Formula untuk mengelilingi layang-layang dan contoh serta perbincangannya

formula lilitan layang-layang

Rumus untuk lilitan layang-layang adalah a + b + c + d di mana a, b, c, dan d adalah panjang sisi masing-masing layang-layang.

Bangunan layang-layang adalah bentuk rata dua dimensi yang mempunyai dua pasang sisi yang sama dan pada sudut yang berbeza antara satu sama lain.

Perlu diingat bahawa kedua-dua pasang sisi ini sama panjang dan tidak selari. Anda dapat melihat gambar berikut.

Formula lilitan layang-layang

Gambar di atas menunjukkan bentuk layang-layang dengan sisi ABCD yang mempunyai dua pasang sisi yang sama antara AB = AD dan BC = CD.

Selain itu, bentuk layang-layang membentuk dua pepenjuru bersilang, iaitu pepenjuru AC dan BD.

Jadi, apa perbezaan antara membina layang-layang dan bentuk lain? Sudah tentu, dengan melihat sifat bentuk atau ciri bentuk itu sendiri.

Alam Membina Layang-layang

Sifat fizikal layang-layang adalah seperti berikut:

  • Mempunyai dua pasang sisi yang sama dan tidak selari
  • Mempunyai dua sudut yang sama. Seperti sudut ABC = sudut ADC
  • Mempunyai dua pepenjuru tegak lurus antara satu sama lain. Diagonal AC adalah tegak lurus dengan pepenjuru BD
  • Mempunyai satu paksi simetri, garis yang bertepatan dengan garis AC.

Rumusan Layang-layang

Dua formula yang akan dibincangkan di sini adalah formula perimeter layang-layang dan formula kawasan layangan.

Formula lilitan layang-layang

Dari gambar di atas, kita dapat menerangkan formula lilitan.

Formula lilitan layang-layang

Contohnya, sisi AB = AD = a, kemudian sisi BC = CD = b. kemudian di sekitar layang-layang menjadi

K = AB + BC CD + DA

= a + b + b + a

= 2a + 2b

= 2 (a + b)

Maklumat:

K = Di sekitar bangunan layang-layang.

a dan b = sisi layang-layang.

Formula Kawasan Layang-layang

Formula lilitan layang-layang

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahawa pepenjuru AC dan BD adalah d1 dan d2 sehingga luas bentuk layang-layang dinyatakan seperti berikut.

L = ½ x pepenjuru pertama x pepenjuru kedua

L = ½ x AC x BD

L = ½ x d1 x d2

Maklumat:

Baca juga: Zaman Neolitik: Huraian, Ciri, Alat dan Warisan

L = Kawasan layang-layang

d1 dan d2 = pepenjuru bentuk layang-layang

Contoh Membina Layang-layang

1. Layang-layang mempunyai ukuran pepenjuru 10 cm dan 15 cm. Tentukan kawasan layang-layang.

Dikenali:

d1 = 10 cm

d2 = 15 cm

Ditanya: L =?

Jawapan:

Kawasan membina layang-layang

Luas = ½ x d1 x d2

= ½ x 10 x 15

= 75 cm2

Jadi, luas layang-layang adalah 75 cm2

2. Hitung luas dan keliling layang-layang di bawah!

Dikenali:

d1 = 24 cm

d2 = 40 cm

a = 13 cm

b = 37 cm

Ditanya: L dan K?

Jawapan:

Keliling layang-layang bangunan

K = 2 (a + b)

= 2 (13 + 37)

= 2 (50)

= 100 sm

Kawasan layang-layang

L = ½ x d1 x d2

= ½ x 24 x 40

= 12 x 40

= 480 cm2

Oleh itu, penjelasan mengenai formula untuk perimeter dan luas layang-layang dan contoh masalahnya. Semoga bermanfaat!