Ayat Argumentasi: Definisi, Karakteristik dan Contoh

contoh hujah

Contoh hujah adalah bahawa pendidikan di Dunia tidak merata dan cenderung ketinggalan, sehingga tidak dapat bersaing dengan negara-negara lain di dunia dan tinjauan lengkap perenggan argumen dan contoh dalam artikel ini.

Perenggan argumen adalah gabungan kata-kata "perenggan" dan "hujah". Dalam bahasa Yunani, ' paragraphos ' bermaksud jenis tulisan yang mempunyai tujuan dan mengandungi idea atau idea topik. Ayat terdiri daripada kumpulan beberapa ayat yang mengandungi idea utama.

Manakala hujah dalam bahasa Inggeris adalah 'argumentation' yang bermaksud alasan, penjelasan, keterangan, atau bukti. Jadi perenggan hujah adalah sekumpulan ayat yang mengandungi bukti dan pendapat pengarang dengan tujuan agar pembaca yakin dengan apa yang penulis katakan. 

Definisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Dunia, hujah adalah alasan untuk memperkuat atau menolak pendapat, pandangan, atau idea.

Perenggan argumen adalah perenggan yang menyatakan pendapat (argumen) dan alasannya. Perenggan ini dibuat dengan menjelaskan idea utama dengan pendapat, ulasan, atau idea pengarang disertai dengan bukti, contoh hujah, data, fakta atau fakta lain.

Menurut Keraf (1996: 76) perenggan argumen adalah perenggan yang bertujuan untuk mempertahankan kebenaran dan pendapat pembaca untuk berkelakuan dan mempunyai pendapat seperti pengarang.

Tujuan membuat perenggan hujah adalah untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca untuk bersetuju dengan pengarang.

Selain itu, ia juga berfungsi untuk mendorong atau mencegah seseorang melakukan sesuatu. Matlamat dapat dicapai, jadi kita memerlukan penjelasan yang disertakan dengan teori, data dan fakta fakta.

contoh hujah

Ciri-ciri Ayat Argumentasi

Agar dapat dikatakan sebagai perenggan argumen yang baik, ia memerlukan ciri-ciri berikut:

  1. Mengandungi pendapat pengarang mengenai suatu fenomena.
  2. Pendapat disertakan dengan alasan dan fakta yang logik
  3. Mempunyai data fakta yang menyokong pendapat pengarang
  4. Fenomena dijelaskan dengan menganalisis dan memberikan analogi
  5. Ia diakhiri dengan kesimpulan dalam bentuk pendapat pengarang yang lebih luas

Contoh Hujah

1. Contoh hujah dalam pendidikan

Pendidikan di Dunia hari ini masih jauh ketinggalan dengan pendidikan di negara lain di dunia. Bahkan Dunia sendiri masih kalah dengan negara jiran kita, iaitu Malaysia dan Singapura dalam bidang pendidikan.

Ini dapat dilihat dari sebilangan besar populasi mereka yang mendapat pendidikan hingga ke pengajian tinggi. Sementara di Dunia, jumlah orang yang mendapat pendidikan masih jauh di belakang negara lain, terutama di kawasan yang kurang maju seperti NTB, NTT, Papua dan banyak kawasan lain.

Baca juga: Interaksi Sosial adalah ... Definisi, Karakteristik, Bentuk, Syarat dan Contoh [LENGKAP]

Kemunduran pendidikan di bidang-bidang ini disebabkan oleh pendidikan yang tidak sama di Negara-negara Dunia. Kerajaan hanya membina kemudahan pendidikan di kawasan bandar, terutama di Jawa. Bukan hanya itu, jumlah guru yang terhad di kawasan ini juga menyumbang kepada akses jarak jauh ke pendidikan di daerah.

Akhirnya, pendidikan di Dunia tidak rata dan cenderung ketinggalan, sehingga belum mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia.

2. Topik Kesihatan

Rokok mengandungi banyak bahan berbahaya. Ketika kita menghisap rokok rasanya memang sedap, tetapi rokok juga perlahan-lahan memusnahkan badan kita dengan racun yang ada di dalamnya. Terdapat juga zat dalam rokok yang ketagihan atau membuat kita ketagih. Bahan ketagihan dalam rokok adalah aseton.

Aseton lebih kerap digunakan untuk membersihkan bahan kuku. Bau aseton juga bergabung, tetapi kerana ia juga bercampur dengan bahan lain dalam rokok, baunya hilang.

