Kawasan Permukaan kubus

Luas permukaan adalah luas keseluruhan setiap sisi objek. Dan ini juga berlaku ketika kita mencari luas permukaan kubus.

Luas permukaan kubus dapat dihitung dengan menambahkan luas semua permukaan kubus.

Seperti yang kita ketahui bahawa sebuah kubus mempunyai 6 sisi dengan panjang yang sama, formula bagi luas permukaan sebuah kubus adalah L = 6 x s2

Luas permukaan kubus, L = 6 x s2

Selanjutnya, dalam artikel ini saya akan menerangkan lebih lanjut mengenai penggunaan formula ini.

Supaya anda dapat menyelesaikan pelbagai soalan yang berkaitan dengan perbincangan ini.

Luas permukaan kubus

Memahami Permukaan kubus

Muka kubus  adalah bahagian satah kubus yang terdapat di permukaan. Permukaan kubus mempunyai enam sisi, dan luasnya dapat dihitung dengan menambahkan luas semua sisi.

Sifat Permukaan kubus

Permukaan kubus mempunyai beberapa sifat khas, termasuk:

  • Permukaan kubus mempunyai satah sisi yang persegi
  • Muka kubus mempunyai 12 pepenjuru yang sama panjang
  • Permukaan kubus terdiri daripada 6 satah sisi

Formula untuk Luas Permukaan sebuah kubus

Luas Permukaan kubus dapat dihitung dengan menambahkan seluruh luas sisi kubus.

Oleh kerana luas segiempat sama ialah sisi x sisi atau s2, sedangkan jumlah sisi segiempat sama dalam kubus adalah 6, luas permukaan kubus dapat dinyatakan sebagai

W = 6 x sisi x sisi = 6 x s2

Rumus untuk luas permukaan sebuah kubus

Kemudian, untuk lebih memahami penggunaan formula atau formula ini, berikut saya memberikan pelbagai contoh soalan untuk dijadikan latihan.

Contoh Masalah Mencari Kawasan Permukaan sebuah kubus

Contoh Masalah 1

Sebuah kubus mempunyai sisi 10 cm. Kira luasnya!

Penyelesaian:

Baca juga: Rumusan ABC: Definisi, Soalan dan Perbincangan

Anda tahu: s = 10 cm

Dikehendaki:  Kawasan permukaan?

Jawapan:

L = 6 x s2

L = 6 x 10 x 10

L = 600 cm2

Oleh itu luas permukaan kubus ialah = 600 cm2

Contoh Masalah 2

Terdapat sebuah kubus yang panjang sisinya = 24 cm. cari dan hitung luas permukaan kubus!

Anda tahu: s = 24 cm

Dikehendaki:  Luas?

Jawapan:

L = 6 x s2

L = 6 x 24 x 24

L =  3.456 cm2

Luas permukaan quubus ialah = 3.456 cm2

Contoh Masalah 3

Sebuah kubus yang mempunyai sisi = 15 cm. Hitung luas permukaan kubus!

Anda tahu:  s = 15 cm

bertanya:  Luas?

Jawapan:

L = 6 x s2

L = 6 x 15 x 15

L =  1.350 cm2

Jadi luasnya 1.350 cm2

Contoh Masalah Mencari Sisi Kiub Sekiranya Kawasan Permukaan Batu Diketahui

Masalah contoh 4

Anda tahu bahawa luas permukaan kubus adalah 1.350 cm2. Berapa lama sisi kubus?

Jawapan

L = 6 x s2

1350 = 6 x s2

s2 = 225

s = 15 cm

Sehingga panjang sisi kubus adalah 15 cm.

Masalah contoh 5

Anda tahu bahawa luas permukaan kubus adalah 600 cm2. Berapa lama sisi kubus?

Jawapan

L = 6 x s2

600 = 6 x s2

s2 = 100

s = 10 cm

Sehingga panjang sisi kubus adalah 10 cm.

Itulah perbincangan kali ini. Semoga anda dapat memahaminya dengan baik.

Jangan lupa untuk melayari laman web Saintif untuk mendapatkan maklumat sains menarik yang lain.

Rujukan

  • Rumus Kawasan Permukaan - Math.com
  • Bagaimana Mencari Kawasan Permukaan Cube - Wikihow