Set lengkap formula dan contoh penukaran suhu

formula penukaran suhu

Rumus penukaran suhu lengkap dari celsius ke farenheit adalah F = (9/5) C + 32, celsius ke reamur R = 4/5 C, dan penukaran suhu sepenuhnya ada dalam artikel ini.

Suhu adalah ukuran atau darjah kepanasan dan kesejukan suatu objek. Suhu dapat diukur dengan menggunakan alat pengukur yang disebut termometer. Di unit antarabangsa, suhu berada di Kelvin. Jika di Dunia unit yang biasa digunakan ialah Celsius.

Terdapat 4 skala unit suhu yang digunakan di peringkat antarabangsa, iaitu Celsius (C), Reamur (R), Fahrenheit (F) dan Kelvin (K).

jadual perbandingan untuk setiap suhu
  • Skala Suhu Celsius

Skala suhu Celsius pertama ditemui oleh saintis Sweden bernama Andreas Celsius dan dia membuat skala Celsius berdasarkan titik beku air yang 0 darjah celcius dan titik didih air yang 100 darjah celcius.

  • Skala Suhu Reamur

Rene Antoine Ferchault de Reamur adalah penemu skala Reamur.

Skala Reamur diperoleh dari suhu titik beku air pada 0 darjah Reamur dan titik didih air pada 80 darjah Reamur.

  • Skala Suhu Kelvin

Skala Kelvin adalah skala suhu di mana sifar mutlak ditakrifkan sebagai 0 K. Suhu sifar mutlak ini menjadikan molekul tidak bergerak (berbanding dengan molekul lain secara keseluruhan).

Apabila ditukar dari 0 Kelvin ke skala Celsius, suhu akan -273.15 darjah Celsius.

  • Skala Suhu Fahrenheit

Skala suhu Fahrenheit ditemui oleh saintis Gabriel Fahrenheit dari Amerika Syarikat.

Skala Fahrenheit diperoleh dari campuran Ais dan Garam yang mempunyai suhu beku air 32 darjah Fahrenheit dan nilai takat didih 212 darjah Fahrenheit.

Rumus Penukaran Suhu

Setelah mengetahui pelbagai skala suhu seperti Celsius, Reamur, Fahrenheit dan Kelvin. Berikut ini akan menerangkan cara menukar satu skala suhu ke skala suhu yang lain.

Baca juga: Memahami Teks Anekdot (LENGKAP): Banyak Ciri, Elemen dan Contoh

Sebagai contoh, kami ingin menukar unit kelvin menjadi unit celsius, formula di bawah akan membantu anda menyelesaikan masalah penukaran suhu.

formula penukaran suhu

Dari jadual di atas, kami akan memberikan contoh penukaran suhu dari Celsius ke Reamur, Fahrenheit dan Kelvin

Tukar Suhu Celsius ke Reamur

Dengan menggunakan formula jadual di atas, penukaran suhu Celsius ke Reamur diperolehi

R = 4/5 C

Maklumat:

R = suhu pada skala Reamur

C = suhu dalam skala Celsius

Contoh masalah:

Objek mempunyai suhu pada skala Celsius 100 darjah Celsius. Berapakah suhu objek pada skala Reamur?

R = 4/5 C

= (4/5). 100

= 80 R

Jadi, suhu objek pada skala Reamur adalah 80 R.

Tukarkan Celsius ke Fahrenheit

Formula penukaran suhu dari Celsius ke Fahrenheit ditunjukkan seperti berikut.

F = (9/5) C + 32

Maklumat:

F = suhu dalam skala Fahrenheit

C = suhu dalam skala Celsius

Contoh masalah:

Telah diketahui bahawa objek mempunyai suhu pada skala Celsius 50 Celsius. Apabila ditukar ke skala Fahrenheit, berapakah suhu objek?

F = (9/5) C + 32

= (9/5). 50 + 32

= 90 + 32

= 122 F

Jadi, suhu objek pada skala Fahrenheit ialah 122 R.

Penukaran suhu Celsius ke Kelvin

Untuk mencari penukaran suhu dari Celsius ke Kelvin, formula berikut digunakan

K = C + 273

Maklumat:

K = suhu pada skala Kelvin

C = suhu dalam skala Celsius

Contoh masalah:

Telah diketahui bahawa suatu objek mempunyai suhu pada skala Celsius 27 Celsius. Apabila ditukar ke skala Kelvin, berapakah suhu objek?

K = C + 273

= 27 + 273

= 300 K.

Jadi, suhu objek apabila ditukar dari Celsius ke Kelvin menjadi 300 K.

Ini adalah penjelasan mengenai pengumpulan formula konvensyen suhu dan contohnya. Semoga bermanfaat!