Penjelasan Lengkap Reaksi Redoks (Pengurangan dan Pengoksidaan) PENUH

Reaksi redoks adalah tindak balas kimia yang menyebabkan perubahan bilangan pengoksidaan unsur atau molekul.

Dalam kehidupan seharian sering terdapat reaksi redoks. Antaranya ialah besi berkarat, sayur busuk. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai reaksi redoks

tindak balas redoks

Apa itu Reaksi Redoks

contoh tindak balas redoks dalam sebatian kimia

Reaksi redoks adalah tindak balas kimia yang menyebabkan perubahan bilangan pengoksidaan unsur atau molekul. Selain ditandai dengan perubahan bilangan pengoksidaan, reaksi ini juga dicirikan oleh penambahan atau pengurangan oksigen dalam molekul. Reaksi redoks berlaku sebagai akibat reaksi penurunan dan pengoksidaan

Reaksi Pengurangan

Reaksi pengurangan adalah reaksi di mana bilangan pengoksidaan menurun melalui penangkapan elektron atau pembebasan oksigen ke molekul, atom, atau ion. Contoh reaksi pengurangan:

Reaksi pengurangan Cu

Tindak balas pengoksidaan

Reaksi pengoksidaan adalah reaksi yang berlaku di mana bilangan pengoksidaan meningkat dengan melepaskan elektron atau menambahkan oksigen ke molekul, atom, atau ion. Contoh:

Tindak balas pengoksidaan Zn

Dalam tindak balas redoks, tindak balas pengurangan dan pengoksidaan di atas kemudian digabungkan sehingga secara serentak membentuk unit reaksi redoks:

Sebagai tambahan kepada contoh reaksi redoks di atas, contoh reaksi redoks lain adalah seperti berikut:

Contoh tindak balas redoks

Tindak balas bukan redoks

Merupakan tindak balas yang tidak melibatkan reaksi pengoksidaan dan pengurangan. Tidak ada penambahan atau pengurangan nombor pengoksidaan dari sistem.

Contoh:

Reaksi autoredox

Dalam reaksi redok, ia dikenali sebagai reaksi autoredox atau ia juga dapat disebut reaksi tidak seimbang, yang merupakan reaksi di mana suatu zat dapat mengalami reaksi pengurangan dan pengoksidaan. Contoh:

Contoh tindak balas autoredox

Dalam tindak balas di atas, Cl2 diturunkan menjadi KCl di mana bilangan pengoksidaan Cl (0) menurun menjadi Cl (-1). Selain dikurangkan, Cl2 juga mengalami reaksi pengoksidaan, iaitu penambahan bilangan pengoksidaan. Cl2 mengoksidakan dari nombor pengoksidaan Cl (0) hingga Cl (+1).

Baca juga: Jenis koperasi (lengkap) dan definisinya

Reaksi Redoks Menyamakan

Penyamaan reaksi reedox dapat dilakukan dengan dua cara, iaitu kaedah separuh tindak balas dan cara mengubah nombor pengoksidaan. Cara untuk menyamakan reaksi redoks dengan sistem tindak balas separuh dilakukan pada peringkat berikut:

Contoh1:

Contoh 1 menggunakan pemerataan reaksi menggunakan kaedah pemisahan tindak balas.

Berikut adalah tahap menyamakan reaksi redoks:

Tindak balas:

Langkah penyamaan tindak balas:

Tahap 1 : Membahagi tindak balas menjadi dua sisi bentuk tindak balas, iaitu yang pertama dan yang kedua. Setiap persamaan adalah persamaan untuk tindak balas pengurangan dan tindak balas pengoksidaan

Tahap 2 : Mengimbangi bilangan elemen yang terdapat dalam tindak balas redoks, dalam persamaan berikut, ada yang setara dengan menulis 2 mengenai jumlah Cr di bahagian produk atau produk

Tahap 3 :

Selanjutnya, penambahan unsur atau molekul yang belum ditulis dalam tindak balas. Pada tahap ini terdapat penambahan molekul air (H2O) (jika reaksi berlaku dalam keadaan berasid, penambahan air pada bahagian yang kekurangan atom O, tetapi jika reaksi berlaku dalam atmosfer alkali, penambahan aor pada atom dengan atom O yang berlebihan).

Dalam reaksi ini terdapat penambahan hasil atau produk. Selepas itu, bilangan pekali molekul disamakan, yang menyatakan jumlah setiap elemen dalam molekul.

Langkah 4 : Mengimbangkan atom hidrogen dengan ion (H +) jika atmosfera berasid atau dengan ion (OH-) jika atmosfera adalah asas. Kerana tindak balas dalam keadaan berasid, ion (H +) ditambahkan ke dalam tindak balas. Penambahan ion H + sejumlah elemen H yang terdapat di bahagian produk atau produk.

Tahap 5 : Setelah menyamakan bilangan elemen di bahagian tindak balas (kiri) dan bahagian produk (kanan), langkah seterusnya adalah menyamakan nombor pengoksidaan yang dimiliki oleh sisi kanan dan kiri. Penyamaan ini dengan menambahkan elektron ke kanan atau kiri persamaan tindak balas

Tahap 6 : Tahap akhir penyamaan tindak balas adalah pengumpulan semula dua tindak balas yang sebelumnya dipisahkan dan menyamakan bilangan elektron di sebelah kanan atau kiri kedua tindak balas tersebut.

Baca juga: 33+ Contoh Perubahan Kimia Di Sekitar Kami [+ Penjelasan Penuh]

Dalam tindak balas gabungan ini, bahagian kedua tindak balas dikalikan dengan 6 berkadar dengan bilangan elektron pada bahagian pertama tindak balas. Dengan cara ini, menggabungkan kedua-dua tindak balas akan menghilangkan ion elektron masing-masing.

Reaksi akhir:

Kaedah di atas adalah penyamaan nombor pengoksidaan dengan membahagikan tindak balas kepada 2 tindak balas. Di samping itu, ada cara untuk menyamakan reaksi redoks dengan menukar nombor pengoksidaan .

Berikut adalah langkah untuk menyamakan tindak balas dengan menukar nombor pengoksidaan:

Tindak balas:

1. Mengimbangkan (menyamakan) unsur yang mengalami perubahan nombor pengoksidaan

2. Tentukan keadaan pengoksidaan unsur-unsur ini dan tentukan perubahannya

3. Menyamakan dua keadaan pengoksidaan dengan mengalikan Br2 dengan 5 (mengikut pengurangan MnO4- iaitu (-5)), dan MnO4- mengalikan dengan 2 (sepadan dengan pengoksidaan Br (+2))

4. Tentukan jumlah beban di sebelah kiri dan kanan

5. Menyamakan atom hidrogen di bahagian kiri dan kanan dengan menambahkan H2O.

6. Menyamakan beban dengan:

a) Sekiranya cas di sebelah kiri lebih negatif maka tambahkan ion H + sebanyak perbezaan cas (ini bermaksud tindak balas berlaku dalam suasana berasid)

b) Sekiranya cas di sebelah kanan lebih positif maka tambahkan ion OH sebanyak perbezaan cas (ini bermaksud tindak balas berlaku dalam keadaan alkali)

7. Langkah terakhir adalah memeriksa nombor atom bahagian tindak balas (kiri) dan bahagian produk (kanan). Adakah sama, jika itu bermaksud persamaan terakhir adalah


Rujukan: Reaksi Pengoksidaan-Pengurangan