Koleksi Rumus Matematik untuk Kelas 6 SD

Formula matematik darjah 6

Koleksi formula matematik berikut untuk kelas 6 SD terdiri daripada:

 • Kumpulan formula isipadu untuk ruang bangunan, formula untuk skala
 • Mengira Kawasan Rata
 • Operasi Integer
 • Rumus Operasi Pengiraan Nombor Campuran
 • Formula untuk FPB dan KPK adalah Dua Nombor
 • Memproses dan Mempersembahkan Data
 • Rumus Sistem, Isipadu dan Masa Koordinat
 • Penambahan dan Pengurangan Pecahan dan Tentukan Akar Persegi bagi Nombor Kubik.

Rumus Matematik Kelas 6 Hitung Isipadu Membina Bilik

Ruang Membina Nama Rumus Isipadu
TiubV = phi r² xt
Segi tiga tepat PrimaV = Luas pangkalan x Tinggi

Kelas 6 Matematik Formula Collection Mengira Skala

Rumusan Skala= Jarak pada Gambar (Peta) / Jarak Sebenar
Rumus Jarak dalam Rajah= Jarak Sebenar x Skala
Rumus Jarak Sebenar= Jarak pada Gambar (Peta) / Skala

Pengumpulan Rumus untuk Mengira Luas Flat

Tokoh dua dimensiRumus kawasan
Bina Dataran Datar L = sisi x sisi = s²
Bina Segi Tiga Rata L = ½ asas x tinggi
Bina Bulatan Rata L = phi x r²
Binaan Trapezoid L = ½ t × (a + b)
Bina Flat Layang - Layang-layangL = ½ xd 1 xd 2
Bina Parallelogram Rata L = Pangkalan x Tinggi
Bangunkan Flat RhombusL = ½ xd 1 xd 2
Bina Segi Empat Datar L = Panjang x Lebar

Koleksi Formula Operasi Integer SD 6 Kelas

 • Sifat Komutatif Penambahan, Rumusan Umum: a + b = b + a

Contohnya: 2 + 4 = 4 + 2 = 6 atau 5 + 10 = 10 + 5 = 15

 • Sifat penggandaan pendaraban, Rumus Umum: axb = bxa

Contohnya: 3 x 5 = 5 x 3 = 15 atau 10 x 2 = 2 x 10 = 20

 • Sifat Pembahagian Pendaraban ke Penambahan

Formula umum: ax (b + c) = (axb) + (axc)

Contoh:

2 x (5 + 10) = 2 x 5 + 2 x 10
= 10 + 20
= 30
 • Sifat Distributif Pendaraban hingga Pengurangan

Formula am: ax (b - c) = (axb) - (axc)

Contoh:

2 x (10 - 5) = 2 x 10 - 2 x 5
= 20 + 10
= 10

Pengumpulan Formula Operasi Pengiraan Nombor Campuran

Operasi untuk Mengira Nombor Campuran mempunyai 2 Syarat, antara lain:

Baca juga: Ciri-ciri Planet dalam Sistem Suria (PENUH) dengan Gambar dan Penjelasan

Pertama, jika terdapat tanda kurung (), lakukan dahulu apa yang ada di dalam kurungan.

Kedua, jika tidak ada tanda kurung (), maka lakukan Pendaraban & Pembahagian terlebih dahulu, kemudian lakukan Penambahan & Pengurangan.

Contoh:

= 7000 - 40 x 100: 4 + 200 = 1000: 10 x 2 - (200 + 50)
= 7000 - 1000 + 200 = 1000: 10 x 2 - 150
= 6200 Atau = 100 x 2 - 150
= 200 - 150
= 50

Formula untuk FPB dan KPK adalah Dua Nombor

Cara Menentukan FPB (Faktor Biasa Terbesar) untuk Dua Nombor, antara lain, Cari Faktor di setiap nombor ini, tentukan Faktor Biasa dari dua nombor tersebut dan Gandakan Faktor Biasa (faktor yang sama) yang mempunyai daya terendah.

Contoh:

27 = 3³
18 = 2 x 3²

Faktor biasa untuk FPB Dua Nombor adalah 3, dan kuasa terendah adalah 3² = 9

Cara menentukan LCM (gandaan paling tidak biasa) untuk dua nombor, antara lain, cari faktor utama bagi setiap nombor ini, darabkan semua faktor dan faktor yang sama, peringkat tertinggi dipilih.

