Memahami Integer dan Contohnya

bilangan bulat

Bilangan bulat adalah nombor yang terdiri daripada nombor bulat {0,1,2,3,4, ...} dan nombor negatif {-1, -2, -3, -4, ...}

Satu perkara yang tidak dapat dipisahkan dari pengiraan matematik adalah nombor. Nombor menjadi nilai pengukuran, hasil proses pengiraan, hingga proses penomboran. Simbol yang mewakili nombor dalam bentuk nombor. Jenis nombor adalah pelbagai. Salah satunya sebulat suara.

Nombor terang telah lama diperkenalkan kepada konsep matematik. Setiap negara pada asalnya mempunyai simbolnya sendiri. Walau bagaimanapun, definisi nombor tidak berubah.

Memahami integer

Sebelum menentukan maksud bil. bulat. Perhatikan garis keturunan nombor berikut.

bilangan bulat

Berdasarkan silsilah di atas, makna mengatakan bulat adalah

"Bilangan bulat adalah nombor yang terdiri daripada nombor bulat {0,1,2,3,4, ...} dan nombor negatif {-1, -2, -3, -4, ...}"

Bilangan bulat atau bilangan bulat dalam teori nombor yang dilambangkan oleh Z. Oleh itu, ia boleh ditulis sebagai set Z = {..., -4, -3, -2, -1,0,1,2,3,4, ... ..}.

Bilangan bulat boleh ditulis tanpa komponen perpuluhan (koma). Sekiranya ditulis dalam perpuluhan, ia akan ditulis sebagai nombor 0 selepas koma. Contohnya 3.0 atau 4.0

Jenis Integer

Nombor bulat terdiri daripada bil. hitung dan katakan negatif yang setnya boleh dibahagikan kepada

 • Integer Positif

  Nombor asal bermula dari nombor 1 dan seterusnya. Set dilambangkan dengan Z + = {1,2,3,….}

 • Integer Negatif

  Nombor ini bertentangan dengan rang undang-undang. bilangan bulat positif untuk penambahan (+). Set dilambangkan dengan Z - = {- 1, -2, -3,….}

 • Zero Integer

  Nol, dilambangkan dengan "0", adalah bil. bulat yang tidak positif atau negatif.

Struktur dan Sifat

 • Penambahan Operasi

  Terhadap operasi penambahan (+), bil. putaran berlaku:

  1) Sentiasa menjana bilangan bulat

  2) Sekiranya a, b, c adalah sebarang nombor. undang-undang bersekutu yang diguna pakai sebulat suara

  iaitu (a + b) + c = a + (b + c)

  3) Jika ditambahkan ke nol, hukum identiti berlaku, yaitu

  a + 0 = 0 + a = a

  4) Setiap bilangan bulat mempunyai pasangan atau sebaliknya adalah sah

  -a + a = 0 = -a + a. Contohnya -2 bertentangan 2 dan -2 + 2 = 0

 • Operasi Pendaraban

  Berkenaan dengan operasi pendaraban (X), keseluruhan pernyataan berlaku:

  1) Sentiasa menjana bil. bulat

  2) Sekiranya a, b, c adalah sebarang nombor. undang-undang bersekutu yang diguna pakai sebulat suara

  iaitu (axb) xc = ax (bxc)

  3) Jika didarabkan dengan 1, undang-undang identiti terpakai

  kapak 1 = 1 xa = a

  4) Tidak mempunyai kebalikan

  5) Tanda sebulat suara operasi

  negatif x positif = negatif

  positif x negatif = negatif

  negatif x negatif = positif

  positif x positif = positif

Baca juga: Sejarah dan Latar Belakang Penubuhan ASEAN [LENGKAP]

Garis Integer

Garis nombor menjadikannya mudah untuk melakukan pengiraan integer khas untuk penambahan dan pengurangan. Garis dinyatakan seperti berikut.

bilangan bulat

Peraturan garis nombor:

- Titik permulaan nombor sifar

- Tambahan seret garis ke kanan

- Pengurangan garis seret ke kiri

- Titik terakhir adalah hasil pengiraan

Contoh Pengiraan

 1. Cari hasilnya 3 + 2 menggunakan garis nombor!

  Penyelesaian

  - Lukis garis tiga langkah ke kanan

  - Kemudian teruskan garis, dua langkah ke kanan

  - Hasilnya adalah 5

garis bulat

2. Cari hasil -8 + 5 menggunakan garis nombor!

Penyelesaian

- Lukis garis lapan langkah ke kiri

- Kemudian teruskan garis, lima langkah ke kanan

- Hasilnya adalah -3

contoh masalah integer

3. Termometer menunjukkan suhu 21 ° C. Setelah direndam dalam air ais yang dicampurkan dengan garam sebentar, suhu menurun sebanyak 25 ° C pada termometer. Berapakah suhu yang ditunjukkan oleh termometer?

Penyelesaian

Suhu semakin berkurang / menurun

Suhu akhir = 21 ° C - 25 ° C = - 4 ° C

4. Apakah hasil (-22 + 1) / 7?

Penyelesaian

Selesaikan dalam kurungan kemudian bahagikan

(-22 + 1) / 7 = (-21) / 7 = -7

5. Seorang pelancong menyelam hingga 68 meter di bawah permukaan laut. Kemudian pelancong itu naik setinggi 25 meter. Apa kedudukan pelancong dari permukaan laut saat ini?

Penyelesaian

Kedudukan penyelam telah menurun secara mendalam, sehingga nilainya 68-25 = 43 meter

Oleh itu, perbincangan mengenai makna, jenis, dan contoh kata bulat, semoga ini berguna.