahawa objek semakin perlahan. Jadi tolak (-) bermaksud perlambatan.

Contoh Masalah 11

Aliando menunggang motosikal dengan kelajuan 72 km / jam. Kemudian ada lampu isyarat di hadapannya dan ia berhenti dalam masa 10 saat. Berapa banyak kelambatan yang dimiliki motor Aliando?

Perbincangan / Jawapan:

Jawapan:

Dikenali:

v = 72 km / j = 20 m / s

v t = 0 m / s; mengapa nilainya sifar? Kerana perkara itu berhenti bermaksud diam. Sekiranya objek dalam keadaan rehat mempunyai kelajuan sifar (0).

t = 10 saat

Ditanya: a =…?

Jawapan:

formula pecutan

a = 0 - 20/10

a = - 20/10

a = - 2 m / s2