Penawaran dan Permintaan - Definisi, Undang-undang dan Contoh

permintaan dan penawaran

Permintaan dan penawaran yang bersamaan akan mendorong roda ekonomi Dunia. Dalam bidang ekonomi undang-undang berbunyi….

Tahukah anda bahawa penawaran dan permintaan adalah aktiviti yang mendorong ekonomi bersama? Dalam dunia perniagaan, dua perkara ini mempengaruhi keuntungan.

Pada hakikatnya, semakin banyak permintaan, harga produk akan berkadar langsung. Kemudian, ini sering merupakan strategi perniagaan yang menarik.

Faktor Definisi, Undang-undang, dan Permintaan

Permintaan dapat didefinisikan sebagai keinginan untuk sesuatu. Secara sederhana, permintaan dalam aktiviti ekonomi adalah produk yang akan dibeli untuk memenuhi keperluan tertentu pada pelbagai tahap harga.

Permintaan dapat dibahagikan kepada permintaan mutlak dan permintaan berkesan.

  • Permintaan mutlak

    Permintaan mutlak adalah permintaan yang berkaitan dengan produk secara umum, sama ada dengan kemampuan untuk membeli atau tidak.

  • Permintaan berkesan

    Permintaan yang berkesan adalah permintaan yang berkaitan dengan produk dengan daya beli.

Sekarang, nampaknya permintaan berkesan jauh lebih baik daripada permintaan mutlak. Jadi, bagaimana dengan undang-undang permintaan?

Sekiranya faktor-faktor di luar permintaan dianggap tetap, hukum permintaan berbunyi sebagai berikut :

Apabila harga produk menurun, kuantiti yang diminta akan meningkat, dan sebaliknya, jika harga produk meningkat, permintaan akan menurun.

permintaan dan penawaran

Lalu, faktor apa yang mempengaruhi permintaan? Terlepas dari harga, permintaan juga dipengaruhi oleh pendapatan orang, jumlah kebutuhan, populasi, selera, dan ketersediaan pengganti.

Dengan memahami faktor penawaran dan permintaan dengan baik, anda akan mendapat keuntungan yang anda mahukan.

Faktor Definisi, Undang-undang, dan Penawaran

Bolehkah anda menerangkan maksud tawaran dengan mudah? Tawaran adalah sebilangan produk, baik barang atau perkhidmatan yang dijual pada waktu tertentu dan pada berbagai tingkat harga.

Baca juga: Jenis corak aliran sungai (lengkap) berserta gambar dan penjelasan

Berdasarkan jenisnya, tawaran tersebut dibahagikan kepada tawaran individu dan tawaran pasaran.

  • Pertama, tawaran individu adalah tawaran yang dibuat oleh penjual atau pengeluar pada tahap harga tertentu mengenai produk yang ditawarkan.

  • Sementara itu, tawaran pasaran adalah jumlah semua penawaran produk yang dijalankan oleh penjual atau pengeluar pada tahap harga tertentu.

Jadi, bagaimana dengan undang-undang penawaran? Penawaran mempunyai undang-undang yang berbeza daripada permintaan.

Undang-undang kedua cenderung diterbalikkan. Semakin tinggi harga produk, penawaran akan meningkat. Sebaliknya. Dengan mematuhi undang-undang penawaran dan permintaan, kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Penawaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti kos pengeluaran yang juga mempengaruhi kuantiti penawaran, peningkatan bekalan dengan penggunaan teknologi canggih, dan jangkaan harga masa depan yang tinggi yang akan mengurangkan penawaran pada masa sekarang.

Permintaan dan Tawaran Contoh

Jusuf hendak membuka kedai ikan bakar. Oleh itu, dia harus membeli ikan mas, tetapi Jusuf harus membuat senarai belanja.

Menurut senarai itu, apabila 1 kg ikan mas berharga Rp 50,000, Jusuf akan membeli 10 kg. Namun, ketika harganya naik menjadi Rp60.000, Jusuf hanya membeli 5 kg.

Kesediaan Jusuf untuk membeli ikan mas dengan harga tertentu adalah contoh permintaan. Jadi, bagaimana dengan tawaran sampel? Contohnya, Asri adalah penjual ikan mas. Asri mahu mendapat keuntungan yang besar. Oleh itu, Asri menjual ikan mas sebanyak 50 kg apabila harga sekilogram adalah Rp 50,000.

Namun, apabila harga ikan mas meningkat, Asri akan menjual lebih banyak ikan mas, sehingga 70 kg. Dan, semakin tinggi harga ikan, semakin banyak Asri akan menjual ikan tersebut. Oleh itu, banyak penjualan yang indah adalah contoh persembahan.

Ini adalah penjelasan mengenai aktiviti permintaan dan penawaran yang mempengaruhi ekonomi.

Baca juga: Artikel 29 Perenggan 1 dan 2 dari UUD 1945 Pindaan (Penjelasan Lengkap) penawaran dan permintaan

Biasanya, kedua-duanya juga digambarkan dalam lekukan tertentu. Keluk akan menerangkan fungsi antara kuantiti barang dan harga.

Pada dasarnya, prinsip ekonomi untuk keuntungan mesti dipenuhi oleh penawaran dan permintaan.