Contohnya: Nilai KPK 12 dan 15

12 = 2² x 3
15 = 3 x 5

Nilai LCM Dua Nombor di atas: 2² x 3 x 5 = 50

Memproses dan Mempersembahkan Data

Mode adalah Nilai yang paling banyak muncul.

Nilai Minimum adalah nilai terkecil dan terendah dari semua data.

Nilai maksimum adalah nilai tertinggi dari semua data di dalamnya.

Purata adalah untuk rata-rata dicari dengan menambahkan semua sampel dibahagi dengan jumlah sampel.

 • Mencari Sistem Koordinat
 • Paksi-x juga disebut Absis (x) dan bagi paksi-y juga disebut Ordinat (y).
 • Satu satah Cartesian Coordinate akan dibentuk oleh 2 Paksi, iaitu Paksi Tegak (paksi-y) dan Paksi Mendatar (paksi-x).
 • Dari titik sifar paksi menegak akan ke atas dan paksi mendatar akan berada di sebelah kanan yang mempunyai nilai positif.
 • Dari Zero Point, Paksi Tegak akan turun dan Paksi Mendatar akan menuju ke Kiri yang mempunyai Nilai Negatif.
 • Mencari koordinat suatu objek dapat dijumpai dengan mencari lokasi pada paksi-x ke kanan atau ke kiri dengan kedudukan pada paksi-y ke atas atau ke bawah.
Baca juga: Soalan Matematik Kelas 6 (+ Perbincangan) SD UASBN - Selesaikan

Hubungan Unit Isipadu

Formula matematik darjah 6

Contoh:

1 km3 = 1,000 hm3 (turun 1 tangga)

1 m3 = 1,000,000 cm3 (turun 2 tangga)

1 m3 = 1 / 1,000 dam3 (naik 1 tangga)

1 m3 = 1 / 1,000,000 hm3 (naik 2 tangga)

Isipadu dalam Liter

Formula matematik darjah 6

Unit Masa

Satu minit = 60 saat
Satu jam = 60 Minit
Satu hari = 24 jam
Seminggu = 7 hari
Satu bulan = 30 Hari / 31 Hari
Satu bulan = 4 Minggu
Setahun = 52 Minggu
Setahun = 12 Bulan
Satu Windu = 8 Tahun
Satu Dekad = 10 Tahun
Satu Dekad = 10 Tahun
Satu Abad = 100 Tahun
Satu Alaf = 1000 Tahun

Penukaran Detik

 • 1 minit = 60 saat
 • 1 jam = 3 600
 • 1 hari = 86 400
 • 1 bulan = 2 592 000 saat
 • 1 tahun = 31 104 000 saat

Pecahan Penambahan dan Penolakan

Untuk dapat menambah dan mengurangkan pecahan, persamaan dahulu penyebutnya.

Contoh:

Koleksi FormulaFormula matematik darjah 6

Menggandakan dan Membahagi Pecahan

Mengalikan pecahan agak mudah. Pembilang kali pembilang. Penyebut kali penyebutnya. Sekiranya dapat dipermudahkan maka permudahkan:

Formula matematik darjah 6

Pembahagian pecahan adalah sama dengan mengalikan dengan pembahagi pecahan.

Cari Akar Kiub Nombor Kubik

13 dibaca sebagai kekuatan tiga = 1 × 1 × 1 = 1

23 dibaca dua hingga kekuatan tiga = 2 × 2 × 2 = 8

33 dibaca sebagai tiga kubus = 3 × 3 × 3 = 27

43 dibaca sebagai empat hingga kekuatan tiga = 4 × 4 × 4 = 64

53 dibaca lima hingga kekuatan tiga = 5 × 5 × 5 = 125

1, 8, 27, 64, 125, dan seterusnya adalah nombor kubik atau kuasa 3

Penambahan dan Pengurangan

23 + 33 = (2 × 2 × 2) + (3 × 3 × 3)

= 8 + 27

= 35

63 - 43 = (6 × 6 × 6) - (4 × 4 × 4)

= 216 - 64

= 152

Pendaraban dan Pembahagian

23 × 43 = (2 × 2 × 2) × (4 × 4 × 4)

= 8 × 64

= 512

63: 23 = (6 × 6 × 6): (2 × 2 × 2)

= 216: 8

= 27

Itu adalah koleksi formula matematik sekolah rendah kelas 6 yang sering muncul dalam soalan Peperiksaan Akhir Nasional (UAN) dan Peperiksaan Nasional (PBB). Semoga bermanfaat.