Pergerakan Tarian - Definisi, Elemen, Jenis, Jenis, dan Bentuk Pergerakan

pergerakan tarian

Pergerakan tarian adalah pergerakan badan yang harmoni dan berirama sehingga menghasilkan karya seni yang dipersembahkan pada tempat dan waktu tertentu. Pergerakan tarian adalah elemen utama dalam seni tarian kerana pergerakan tarian tidak dapat dipisahkan dari unsur anggota badan manusia.

Pergerakan dalam tarian berfungsi untuk menyampaikan pergerakan yang mempunyai makna tertentu dari koreografer tarian. Ini bermaksud bahawa unsur gerakan sangat penting dalam tarian.

Memahami seni tarian

Berikut adalah pendapat pakar mengenai makna tarian,

Menurut Corie Hartong, pakar tarian dari Belanda, tarian adalah gerakan yang diberi bentuk dan irama anggota badan di angkasa.

Curt Sachs pada tahun 1933, sejarawan tarian dan muzik dari Jerman menyatakan bahawa tarian adalah pergerakan berirama. Dua unsur utama tarian terdiri daripada pergerakan dan irama (irama).

Menurut Arestoteles, tarian adalah kumpulan pergerakan tarian yang indah yang bertujuan untuk menunjukkan konsep visualisasi atau penerangan tentang semua watak manusia dalam tingkah lakunya.

tarian saman bergerak

Elemen Utama Tarian

Inilah unsur-unsur utama yang terdapat dalam tarian

 • Badan

Unsur-unsur badan atau wiraga diharuskan dipersembahkan dalam seni tarian kerana digunakan untuk memperlihatkan pergerakan tubuh dalam keadaan berdiri atau duduk.

 • Irama

Irama atau wirama mesti dimiliki dalam seni tarian, tarian berirama sesuai dengan musik, yang menyertai gerakan tarian baik dari segi irama dan tempo.

 • Rasa

Rasa atau wirasa adalah kemampuan seni tarian untuk menyampaikan perasaan ke dalam pergerakan tertentu dan juga dilengkapi dengan ekspresi penari.

Baca juga: Jenis Peraturan Pemain dalam Permainan Bola Sepak

Jenis Pergerakan Tarian

Pergerakan tarian berdasarkan pengolahan unsur-unsur keindahan terbahagi kepada dua jenis, antaranya

 • Gerakan stilatif

Gerakan stilatif adalah pergerakan yang telah melalui proses pemprosesan yang menghasilkan bentuk tarian yang indah

 • Gerakan distorsif

Gerakan distorsif adalah pemprosesan gerakan melalui perombakan semula yang asli dan merupakan proses stilisasi

Jadi, dari hasil pemprosesan elemen pergerakan ini, lahir dua jenis gerakan tarian, termasuk

 • Gerak tulen

Gerakan murni adalah gerakan yang tidak mempunyai makna atau tujuan khusus dalam pergerakan tarian. Gerakan murni hanya menonjolkan unsur keindahan sahaja, tidak mengandungi makna tarian. Contohnya, seperti gerakan pinggul digoncang atau menggerakkan kepala ke kanan atau kiri.

 • Gerakan yang bermakna

Gerakan Maknawi adalah gerakan yang mempunyai tujuan tertentu, disampaikan dengan makna dan tujuan tertentu. Gerakan yang bermakna biasanya terdapat dalam jenis tarian klasik.

pergerakan tarian

Jenis Pergerakan Tarian

 • Pergerakan tarian klasik

  Pergerakan tarian klasik adalah pergerakan tarian yang menggunakan pergerakan murni, ekspresif dan tiruan yang telah digayakan dan disempurnakan.

 • Pergerakan tarian yang popular

  Pergerakan tarian rakyat adalah jenis pergerakan tarian yang banyak menggunakan pergerakan meniru dan ekspresif.

 • Ciptaan tarian baru

  Pergerakan tarian ciptaan baru adalah sejenis gerakan tarian yang terdiri daripada gabungan beberapa jenis gerakan tarian tradisional ditambah unsur-unsur baru. Pergerakan tarian secara kreatif membuat ciptaan sehingga dapat diterima secara umum.

Bentuk pergerakan tarian berdasarkan jumlah penari

Bentuk pergerakan tarian dapat dilihat dari jumlah penari,

 • Gerakan tunggal

  Pergerakan ini hanya dilakukan oleh seorang penari, baik lelaki atau wanita.

 • Bergerak secara berpasangan

  Pergerakan pasangan dilakukan oleh dua penari, dengan memasangkannya antara penari lelaki dan wanita

 • Gerakan kumpulan

  Pergerakan kumpulan terdiri daripada tiga atau lebih penari.

Baca juga: Contoh Kertas Penutup (LENGKAP): Individu, Kumpulan, Pelajar

Begitu banyak penjelasan mengenai pergerakan tarian dan unsur serta jenisnya. Semoga bermanfaat!