Norma Undang-Undang: Definisi, Tujuan, Jenis, Contoh dan Sekatan

norma undang-undang adalah

Norma undang-undang adalah peraturan sosial yang dibuat oleh institusi tertentu yang tegas atau memaksa seseorang untuk tunduk dan berkelakuan sesuai dengan keinginan pembuat peraturan undang-undang.

Kehidupan sosial dalam masyarakat berkaitan dengan norma dan undang-undang yang mengikat untuk mengatur kehidupan sosial. Dengan adanya norma undang-undang, susunan sosial masyarakat menjadi lebih teratur dan teratur.

Berikut ini adalah tinjauan lebih lanjut mengenai norma hukum termasuk definisi, tujuan, jenis, contoh dan sekatannya.

Definisi Norma Undang-Undang

Istilah norma undang-undang berkaitan dengan istilah norma itu sendiri. Norma adalah peraturan, pedoman, rujukan, atau ketentuan untuk berkelakuan dan berinteraksi antara manusia dalam kelompok masyarakat.

Sementara itu, norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh institusi tertentu seperti pemerintah, sehingga dapat secara tegas melarang atau memaksa seseorang untuk tunduk dan dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan hukum.

Pelanggaran norma undang-undang akan menerima sanksi berupa denda hingga hukuman badan.

Tujuan Norma Undang-Undang

norma undang-undang adalah

Norma undang-undang dibentuk mengikut tujuan dan objektif tertentu. Berikut adalah beberapa objektif untuk menetapkan norma undang-undang dalam masyarakat.

 1. Membentuk masyarakat nasionalis terhadap tanah air dan negara.
 2. Kewujudan peraturan mewujudkan masyarakat yang lebih teratur.
 3. Perintah komuniti yang teratur menghalang tingkah laku sewenang-wenang antara sesama masyarakat.
 4. Masyarakat memahami undang-undang dan peraturan, kerana jika mereka melanggar norma hukum, mereka akan mendapat sanksi.
 5. Cegah tindakan sosial yang menyimpang dari susunan sosial dan kegiatan jenayah.
 6. Memartabatkan sistem keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.
 7. Pembentukan kawalan ketertiban sosial yang konkrit.
 8. Mengenakan sekatan kepada pelanggar undang-undang untuk mematuhi undang-undang.

Jenis Norma Undang-Undang

norma undang-undang adalah

Terdapat dua jenis norma undang-undang umum. Inilah ulasannya.

1. Undang-undang bertulis

Sebagai negara yang berdaulat, kita terbiasa dengan istilah undang-undang bertulis dalam bentuk undang-undang dan peraturan lain. Secara umum, undang-undang bertulis terbahagi kepada dua jenis, iaitu undang-undang jenayah dan undang-undang sivil.

a. Undang-undang Jenayah

Definisi undang-undang jenayah adalah keseluruhan peraturan yang menentukan tindakan apa yang dilarang dan dimasukkan sebagai tindakan jenayah, dan menentukan hukuman apa yang dapat dikenakan ke atas pelaku.

Baca juga: Apa itu Vertebrata? (Penjelasan dan Pengelasan)

Dengan kata lain, menurut Sudarsono, hukum pidana adalah undang-undang yang mengatur kejahatan dan pelanggaran kepentingan umum (pelanggaran seseorang terhadap masyarakat umum pada umumnya) dan tindakan ini dapat dihukum dengan hukuman yang merupakan penderitaan.

Contoh kes undang-undang jenayah: Pickpocketing adalah tindakan jenayah yang merugikan masyarakat secara amnya. Akibat perbuatan penjenayah pencopet, ada hukuman berupa penjara dan denda seperti yang tertulis dalam buku kod jenayah

b. Undang-undang sivil

Definisi undang-undang sivil adalah peruntukan undang-undang yang mengatur hak dan kepentingan individu dalam masyarakat.

