4 Prinsip Geografi dan Penerapannya dalam Kehidupan Kita

Geografi adalah kajian mengenai prinsip kesamaan perbezaan lokasi dan spasial, berdasarkan fenomena fizikal dan manusia yang berlaku di permukaan bumi.

Dalam pelajaran geografi, terdapat banyak fenomena geografi yang berlaku.

Sekarang fenomena geografi yang berlaku, telah disebutkan sepenuhnya dalam 4 prinsip geografi.

Penjelasan mengenai prinsip geografi

Apakah prinsip-prinsip ini? Dan bagaimana ia diterapkan dalam kehidupan kita? Mari lihat semua perkara di bawah

Prinsip dan Contoh Geografi

Secara umum, prinsip geografi terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu:

  1. Prinsip pengagihan
  2. Prinsip saling kaitan
  3. Penerangan prinsip
  4. Prinsip korologi

Dengan 4 prinsip ini, kita semua dapat mempelajari fonem geografi yang berlaku di permukaan bumi dengan mudah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai prinsip geografi lengkap dengan contoh penerapannya.

1. Prinsip Pembahagian (Penyebaran)

Prinsip taburan disebut kunci pertama dalam kajian geografi.

Sebabnya, prinsip ini digunakan untuk mengkaji fenomena geografi dan fenomena yang berlaku di permukaan bumi secara tidak sama rata dan tidak rata. Fenomena geografi yang sedang dikaji dapat berupa tanaman, binatang, manusia, dan lanskap.

Bahkan sebilangan ahli geografi menyatakan bahawa, prinsip penyebaran dapat mengungkapkan hubungan antara fenomena antara satu sama lain secara keseluruhan. Dan minat itu dapat digunakan untuk meramalkan keadaan di masa depan.

Prinsip taburan dalam geografi

Contoh: Kita semua tahu bahawa penyebaran flora dan fauna di Dunia tidak sama di satu kawasan ke kawasan lain. Ini menunjukkan bahawa terdapat fenomena prinsip pengedaran yang berlaku di Dunia.

Kedua, penyaluran potensi air juga berbeza di setiap wilayah. Bukan hanya di Dunia, tetapi di setiap rantau di pelbagai bahagian dunia. Oleh itu, tidak menghairankan bahawa sehingga sekarang ada kawasan yang sangat subur, dengan banyak tanaman hijau ditumbuhkan kerana potensi airnya yang sangat besar, dan ada kawasan yang kering hingga hari ini.

Baca juga: Proses Hujan (+ Gambaran Lengkap dan Penjelasan)

2. Prinsip Perkaitan (Hubungan)

Prinsip geografi seterusnya adalah prinsip saling kaitan atau hubungan. Prinsip ini digunakan untuk mengkaji hubungan antara satu fenomena geografi dengan fenomena geografi yang lain di suatu ruang. Tujuannya adalah untuk menggambarkan hubungan yang ada di dalam bilik.

Beberapa pakar menulis bahawa prinsip saling kaitan ini dapat mengungkapkan hubungan antara gejala fizikal dan gejala fizikal, gejala sosial dan fizikal, dan gejala sosial dan sosial. Hasil dari prinsip saling kaitan ialah dapat menggambarkan ciri-ciri geografi suatu kawasan.

Penebangan hutan

Contoh: Terdapat fenomena banjir teruk yang disebabkan oleh pembalakan di kawasan hulu. Fenomena ini menunjukkan prinsip hubungan antara gejala sosial dan gejala fizikal. Hubungan antara tindakan manusia, yang memberi kesan terhadap kerosakan semula jadi yang berlaku.

3. Penerangan Prinsip (Penggambaran)

Prinsip keterangan atau keterangan berfungsi untuk memberi penjelasan lebih lanjut mengenai fenomena yang berlaku di permukaan bumi setelah pemerhatian dibuat. Mampu memberikan penjelasan mendalam mengenai gejala geografi tertentu yang berlaku.

Dalam penjelasannya, prinsip keterangan tidak hanya menerangkan secara lisan, tulisan atau peta, tetapi juga dijelaskan secara lebih khusus menggunakan grafik, jadual dan gambar rajah.

Prinsip menerangkan geografi

Contoh penerapan prinsip keterangan: Angka jadual yang menunjukkan pengangguran di wilayah Jawa Timur. Kemudian, gambar yang menunjukkan taburan hujan dalam satu tahun di wilayah Dunia. Akhirnya, grafik peta yang menunjukkan plat tektonik di semua wilayah di dunia.

4. Prinsip Corologi (Gabungan)

Prinsip terakhir geografi adalah korologi atau gabungan. Yang mana prinsip ini menggabungkan 3 prinsip yang dinyatakan di atas. Prinsip korologi bertujuan untuk mengkaji fakta, gejala dan masalah yang berlaku di suatu tempat. Kesemuanya dilihat dari segi pengedaran, interaksi, integrasi dan interaksinya di ruangan tertentu.

Baca juga: Di mana Old Zealand? Prinsip korologi geografi

Contohnya: Dalam meneliti fenomena hujan, seseorang mesti terlebih dahulu memeriksa taburan hujan yang berlaku di Dunia, apa yang menyebabkan perbezaan hujan dan apa kesan perbezaan ini.

Rujukan

  • Prinsip Geografi - Tema Geografi