Diagram Venn (Penjelasan Lengkap dan Contoh Penggunaan)

Gambar rajah Venn adalah gambar yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara set dalam sekumpulan objek yang mempunyai persamaan.

Biasanya, gambar rajah Venn digunakan untuk menerangkan set yang bersilang, saling bergantung antara satu sama lain dan sebagainya. Jenis rajah ini digunakan untuk persembahan data saintifik dan teknikal yang berguna dalam bidang matematik, statistik dan aplikasi komputer.

Menjejaki rajah Venn, di mana terdapat satu set atau set yang mesti difahami terlebih dahulu.

Set itu

Satu set adalah kumpulan objek yang jelas.

Contohnya, pakaian yang anda pakai hari ini adalah satu set, yang merangkumi topi, kemeja, jaket, seluar dan sebagainya

Anda boleh menulis satu set dengan tanda kurung, seperti berikut

{topi, pakaian, jaket, seluar, ...}

Anda juga boleh menulis set dalam angka seperti

  • Kumpulan semua nombor: {0,1,2,3…}
  • Set nombor perdana: {2,3,5,7,11,13,…}

Mudah bukan?

Gambar rajah Venn yang mengandungi set digambarkan dalam bentuk gambar rajah sehingga mudah difahami. Cara melukis gambar rajah seperti di bawah.

Gambar rajah Venn

Cara melukis gambar rajah Venn

  1. Kumpulan semesta dalam rajah Venn dilambangkan sebagai bentuk segi empat tepat.
  2. Setiap set yang digambarkan digambarkan sebagai lingkaran tertutup atau lengkung.
  3. Setiap anggota set diwakili dalam titik atau titik.

Gambar rajah venn mempunyai beberapa bentuk, untuk lebih jelasnya, lihat penjelasan berikut,

Bentuk Diagram Venn

Pelbagai bentuk gambar rajah venn

1. Set saling bersilang

Gambar rajah venn ini digambarkan di mana dua set saling bersilang kerana mereka mempunyai persamaan. Contohnya, jika terdapat set A dan B, kedua-duanya saling bersilang jika mempunyai benda yang sama, ini bermaksud bahawa ahli yang memasuki set A juga termasuk dalam set B.

Baca juga: Bentuk Ancaman Terhadap Republik Indonesia dan Cara Menangani Ancaman

Set A bersilang set B boleh ditulis A∩B.

2. Set saling eksklusif

Set A dan B boleh dikatakan bebas antara satu sama lain sekiranya anggota set A tidak sama dengan anggota set B. Set bebas ini boleh ditulis sebagai A // B.

3. Subset

Set A boleh dikatakan sebagai bahagian dari set B jika semua anggota set A adalah anggota dari set B.

4. Kumpulan yang sama

Gambar rajah venn ini menyatakan bahawa jika set A dan B terdiri daripada anggota set yang sama, maka kita dapat membuat kesimpulan bahawa setiap anggota B adalah anggota A. Contoh A = {2,3,4} dan B = {4,3,2} adalah set yang sama maka kita boleh menulisnya A = B.

5. Set yang setara

Set A dan B dikatakan setara sekiranya bilangan anggota kedua-dua set itu sama. Set A setara dengan set B boleh ditulis n (A) = n (B).

Dalam rajah venn, terdapat empat hubungan antara set termasuk irisan, kombinasi, set pelengkap dan perbezaan set.

  • Potongan

Slice set A dan B (A∩B) adalah set yang anggotanya berada di set A dan set B.

Contohnya, tetapkan A = {0,1,2,3,4,5} dan tetapkan B = {3,4,5,6,7}. perhatikan bahawa dalam kedua-dua set terdapat dua anggota yang sama, iaitu 3,4 dan 5. Sekarang, dari persamaan ini dapat dikatakan bahawa kepingan set A dan B ditulis sebagai (A∩B) = {3,4,5}.

  • Gabungan

Gabungan set A dan B (ditulis sebagai A ∪ B) adalah satu set yang anggotanya ditetapkan A atau anggota set B atau anggota kedua-duanya. Kombinasi set A dan B dilambangkan dengan A ∪ B = x ∈ A atau x ∈ B

Contohnya set A = {1,3,5,7,9,11} dan B = {2,3,5,7,11,13}. Sekiranya set A dan set B digabungkan, satu set baru akan dibentuk yang anggotanya boleh ditulis sebagai A ∪ B = {1,2,3,5,7,9,11,13}.

  • Pelengkap

Pelengkap set A (ditulis sebagai Ac) adalah satu set yang anggotanya adalah anggota set alam semesta tetapi bukan anggota set A.

Contohnya S = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} dan A = {1, 3, 5, 7, 9}. Kita dapat perhatikan bahawa semua anggota S yang bukan anggota A membentuk satu set baru, iaitu {0,2,4,6,8}. Maka pelengkap set A ialah Ac = {0,2,4,6,8}.

Baca juga: 10+ Puisi perpisahan sekolah untuk sekolah rendah, menengah dan sekolah menengah

Itulah bahan mengenai rajah Venn, saya harap anda akan memahaminya dengan baik.


Rujukan : Apa itu Venn Diagram - LucidChart