Seni Halus Adalah: Definisi, Jenis dan Contohnya

seni halus adalah

S eni itu adalah salah satu cabang seni yang kerja-kerja boleh dinikmati secara visual oleh mata dan boleh disentuh dengan tangan.

Dalam kehidupan, manusia tidak dapat dipisahkan dari apa yang disebut seni, terutama seni rupa.

Perkara-perkara yang berkaitan dengan kecantikan dan estetika adalah seni rupa, oleh itu sejak zaman kuno seni rupa masih wujud hingga kini.

Jadi apa sebenarnya seni rupa dan apakah maksud seni rupa? Jika dilihat dari istilah ini sangat luas, bahkan banyak pakar menyatakan pendapat mereka tentang seni rupa.

Definisi Seni Halus

Seni halus adalah cabang seni yang karyanya dapat dilihat secara visual oleh mata dan dapat disentuh dengan tangan.

Dalam bentuk bentuk yang mencirikan cabang seni ini, ia tidak seperti suara seperti muzik atau seni pergerakan badan seperti tarian. Seni halus, misalnya lukisan, arca, kraftangan dan banyak lagi.

Pakar mengemukakan pendapat mereka mengenai konsep seni rupa. Beberapa pakar seni di dunia menerangkan konsep seni berikut.

1. Haukin

Dia adalah pakar seni dunia yang sangat terkenal. Menurutnya, seni adalah bahagian dari ekspresi jiwa manusia yang dibayangkan dan dicurahkan ke dalam objek.

Seni halus adalah seni yang dapat dipamerkan atau dipersembahkan di hadapan ramai orang.

2. Kumala Devi Chattopadhayaya

Seni halus adalah limpahan ekspresi yang disampaikan dari artis kepada khalayak mereka. Seni boleh menjadi jambatan atau penghubung untuk membuat penonton memahami apa yang cuba disampaikan oleh artis

Baca juga: Puisi: Menaip, Jenis dan Contoh [Lengkap]

3. La Mery

La Mery berpendapat bahawa seni visual adalah penglihatan yang dilaksanakan secara simbolik dengan bentuk yang lebih tinggi dan lebih indah.

Menurut La Mery, seni rupa mesti menekankan elemen keindahan

4. Coorig Hartong

Seni halus adalah cara untuk mengekspresikan diri dan emosi agar orang lain dapat menikmatinya.

Menurut Coorig Hartong, seni rupa mengandungi mesej keindahan yang disampaikan kepada penontonnya

5. Sussane K Langer

Dia adalah ahli falsafah dari Amerika Syarikat. Menurut Sussane K Langer, pengertian seni adalah bentuk ciptaan manusia yang mempunyai keindahan dan dapat dinikmati oleh orang lain.

seni halus adalah

Jenis Seni Halus dan contoh

Seni halus boleh dibahagikan kepada tiga jenis. Ketiga-tiga jenis ini dibezakan berdasarkan bentuk atau dimensi, masa atau jisim dan fungsi.

1. Seni halus berdasarkan dimensinya

Seni rupa ini berdasarkan dimensi atau ukuran seperti panjang, lebar dan tinggi. Terdapat dua jenis seni berdasarkan dimensinya, iaitu seni dua dimensi dan tiga dimensi

  • Seni dua dimensi adalah karya seni yang mempunyai dua ukuran yang terdiri daripada panjang dan lebar. Seni rupa ini hanya dapat dilihat dari bahagian depan, misalnya, seperti lukisan, seni batik dan seni ilustrasi.
  • Seni tiga dimensi adalah karya seni yang mempunyai tiga ukuran yang terdiri daripada panjang, lebar dan tinggi dan isipadu. Contohnya arca, bonsai dan seramik

Seni halus berdasarkan masa atau waktunya

Terdapat 3 jenis seni dari segi massa, iaitu

  • Seni rupa tradisional

Seni rupa ini telah wujud pada zaman kuno dan bersifat statik dan turun temurun, contohnya kain batik, wayang, keris dan banyak lagi.

  • Seni halus moden
Baca juga: Struktur Teks Prosedur - Definisi, Peraturan, dan Contoh Lengkap

Seni moden adalah seni tradisional yang telah berubah dengan peraturan dan corak tertentu. Contohnya seperti lukisan, patung dan kraf

  • S eni kontemporari

Karya-karya seni ini timbul akibat perubahan trend atau keadaan semasa atau bersifat kontemporari.

Seni halus berdasarkan fungsinya

Kedua-dua jenis seni ini merangkumi seni murni dan seni terapan.

  • Bentuk murni S eni

Seni murni adalah karya seni yang hanya mengutamakan nilai dan kecantikan estetik, tidak perlu digunakan. Contohnya, seperti arca, lukisan, ukiran dan lain-lain.

  • Seni gunaan

Karya seni gunaan dibuat dengan tujuan untuk digunakan atau digunakan, misalnya, seperti seramik, poster, senjata tradisional dan lain-lain.

Itulah penjelasan mengenai konsep seni rupa, lengkap dengan jenis seni dan contohnya. Semoga bermanfaat!