40+ Contoh Kalimat Berkesan dan Tidak Berkesan (PENUH)

contoh ayat yang berkesan

Contoh ayat yang berkesan ialah "Kedua-dua pelajar baru dan pelajar lama dikenakan peraturan yang sama" dan terdapat 40+ contoh ayat lain dalam artikel ini.


Kalimat yang berkesan adalah ayat yang disusun sesuai dengan peraturan penulisan yang berlaku dan memperhatikan penempatan tanda baca dan pilihan kata yang tidak mempunyai maksud samar-samar atau berbelit-belit.

Ayat yang berkesan disertakan dalam ayat yang baik kerana pembaca dapat memahami dengan jelas apa yang difikirkan atau dirasakan oleh penulis tanpa menimbulkan salah faham.

Kejelasan maklumat adalah penanda aras untuk hukuman yang berkesan. Di samping itu, pilihan perkataan juga menentukan ayat mana yang boleh dikelaskan sebagai ayat yang berkesan. Kalimat yang berkesan tidak menggunakan kata-kata yang tidak perlu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Ciri-ciri Kalimat Berkesan

Kalimat yang digolongkan sebagai ayat berkesan mempunyai ciri khas, iaitu:

 • Gunakan diksi atau pilihan perkataan yang betul.
 • Mempunyai unsur utama ayat (subjek dan predikat).
 • Menggunakan konvensyen penulisan mengikut EYD atau ejaan yang dipertingkatkan.
 • Menekankan idea utama ayat.
 • Jangan gunakan perkataan berlebihan.
 • Mempunyai bentuk bahasa yang konsisten.
 • Menggunakan variasi struktur ayat.
 • Mempunyai persamaan antara struktur bahasa dan idea logik dan sistematik pengarang
 • Kohern dalam alam semula jadi.
 • Mempunyai ayat selari.
contoh ayat yang berkesan

Syarat-Syarat Berkuatkuasa

Penyediaan ayat mesti memenuhi enam syarat Kesatuan , keberkesanan , persamaan , logik , kekompakan dan ketepatan ayat itu dapat diklasifikasikan sebagai ayat yang berkesan.

1. Perpaduan

Maklumat yang disampaikan oleh ayat mesti memenuhi unsur-unsur penulisan yang lengkap sehingga ayat yang kukuh terbentuk antara satu sama lain. Keperluan untuk kesatuan mempunyai aspek termasuk:

1. Mempunyai subjek dan predikat yang jelas.

Semalam Shopia pergi ke pusat membeli-belah. (Kanan)

Semalam Shopia berada di pusat membeli-belah. (Salah)

2. Tidak mempunyai subjek ganda.

Semasa mengecat dinding, Agung dibantu oleh Raihan. (Kanan)

Lukisan dinding, Agung, dibantu oleh Raihan. (Salah)

3. Tidak mempunyai kata hubung intrakalimat dalam satu ayat.

Semalam dia terlepas kelas. Oleh itu dia tidak mengumpulkan tugasan. (Kanan)

Semalam dia tidak masuk kelas jadi dia tidak mengumpulkan tugasan. (Salah)

4. Predikat tidak didahului dengan kata "yang".

R e ndi dilahirkan pada tahun 1999. (Betul)

Rendi yang dilahirkan pada tahun 1999. (Salah)

2. Penjimatan

Keperluan untuk menyimpan ayat yang berkesan bermaksud bahawa ayat itu tidak boleh menggunakan pembaziran kata atau kata-kata yang diulang.

Walau bagaimanapun, ayat itu mesti mewakili makna secara menyeluruh agar idea pengarang dapat disampaikan oleh pembaca.

Mesyuarat dihadiri oleh beberapa ahli. (Kanan)

Mesyuarat itu hanya dihadiri oleh sebilangan kecil ahli . (Salah)

3. Selari

Kalimat yang mempunyai lebih daripada satu imbuhan pada predikat mesti mempunyai jenis afiks yang sesuai antara satu sama lain.

Seorang pelajar harus belajar dan membuat latihan. (Kanan)

Seorang pelajar harus belajar dan membuat latihan. (Salah)

4. Logikaliti

Kata-kata dalam ayat mesti mempunyai makna yang logik agar idea pengarang dapat diterima dengan alasan pembaca.

Agar tidak terlalu lama. (betul)

Agar tidak memerlukan banyak masa . (salah)

5. Kesepaduan

Ayat yang tersusun mempunyai perkataan yang saling berkaitan antara satu sama lain. Gabungan ayat menjadikan pembaca tidak menyalahtafsirkan maklumat daripada pengarang.

