LENGKAP Nilai Pancasila (Sila-1,2,3,4,5) dalam Kehidupan

Nilai Pancasila

Nilai-nilai Pancasila mencerminkan nilai-nilai tingkah laku harian bangsa Dunia. Nilai ini dapat ditunjukkan secara langsung melalui ajaran dalam Pancasila.


Negara World adalah negara berdaulat dengan ideologi yang disebut ideologi Pancasila.

Ideologi Pancasila bermaksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar dalam struktur negara dan tujuan negara Dunia.

Dalam Pancasila ada lima ajaran yang berbunyi:

Pancasila

 1. Kepercayaan kepada Tuhan yang Esa
 2. Manusia yang adil dan beradab
 3. Perpaduan Dunia
 4. Komuniti Dipandu Oleh Kebijaksanaan Kebijaksanaan Dalam Perundingan Perwakilan
 5. Keadilan Sosial untuk Semua Orang di Dunia

Lima ajaran di atas mempunyai lima nilai asas, iaitu ketuhanan, kemanusiaan, perpaduan, demokrasi dan keadilan . Nilai-nilai Pancasila mempunyai makna masing-masing yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai Pancasila

Seperti yang telah kita lihat, nilai-nilai Pancasila terdiri dari lima nilai dasar yang dilambangkan oleh setiap bagian perisai helang.


Di setiap simbol, bagian pelindung elang tidak dipilih secara rawak tetapi disusun berdasarkan makna yang sesuai dalam Pancasila. Makna yang terkandung dalam simbol perisai helang adalah:

Nilai Pancasila dalam simbol Bintang Emas

simbol bintang emas

Ajaran pertama dalam Pancasila adalah ajaran ilahi yang dilambangkan oleh bintang emas dengan latar belakang hitam. Dari simbol ini, bintang emas menggambarkan bahawa bangsa Dunia menyedari kewujudan Tuhan Yang Maha Esa.

Selain itu, cahaya dari bintang disamakan dengan sumber cahaya yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber cahaya yang menerangi negara Dunia. Latar belakang hitam menggambarkan warna semula jadi, dengan berkat Tuhan Yang Maha Esa, diharapkan orang-orang Dunia tidak tersesat dalam menjalankan kehidupan.

Dalam ajaran pertama yang bertuliskan Yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung adalah:

 • Percaya dengan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan perintah dan menjauhkan diri dari laranganNya mengikut kepercayaan masing-masing.
 • Menghormati pengikut agama lain.
 • Mempunyai toleransi antara komuniti agama.
 • Jangan memaksakan kehendak antara komuniti agama.
 • Jangan mengejek atau memperlekehkan kepercayaan orang lain.
Baca juga: Contoh Teks Huraian (PENUH): Tsunami, Banjir, Sosial, dan Budaya

Nilai Simbol Rantai Emas

simbol rantai

Prinsip kemanusiaan dalam Pancasila diwakili oleh rantai emas. Pada pemeriksaan lebih dekat, rantai emas di perisai mempunyai kaitan yang berbeza. Terdapat bentuk segi empat dan bulatan yang mewakili lelaki dan wanita sebagai orang di Dunia. Rantai ini diikat tanpa putus, yang menunjukkan hubungan antara orang-orang di Dunia yang saling terkait dan saling membantu. Kedua-dua lelaki dan wanita mempunyai hak yang sama dengan orang-orang di Dunia.

Ajaran kedua membaca Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang mengandungi nilai-nilai berikut:

 • Semua orang di dunia mempunyai hak yang sama di hadapan undang-undang, agama, masyarakat dan lain-lain.
 • Tidak ada perbezaan antara satu bangsa dengan yang lain di antara orang-orang di Dunia.
 • Sikap pertimbangan dan tolong menolong mesti diutamakan.
 • Nilai-nilai kemanusiaan di kalangan masyarakat Dunia mesti dijunjung tinggi.
 • Hormati pendapat masing-masing.

Nilai Simbol Pokok Banyan

pokok Banyan

Lambang perpaduan terdapat pada simbol pohon beringin yang berlatarbelakangkan putih. Pokok beringin melambangkan Dunia itu sendiri. Pada dasarnya pokok beringin adalah pohon besar dan tinggi dan mempunyai daun tebal yang digunakan untuk tempat teduh oleh orang-orang Dunia.

Selain itu, ada akar pohon beringin yang disamakan dengan semua suku di Dunia. Walaupun terdapat banyak cabang akar, akarnya tetap bersatu untuk membina pokok beringin agar tetap tegak.

Walaupun di Dunia terdapat pelbagai suku dan budaya, kesatuan tetap ditegakkan sehingga Dunia dapat berdiri teguh sebagai Negara Kesatuan.

Dalam ajaran kesatuan yang berbunyi World Unity, terdapat beberapa nilai yang terkandung dalam kehidupan seharian, yaitu:

 • Menggunakan bahasa Kesatuan dunia antara wilayah.
 • Memperjuangkan nama bangsa Dunia yang harum.
 • Cinta kepada Dunia Ibu.
 • Mengutamakan perpaduan dan integriti daripada kepentingan peribadi.
 • Mempunyai semangat patriotisme di mana sahaja anda berada.
Baca juga: SELESAI pakaian + gambar tradisional Aceh

Lapisan Kepala Bull

Kepala lembu di perisai garuda, yang berwarna hitam dan putih di latar belakang merah, melambangkan simbol yang popular dalam ajaran keempat Pancasila.

Simbol kepala lembu melambangkan rasa kehidupan sosial lembu. Sama juga dengan Dunia yang hidup harmoni antara satu sama lain. Keputusan bersama mesti dicapai dalam kehidupan sosial dan mengatasi pendapat peribadi.

Ajaran keempat yang berbunyi Demokrasi Dipimpin oleh Kebijaksanaan dalam Perundingan Perwakilan mempunyai nilai-nilai berikut:

 • Pemimpin dunia mesti bijak.
 • Kekeluargaan mesti didahulukan.
 • Kedaulatan negara berada di tangan rakyat.
 • Kebijaksanaan dalam mengambil jalan penyelesaian.
 • Keputusan yang diambil mesti berdasarkan pertimbangan untuk mencapai kesepakatan bersama.
 • Jangan memaksakan kehendak orang lain.

Lambang Beras dan Kapas

nilai sila Pancasila kelima

Ajaran terakhir dalam Pancasila dilambangkan dengan nasi kuning dan kapas hijau dengan latar putih. Beras dan kapas adalah simbol sumber pakaian dan makanan yang diperlukan oleh negara Dunia.

Matlamat World Nation adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial baik dalam pakaian dan makanan tanpa jurang dari segi sosial, ekonomi, budaya dan politik agar keadilan dapat diwujudkan.

Ajaran terakhir Pancasila, yang membaca Keadilan Sosial untuk Semua Orang di Dunia, mengandung nilai-nilai berikut:

 • Tingkah laku yang adil mesti diterapkan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.
 • Hak dan kewajiban setiap orang mesti dihormati.
 • Terwujudnya keadilan sosial bagi penduduk Dunia.
 • Matlamat orang Dunia yang adil dan makmur.
 • Menyokong kemajuan dan perkembangan negara-negara Dunia.

Begitu banyak perbincangan mengenai makna dan nilai Pancasila yang terdapat dalam setiap ajaran.

Selain nilai Pancasila, ada juga poin Pancasila yang dapat Anda gunakan sebagai dasar untuk mempraktikkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Semoga setelah membaca ini dapat menambahkan wawasan dan cinta anda terhadap tanah air di Dunia.