Definisi cerpen: struktur, elemen, ciri dan fungsi

pemahaman tentang cerpen

Definisi cerpen, cerpen adalah karya sastera pendek yang bersifat fiksyen dan menceritakan ringkas mengenai masalah yang dialami oleh watak, bermula dari pengenalan hingga akhir masalah yang dialami oleh watak tersebut.

Secara umum, cerpen hanya menceritakan satu masalah yang dialami oleh satu watak. Selain itu, cerpen hanya terdiri daripada tidak lebih dari 10,000 perkataan. Inilah yang menjadikan cerpen dibaca dalam satu sesi.

Struktur

Definisi cerpen

Cerpen biasanya terdiri daripada 5 elemen asas dan abstrak tambahan jika diperlukan untuk menyusun cerpen. Berikut adalah struktur penyusun cerpen:

 1. Abstrak : adalah gambaran awal cerita yang akan diceritakan. Abstrak adalah pelengkap cerpen. Oleh itu, abstrak mungkin tidak ada dalam cerpen.
 2. Orientasi : menerangkan pengaturan masa, tempat dan suasana dalam cerpen.
 3. Komplikasi : struktur di mana terdapat gambaran awal mengenai masalah yang dihadapi oleh watak. Biasanya, watak watak yang diceritakan dalam cerpen akan dijelaskan di bahagian ini.
 4. Penilaian : masalah yang dijelaskan akan meningkat. Kemuncak masalahnya ditulis di bahagian penilaian.
 5. Penyelesaian : adalah akhir masalah dalam cerpen. Penyelesaian masalah yang dialami oleh tokoh-tokoh ini akan dijelaskan.
 6. Koda : mesej moral dalam cerpen yang penulis sampaikan kepada pembaca.

Elemen Cerpen

Dalam sebuah cerpen terdapat dua unsur yang terkandung di dalamnya, iaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik .

Elemen intrinsik

Cerpen mempunyai unsur pembentuk yang terdapat dalam cerpen itu sendiri. Elemen ini dipanggil elemen intrinsik. Terdapat pelbagai elemen intrinsik pembina cerpen, iaitu:

 1. Tema : idea utama yang mendasari jalan cerpen.
 2. Flow / Plot : urutan peristiwa yang wujud di tebing. Secara amnya, plot cerpen dimulakan dengan pendahuluan. konflik, kemuncak dan kemudian penyelesaian.
 3. Pengaturan : tetapan atau tempat , masa dan suasana yang terdapat dalam cerpen.
 4. Watak : pelakon yang diceritakan dalam sebuah cerpen, baik watak utama dan watak sokongan.
 5. Perwatakan : sifat watak dalam cerpen. Watak terbahagi kepada tiga, iaitu protagonis (baik), antagonis (jahat) dan neutral .
 6. Perspektif : ini adalah sudut pandangan pengarang untuk memberitahu isi atau peristiwa dalam cerpen. Sudut pandang terbahagi kepada dua, iaitu:
  • Perspektif orang pertama
   • pelakon utama: "Saya" adalah watak utama.
   • pelakon sampingan: "Saya" bercerita tentang orang lain.
  • Pandangan orang ketiga
   • semua tahu: "dia" menjadi watak utama.
   • pemerhati: "dia" memberitahu orang lain.
 7. Amanat : mesej atau pelajaran yang terdapat dalam cerpen, baik tersirat dan tersurat.
Baca juga: Pakaian tradisional Sulawesi Selatan, Penerangan ringkas dan gambar

Elemen Ekstrinsik

Selalunya kita dapati bahawa sebuah cerpen menjadi lebih hidup apabila ditambahkan pada peristiwa yang berlaku di persekitaran. Ini disebut elemen atau unsur ekstrinsik yang membina cerpen dari luar.

Elemen ekstrinsik dari sebuah cerpen boleh menjadi latar belakang yang ada dalam masyarakat, misalnya keadaan sosial, budaya, politik, ideologi dan ekonomi masyarakat atau bahkan legenda yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Di samping itu, terdapat unsur-unsur ekstrinsik lain, iaitu latar belakang pengarang, baik dalam bentuk riwayat hidup, pengalaman dan juga gaya penulisan yang digunakan oleh pengarang.

Ciri khas

Cerpen mempunyai ciri khas antara karya sastera lain, iaitu:

 1. Adakah rekaan atau ditulis oleh pengarang.
 2. Terdiri daripada tidak lebih dari 10,000 perkataan.
 3. Boleh dibaca dalam satu duduk.
 4. Diksi yang digunakan tidak rumit sehingga senang difahami.
 5. Mempunyai satu plot atau satu jalan cerita.
 6. Biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan.
 7. Mempunyai mesej moral yang terkandung.

Fungsi

Walaupun cerita yang terdapat dalam cerpen relatif pendek, mereka juga mempunyai fungsi yang sama dengan karya sastera lain. Fungsi cerpen diklasifikasikan kepada lima jenis, iaitu:

 1. Fungsi biasa: sebagai penghibur bagi pembaca.
 2. Fungsi estetik: mempunyai nilai estetika atau estetika sehingga memberikan rasa puas hati kepada pembaca dari segi estetik.
 3. Fungsi didaktif: menyediakan pembelajaran atau pendidikan untuk pembaca.
 4. Fungsi moral: mempunyai nilai moral sehingga pembaca mengetahui apa yang baik dan buruk berdasarkan cerita yang terdapat.
 5. Fungsi keagamaan: untuk menyediakan pembelajaran agama sehingga dapat dijadikan teladan bagi pembaca.

Walaupun cerpen itu hanyalah cerpen, namun ada makna dan pengetahuan yang terdapat dalam cerpen itu.

Dengan membaca cerpen, anda dapat mempelajari sejumlah pelajaran yang terdapat di dalamnya. Semoga artikel, elemen dan ciri pemahaman cerpen ini dapat memberikan manfaat untuk anda.