Syihab membeli dua roti untuk adiknya. (Kanan)

Syihab membeli dua roti adik-adiknya. (Salah)

6. Ketepatan

Seorang penulis mesti memberi perhatian untuk memilih kata-kata yang tepat untuk menyampaikan ideanya kepada orang lain.

Rani lupa nama orang itu. (Kanan)

Rani lupa nama orang itu. (Salah)

Contoh Ayat yang Berkesan dan Tidak Berkesan

Berikut adalah contoh ayat yang berkesan dan tidak berkesan

 • Diana adalah anak tercantik dalam keluarganya (ayat berkesan)
  • Diana adalah anak terindah dalam keluarganya (hukuman tidak berkesan)

 • Semut adalah serangga berkaki enam. (ayat berkesan)
  • Semut adalah serangga berkaki enam. (ayat yang tidak berkesan)

 • Nezha sedang belajar untuk peperiksaan. (ayat berkesan)
  • Nezha belajar demi peperiksaan. (ayat yang tidak berkesan)

 • Majlis dihadiri oleh semua pelajar. (ayat berkesan)
  • Majlis dihadiri oleh semua pelajar. (ayat yang tidak berkesan)

 • Penduduk dusun Karang ijo saling membantu mengatasi bencana. (ayat berkesan)
  • Penduduk dusun Karang ijo saling membantu untuk menghadapi bencana. (ayat tidak berkesan)

 • Anak-anak perlu berhati-hati ketika menyeberangi sungai. (ayat berkesan)
  • Kanak-kanak perlu berhati-hati ketika menyeberangi sungai. (ayat yang tidak berkesan)

 • Semua pelajar SMA 3 Karangrejo ditutup. (ayat berkesan)
  • Kedua-dua pelajar kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 SMA 3 Karangrejo ditutup. (ayat yang tidak berkesan)

 • Oleh kerana harga bahan bakar telah meningkat, penunggang motosikal memilih untuk menggunakan pengangkutan awam. (ayat berkesan)
  • Oleh kerana harga bahan bakar telah meningkat, penunggang motosikal memilih untuk menggunakan pengangkutan awam. (ayat tidak berkesan)

 • Pelajar baru dan pelajar lama dikenakan peraturan yang sama. (ayat tidak berkesan)
  • Semua pelajar dikenakan peraturan yang sama. (ayat berkesan)

 • Oleh kerana harganya terus melambung, orang-orang menderita kelaparan. (ayat tidak berkesan)
  • Ketika harga terus melambung, orang-orang menderita kelaparan. (ayat berkesan)

 • Menurut Kunjana, konteks dalam linguistik tidak dapat disamakan dengan konteks dalam pragmatik (2009). (ayat tidak berkesan)
  • Kunjana (2009) menyatakan bahawa konteks dalam linguistik tidak dapat disamakan dengan konteks dalam pragmatik. (ayat berkesan)
  • Menurut Kunjana, konteks dalam linguistik tidak dapat disamakan dengan konteks dalam pragmatik (2009). (ayat berkesan)

 • Penyelidikan ini akan memberi banyak faedah kepada penduduk. (ayat tidak berkesan)
  • Penyelidikan ini akan memberi banyak faedah kepada penduduk. (ayat berkesan)

 • Adalah tugas penyelidik untuk menganalisis dan membentangkan hasil analisis data. (ayat tidak berkesan)
  • Tugas penyelidik adalah menganalisis dan membentangkan hasil analisis data. (ayat berkesan)

 • Pelbagai kekangan penyelidikan mesti diselesaikan oleh kami. (ayat tidak berkesan)
  • Kita harus menyelesaikan pelbagai kekangan penyelidikan. (ayat berkesan)

 • Setiap hari Jumaat selalu ada pengakap. (ayat tidak berkesan)
  • Setiap hari Jumaat kanak-kanak selalu mencari-cari (ayat berkesan)

 • Tiba di rumah nenek, segera mula berkebun dengan datuk. (ayat tidak berkesan)
  • Tiba di rumah nenek, Riko segera mula berkebun dengan datuk. (ayat berkesan)

 • Petang ini adalah hari yang cerah. (ayat tidak berkesan)
  • Petang ini adalah hari yang cerah. (ayat berkesan)

 • Dalam pertemuan itu dibincangkan cara-cara untuk mempromosikan pelancongan serantau. (ayat tidak berkesan)
  • Mesyuarat itu membincangkan cara-cara untuk mempromosikan pelancongan serantau. (ayat berkesan)

