Penjelasan bagi Integral Tidak Tertentu dan Trigonometri Integral

kamiran tidak tentu

Integral integral atau juga dikenali sebagai anti-derivative adalah satu bentuk operasi integrasi yang menghasilkan fungsi baru

Integral memainkan peranan yang sangat penting dalam matematik. Teori ini dapat menentukan kawasan di bawah keluk fungsi.

Integral berguna untuk had jumlah yang berterusan berbanding fungsi berterusan. Integral adalah anti-derivatif. Kemudian, jika f adalah fungsi berterusan, maka hasil integral fungsi f dilambangkan F.

Jenis intergral berdasarkan batas fungsi tertentu tidak pasti. Berikut ini adalah perbincangan untuk jenis gabungan dengan had yang tidak terbatas.

Integral Tidak Terbatas

Integral tak tentu atau juga dikenali sebagai anti-derivative atau anti-diverential adalah bentuk operasi integrasi yang menghasilkan fungsi baru. 

Pertimbangkan persamaan berikut.

dengan C pemalar. Formula kamiran tidak tentu adalah seperti berikut

kamiran tidak tentu

atau sama dengan

dengan

  • a (x) ^ n = Fungsi persamaan
  • a = Pemalar
  • x = Pembolehubah
  • n = Kuasa fungsi persamaan
  • C = pemalar

Hasil integral tak tentu ini adalah fungsi yang merupakan fungsi baru yang tidak mempunyai nilai tertentu atau pasti kerana masih terdapat pemboleh ubah dalam fungsi baru.


Agar anda lebih memahami konsep integral yang tidak tentu, pertimbangkan contoh masalah di bawah.

Berdasarkan contoh ini, operasi integral dapat dirumuskan, yaitu

kamiran tidak tentu

Integral Trigonometri

Penggabungan fungsi tidak semestinya tetap, linear atau polinomial. Dalam penyelesaian intergal ini, selalunya melibatkan unsur trigonometri.

Dalam fungsi trigonomik, definisi integral yang disusun dalam jadual berikut juga berlaku.

kamiran tidak tentu

Anda boleh menggunakan persamaan dalam jadual di atas untuk menyelesaikan masalah kamiran yang melibatkan trigonometri.

Untuk memahami integrasi trigonometri dengan lebih baik, anda boleh memahami contoh berikut

kamiran tidak tentu

Itulah penjelasan mengenai integrasi tak tentu dalam fungsi trigonometri biasa dan khas. Semoga dapat dikaji dengan baik.

Baca juga: Norma kesopanan: Definisi, Objektif, Sekatan dan Contoh [LENGKAP]

Untuk lebih memahami konsep kamiran ini, anda boleh berlatih membuat soalan latihan. Sekiranya ada sesuatu yang ingin anda tanyakan, tuliskannya di ruangan komen.