Oleh kerana proses pembakaran, gas toksik ditambahkan. Gas beracun adalah karbon monoksida (CO). Gas ini keluar kerana pembakaran bahan. Karbon monoksida adalah gas berbahaya. Gas ini biasanya dihasilkan oleh kenderaan bermotor. Ciri gfas tidak berwarna. Tanpa bau, tiada rasa. Gas ini juga dapat digunakan untuk hukuman mati, yaitu ruang gas. Selain dari zat ini terdapat banyak bahan berbahaya yang terkandung di dalamnya.

3. Topik Sosiobudaya

Tingkah laku remaja pada masa kini telah jauh menyimpang dari nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya penyaringan budaya barat yang memasuki Dunia. Budaya yang masuk dianggap sebagai contoh kehidupan yang baik dan dijadikan kebiasaan baru oleh remaja masa kini.

Apa yang malang ialah tingkah laku yang ditiru adalah tingkah laku buruk budaya barat, misalnya seks bebas, dadah dan sebagainya. Faktor kedua ialah kurangnya pengetahuan tentang pengetahuan agama oleh remaja. Sebenarnya, pengetahuan agama sangat penting dan bermanfaat, kerana dapat mengawal diri sendiri untuk mengelakkan perbuatan keji. Yang terakhir adalah kurangnya pengawasan dari ibu bapa. Ibu bapa sangat bertanggungjawab terhadap tingkah laku dan interaksi anak-anak mereka.

Ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang anak-anak mereka boleh menyebabkan mereka merasa tidak dicintai sehingga mereka meminta kasih sayang di luar keluarga yang cenderung negatif dan tentu saja tiruan, seperti minum alkohol, kelab malam, dadah dan bahkan seks bebas. Kesannya, tingkah laku remaja masa kini tidak menggambarkan budaya mulia bangsa kita dengan nilai dan norma yang ada.

Baca juga: Memahami huruf besar dan perbezaannya dengan huruf besar

4. Topik Alam Sekitar

Kerosakan alam sekitar sebenarnya telah berlaku di hampir semua wilayah di dunia, dan semuanya disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab atas tindakannya. Kerosakan persekitaran juga disebabkan oleh kurangnya perhatian dan keprihatinan masyarakat terhadap alam sekitar. Tetapi walaupun kita juga tahu bahawa persekitaran kita telah rusak, kita masih tidak peduli dengan persekitarannya.

Selepas itu, dari kerosakan persekitaran kita juga dapat merasakan perkara-perkara yang tidak kita inginkan, tetapi kita bahkan tidak mengelakkan perkara-perkara yang tidak kita inginkan, mengapa? itu semua kerana manusia mempunyai sikap mementingkan diri yang terlalu tinggi. Tetapi memang di dunia ini masih ada sebilangan manusia yang masih mementingkan alam sekitar tetapi tidak lebih dari 50% manusia di dunia ini.

Contohnya: Di sekolah mungkin hanya terdapat 10 pelajar daripada ratusan pelajar yang mengambil berat tentang alam sekitar, atau mungkin tidak ada sama sekali. Semuanya berlaku kerana pencemaran yang berlebihan, tidak ada penghutanan semula, pembalakan haram, sampah sarap yang tidak mahu bertanggungjawab. Sekiranya semua orang di dunia ini mempunyai rasa tanggungjawab seperti saya, mungkin sekarang semua persekitaran akan dijaga rapi dan bersih.

Selain itu, ada banyak akibat yang akan kita peroleh ketika kita merosakkan alam sekitar, misalnya, pencemaran udara yang membuat kita sesak nafas, kemudian penebangan pokok secara haram yang tidak meninggalkan tempat untuk penyerapan air, dan yang diharapkan semua manusia adalah menjimatkan tenaga.

Sekiranya kita peduli terhadap alam sekitar, marilah kita melindungi alam sekitar agar terlihat rapi dan bersih seperti sebelumnya, yang bersih dan rapi. Dari kesimpulan penulisan saya, saya mahu semua orang dapat melindungi alam sekitar tanpa mengira halangan, sebanyak mungkin untuk melindungi alam sekitar.

5. Topik Ekonomi

Kos pendidikan di Dunia hari ini boleh dikatakan mahal. Walaupun kerajaan telah memberikan bantuan, para pelajar tetap diharuskan membayar yuran untuk keperluan sekolah, seperti pakaian seragam, pakaian, buku, dan sebagainya.

Kos pendidikan yang tinggi bukan hanya di sekolah rendah, tetapi juga mencapai institusi pengajian tinggi. Ramai kanak-kanak yang telah lulus dari sekolah menengah lebih suka bekerja daripada melanjutkan pelajaran ke kolej, supaya pendidikan di Dunia tidak diagihkan secara merata dan hanya tertumpu pada orang yang mampu. Sementara itu, bagi orang yang kurang bernasib baik, pendidikan tinggi hanyalah impian.


Itulah contoh perenggan hujah dan hujah, semoga ini bermanfaat.