Kaedah Ilmiah: Definisi, Syarat, dan Tahap

cara saintifik

Kaedah saintifik adalah serangkaian pemerhatian yang menghubungkan, mengumpulkan dan menghasilkan teori yang mampu menjelaskan dan meramalkan fenomena.

Contohnya ialah ketika seorang pekerja kesihatan meneliti fenomena bilangan pelajar yang mengalami sakit perut di sekolah rendah. Masalah sakit perut telah berlaku sejak seminggu yang lalu.

Dia menganggap bahawa sebilangan makanan ringan sekolah mengandungi bahan berbahaya. Pekerja kesihatan kemudian merumuskan kejadian ke makmal untuk menguji sampel makanan.

Proses merumuskan masalah dan menyimpulkan bahawa makanan ringan di sekolah rendah berbahaya adalah teknik kaedah saintifik.

Ini akan memberi arahan dan panduan supaya kesimpulan dapat dipercayai berdasarkan prinsip saintifik. Untuk keterangan lebih lanjut, pertimbangkan keterangan berikut.

cara saintifik

Keperluan Kaedah Saintifik

Keperluan kaedah saintifik tidak dapat dipisahkan pada peringkat saintifik. Ini boleh menjadi penanda aras kaedah saintifik dapat dilaksanakan dengan betul. Berikut adalah keperluan kaedah saintifik

 • Fakta

  Semua peringkat kaedah saintifik mesti ditangkap oleh akal manusia atau data dunia nyata yang terbukti dan telah menjadi kenyataan.

 • Tanpa prejudis

  Setiap tahap kaedah saintifik memberikan hasil mengikut keadaan, tidak ada pendapat. Walaupun terdapat hipotesis, namun hipotesisnya tidak jauh dari fenomena yang ada. Sebagai contoh, prasangka yang salah adalah kita membuat hipotesis bahawa fenomena sakit perut pelajar sekolah rendah disebabkan oleh jadual pelajaran yang lengkap dalam satu hari.

 • Analitik

  Setiap kaedah harus dijelaskan dengan lebih terperinci agar setiap kaedah saling berkaitan.

 • Objektif

  Kaedah penyelidikan mesti melibatkan pengukuran objektif tanpa dipengaruhi oleh pandangan seseorang sendiri.

 • Konsisten

  Rumusan masalah yang akan diselesaikan tidak berubah sehingga mencapai kesimpulan.

 • Sistematik  

  Percubaan untuk menerangkan dan merumuskan kaedah ini dalam hubungan yang teratur dan logik sehingga dapat membentuk sistem yang bermakna secara keseluruhan, secara keseluruhan, bersepadu, yang mampu menjelaskan serangkaian sebab dan kesan mengenai objeknya.

 • Operasi

  Dalam bentuk panduan semasa membuat penyelidikan atau aktiviti.

Baca juga: Bacaan Intensif: Definisi, Karakteristik, Tujuan, Faedah dan Jenis

Tahap Kaedah Ilmiah

langkah kaedah saintifik

Berikut adalah peringkat kaedah saintifik asas dalam penyelidikan

1. Pengenalpastian Masalah

Proses penyelidikan adalah usaha untuk menentukan masalah dan membuat definisi dapat diukur sebagai langkah pertama dalam penyelidikan

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah ini dikategorikan sebagai persoalan utama yang dicari dan yang akan dijawab melalui penyelidikan.

Contoh:

Apakah punca masalah sakit perut pelajar sekolah rendah?

Bagaimana proses pengeluaran makanan ringan di persekitaran sekolah?

3. Mengumpulkan maklumat dan maklumat

Terdapat pelbagai kaedah mengumpulkan maklumat yang boleh dilakukan dalam satu kajian.

Kaedah pengumpulan ini dapat digunakan secara bebas, tetapi juga dapat digunakan dengan menggabungkan dua atau lebih kaedah. Contohnya temu ramah, pemerhatian, soal selidik dan, literatur.

4. Nyatakan Hipotesis

Hipotesis adalah andaian sementara yang bersifat teoritis dengan penjelasan mengenai hasil pengukuran. Hipotesis mesti logik dan harus berdasarkan fakta.

5. Menjalankan eksperimen atau eksperimen

Hipotesis mesti disahkan dengan melakukan eksperimen. Contohnya, menguji sampel makanan ringan pelajar di makmal sama ada mengandungi bahan berbahaya.

6. Menganalisis Data

Hasil eksperimen dalam bentuk data kualitatif dan data kuantitatif dianalisis baik dalam bentuk visualisasi data yang sesuai.

7. Membuat Kesimpulan

Sama ada hipotesis betul atau tidak akan dilihat dari hasil yang diperoleh dari eksperimen tersebut. Sekiranya keputusan menyokong hipotesis, hipotesis akan diterima. Namun, sebaliknya, jika hasilnya bertentangan dengan hipotesis, maka hipotesis akan ditolak.

8. Membuat laporan saintifik

Keseluruhan kaedah saintifik ditulis dalam rekod atau dokumen untuk disimpan.

9. Komunikasi hasil kaedah saintifik

Tahap ini adalah tindakan konkrit sehingga hasil penyelidikan berguna untuk orang yang memerlukannya.

Sebagai contoh, pekerja kesihatan mensosialisasikan hasil eksperimen kepada pengetua, guru dan penjaga sekolah untuk membimbing pelajar mereka memilih makanan ringan di persekitaran sekolah. Kemudian, berikan panduan kepada penjual untuk mengganti bahan berbahaya dalam makanan ringan mereka.

Baca juga: Bahagian Mata dan Fungsinya [PENERANGAN LENGKAP]

Tahap-tahap ini masih sangat asas bagi penyelidik. Pada skala besar, penyelidikan memerlukan kaedah yang lebih rumit dalam jangka masa yang panjang untuk mencapai kesimpulan yang sah.