Norma kesopanan: Definisi, Tujuan, Sekatan dan Contoh

contoh norma kesopanan

Contoh norma moral termasuk bersikap jujur ​​dalam kata-kata dan perbuatan, menghormati sesama manusia, tidak mengganggu keselesaan orang lain, mengembalikan hutang atau pinjaman dari orang lain dan perbincangan penuh akan dijelaskan dalam artikel ini.


Norma kesopanan berasal dari dua kata, yaitu norma dan moral, yang dalam bahasa dapat ditafsirkan sebagai:

 • Biasa

  Norma adalah perintah atau panduan yang dibuat oleh manusia sebagai makhluk sosial yang sifatnya memaksa atau manusia wajib mematuhi peraturan ini.

 • Kesopanan

  Kesopanan bermaksud tingkah laku yang baik berkaitan dengan adab dan budi bahasa

Dari dua makna, dapat disimpulkan bahawa norma kesopanan adalah bahawa norma ini berasal dari hati nurani manusia yang diamalkan berulang kali menjadi kebiasaan.

Dalam kes ini, dapat dikatakan secara ringkas bahawa selagi seseorang mematuhi norma ini, orang akan bertindak secara manusiawi.

kekaburan

Tujuan norma kesucian

Seperti dalam tujuan norma-norma yang mengatur masyarakat sehingga terjadi masyarakat yang kondusif.

Norma-norma kesopanan juga memiliki tujuan untuk memberikan petunjuk tentang bagaimana bersikap dan berkelakuan dalam memutuskan apa yang harus dilakukan, dihindari atau ditentang.

Ini menjadikan norma-norma kesopanan menjadi universal dan dilaksanakan oleh semua manusia, penyebabnya juga dipengaruhi oleh falsafah norma moral yang berasal dari hati nurani manusia.

Namun, tidak jarang norma ini dapat diselesaikan dengan meminta maaf dan bertindak untuk tidak mengulangi kesalahan lagi.

Sekatan melanggar norma kesopanan

Norma adalah peraturan yang ada di masyarakat, jika ada yang melanggar peraturan ini, tentu saja, mereka akan dikenakan sanksi atau hukuman.

Jenis sekatan yang dikenakan pada setiap norma bervariasi, bergantung pada seberapa parah atau melanggar peraturan tersebut, dan seberapa kuat norma-norma ini ditegakkan dalam masyarakat.

Baca juga: 18+ Cabang Biologi PENUH - Dengan Penjelasan

Dalam kes pelanggaran norma kesopanan, sanksi yang dijatuhkan ketika melanggar norma ini meliputi perasaan bersalah dan penyesalan yang mendalam terhadap pelaku.

Selain penyesalan dan rasa bersalah, tidak jarang seseorang yang melanggar norma kesopanan menerima sanksi berupa kritikan, sindiran dan prasangka buruk dari masyarakat setempat.

Ciri khas

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahawa norma moral mempunyai ciri-ciri berikut:

 • Berasal dari hati nurani manusia
 • Adakah tempatan dalam masyarakat tertentu
 • Boleh berubah mengikut keadaan dalam masyarakat
 • Sekatan dari norma ini adalah individu, seperti dikeluarkan dari masyarakat, merasa malu, atau merasa kasihan pada diri mereka sendiri.

Contoh norma moral

Manakala contoh norma moral adalah seperti berikut: contoh norma moral yang banyak kita temui di masyarakat atau di rantau Dunia.

 • Jujur dalam kata-kata dan perbuatan
 • Menghormati sesama manusia
 • Menolong orang lain yang memerlukan
 • Jangan mengganggu keselesaan orang lain
 • Pulangkan hutang atau pinjaman dari orang lain
 • Jangan mencuri barang orang lain
 • Berpakaian mengikut tempat dan keadaan