Dalam undang-undang sivil, aspek perundangan merangkumi masalah yang lebih sempit, iaitu masalah antara individu. Dengan kata lain, undang-undang sivil berfungsi sekiranya tindakan seseorang tidak mempengaruhi masyarakat secara umum.

Contoh kes undang-undang sivil: Pelanggaran perjanjian kedua-dua pihak dari segi hutang. Masalah pelanggaran undang-undang sivil menjadi pegangan individu. Tidak ada sanksi jenayah bagi pelanggar undang-undang sivil.

2. Undang-undang Tidak Bertulis

Jenis undang-undang yang termasuk dalam undang-undang tidak tertulis adalah hukum adat. Undang-undang adat adalah jenis hukum yang ada di daerah di mana orang masih mematuhi adat istiadat. Kerana ia adalah undang-undang yang tidak tertulis, hukum adat dapat berubah sesuai dengan zaman.

Undang-undang adat umumnya berlaku secara budaya di mana kesahihannya berlangsung dari generasi ke generasi. Ketua adat atau pemimpin adat adalah orang yang mempunyai wewenang untuk mempertahankan undang-undang adat dan menjatuhkan sekatan kepada pelanggar hukum adat.

Contoh penerapan undang-undang adat, seperti penangkapan dua burung kekasih yang sibuk bercinta di tempat yang gelap, kemudian dihukum oleh adat untuk segera melaksanakan pernikahan.

Peraturan hukuman tidak ditulis dalam buku atau undang-undang, tetapi telah menjadi perjanjian budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi di sebuah desa, mereka yang ditangkap pergi melintasi sempadan mesti segera berkahwin.

Contoh dan Sekatan Norma Undang-Undang

norma undang-undang adalah

Berikut adalah beberapa bentuk contoh norma undang-undang yang ada di Dunia adalah:

 1. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 362 Kanun Jenayah, siapa pun yang akan mengambil barang apa pun, maka itu adalah keseluruhan atau sebagian harta orang lain, dengan tujuan untuk dimiliki tetapi secara haram, diancam pencurian dengan penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum enam puluh rupiah.

 2. Artikel 1234 BW menyatakan bahawa setiap pertunangan adalah memberi sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

 3. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 (Undang-Undang menyatakan tentang Kejahatan Pencucian Uang) yang menyatakan bahwa setiap orang yang melaporkan dugaan terjadinya kejahatan pencucian uang, akan diwajibkan diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman. membahayakan dirinya, nyawanya, serta harta benda, termasuk keluarganya.

 4. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah), menyatakan bahwa Kepala Daerah akan diberhentikan oleh Presiden tanpa adanya Keputusan DPRD jika dia terbukti telah melakukan tindakan kriminal yang akan dihukum dengan hukuman 5 tahun atau lebih atau yang diancam. dengan hukuman mati sebagaimana diatur dalam KUHP.
Baca juga: Kenali 4 organ yang menyokong sistem perkumuhan (+ gambar)

Selain beberapa contoh norma undang-undang di atas, berikut adalah contoh norma undang-undang yang harus diketahui umum.

 1. Setiap warganegara diwajibkan memiliki Kad Pengenalan Nasional (KTP) sekiranya berumur 17 tahun.
 2. Ketua keluarga dikehendaki memiliki kad keluarga.
 3. Menjaga keselamatan dan keselesaan di persekitaran seperti mengambil bahagian dalam melaksanakan siskamling.
 4. Setiap kanak-kanak wajib mengikuti pendidikan dan sekolah.
 5. Orang yang melakukan kesalahan, maka mesti dihukum seperti rasuah.
 6. Orang yang menggunakan kemudahan jalan raya mesti mematuhi peraturan lalu lintas, seperti memakai topi keledar ketika menggunakan motosikal, berhenti ketika lampu merah menyala.
 7. Semasa bermalam di saudara di kawasan lain, dia mesti melaporkan dirinya kepada ketua RT tempatan.

Oleh itu kajian semula norma undang-undang merangkumi definisi, tujuan, jenis, contoh dan sekatan. Semoga bermanfaat.