 • Bulan itu bertepatan dengan bulan bahasa. (ayat tidak berkesan)
  • Bulan bertepatan dengan bulan bahasa. (ayat berkesan)

 • Pada hari Jumaat, upacara pengakap dihadiri oleh semua pelajar SMP Mandala bermula dari kelas VII hingga kelas IX. (ayat tidak berkesan)
  • Pada hari Jumaat epal kepanduan dihadiri oleh semua pelajar Sekolah Menengah Mandala bermula dari kelas VII hingga kelas IX. (ayat berkesan)

 • Ia adalah malam yang penuh bintang. (ayat tidak berkesan)
  • Ia adalah malam yang penuh bintang. (ayat berkesan)

 • Punca banjir adalah pembuangan sampah di hilir sungai. (ayat tidak berkesan)
  • Punca banjir adalah pembuangan sampah di hilir sungai. (ayat berkesan)

 • Kami membedah mengenai buku itu. (ayat tidak berkesan)
  • Kami membedah buku itu. (ayat berkesan)

 • Mereka menyetujui keputusan itu. (ayat tidak berkesan)
  • Mereka bersetuju dengan keputusan itu. (ayat berkesan)

 • Saya telah menonton filem ini. (ayat tidak berkesan)
  • Saya telah menonton filem ini. (ayat berkesan)

 • Kita mesti menyelesaikan masalah itu. (ayat tidak berkesan)
  • Kita mesti menyelesaikan masalah itu. (ayat berkesan)

 • Dia bukan seorang guru, tetapi seorang hamba. (ayat tidak berkesan)
  • Dia bukan seorang guru, tetapi seorang hamba. (ayat berkesan)

 • Mereka tidak melukis, mereka melukis. (ayat tidak berkesan)
  • Mereka tidak melukis, mereka melukis. (ayat berkesan)

 • Sungai akan dilebarkan. (ayat tidak berkesan)
  • Sungai akan dilebarkan. (ayat berkesan)
  • Sungai akan dilebarkan. (ayat berkesan)

 • Dalam seminar tersebut dibincangkan pentingnya generasi yang mempunyai moraliti tinggi. (ayat tidak berkesan)
  • Seminar tersebut membincangkan kepentingan generasi yang berakhlak tinggi. (ayat berkesan)
  • Seminar tersebut membincangkan kepentingan generasi yang berakhlak tinggi. (ayat berkesan)
  • Seminar ini membincangkan mengenai pentingnya generasi yang mempunyai moral tinggi. (ayat berkesan)

 • Penceramah dipersilakan. (ayat tidak berkesan)
  • Penceramah dipersilakan. (ayat berkesan)

 • Masa dan tempat dialu-alukan kepada penceramah. (ayat tidak berkesan)
  • Masa dan tempat diberikan kepada penceramah. (ayat berkesan)

 • Mereka berlari di halaman belakang sekolah. (ayat tidak berkesan)
  • Mereka berlari di halaman belakang sekolah. (ayat berkesan)

 • Walaupun demam, Anas tetap pergi ke kuliah. (ayat tidak berkesan)
  • Anas demam, tetapi masih bersekolah. (ayat berkesan)

 • Walaupun dia sangat letih, Ana tetap menyertai perkhidmatan sosial. (ayat tidak berkesan)
  • Ana sangat letih, tetapi masih menyertai perkhidmatan sosial. (ayat berkesan)

 • Sekiranya anda bekerja keras, anda akan berjaya. (ayat tidak berkesan)
  • Anda bekerja keras, maka anda akan berjaya. (ayat berkesan)

 • Oleh kerana abangnya sakit, dia pergi ke hospital. (ayat tidak berkesan)
  • Kakaknya sakit, jadi dia pergi ke hospital. (ayat berkesan)

 • Selepas memasak, ibu mencuci pakaian. (ayat tidak berkesan)
  • Ibu memasak, kemudian mencuci pakaian. (ayat berkesan)

 • Bunga ini adalah bunga kegemarannya. (ayat tidak berkesan)
  • Bunga ini adalah bunga kegemarannya. (ayat berkesan)

 • Mereka berusaha untuk memenuhi keperluan. (ayat tidak berkesan)
  • Mereka berusaha untuk memenuhi keperluan. (ayat berkesan)
Baca juga: Formula Pythagoras, Teorema Pythagoras (+ 5 Contoh Masalah, Bukti, dan Penyelesaian)

Begitu banyak perbincangan bersama dengan contoh ayat yang berkesan. Semoga anda dapat memahami dan menggunakan ayat yang berkesan dalam kehidupan seharian anda dengan penjelasan dan contoh ini.