Apakah Riba, ciri dan kaitannya dengan kepentingan bank

apa itu riba

Apa itu riba? Riba adalah penambahan nilai untuk pertukaran barang untuk keuntungan.

Riba dalam undang-undang Islam adalah salah satu dosa besar. Riba adalah penambahan sejumlah aset khas. Sekiranya kita mengambil makna menurut bahasa Riba itu bermaksud penambahan.

Menurut Sayyid Qutb dalam buku ulasan mengenai ayat-ayat Riba, definisi khusus riba adalah penambahan hutang tertunggak. Secara umum, makna riba adalah penambahan nilai barang tertentu dan penambahan jumlah pembayaran kepada hutang.

Dalam praktiknya, larangan riba dalam Islam dilakukan secara berperingkat seperti ketika melarang khamr atau minuman keras. Kerana pada masa lalu di era kejahilan, amalan riba dilakukan secara terbuka sehingga jika dilarang secara langsung akan menyebabkan penolakan dan perpecahan.

Kemudian lama kelamaan, pada akhirnya amalan riba dilarang sama sekali.

Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, Abu Daud dan At Tirmidhi. Jabir bin Abdullah RA berkata:

"Rasullulah SAW mengutuk pemakan riba dan mereka yang memberi makan riba, serta saksi dan penulis. Semuanya sama. " (Diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, Abu Daud dan At Tirmidzi)

Jenis riba

Secara umum, terdapat tiga jenis riba, iaitu riba fadhl, riba nasi'ah dan riba al-yadh.

1. Riba fadhl

Riba fadhl, iaitu menambah nilai pertukaran barang dengan tujuan mencari keuntungan.

Contohnya, cincin emas 24 karat seberat 5 gram ditukar dengan emas 24 karat seberat 4 gram, penambahan ini disebut riba.

2. Nasi'ah riba

Riba Nasi'ah adalah penangguhan penghantaran atau penerimaan jenis barang riba yang ditukar dengan jenis barang lain.

Contohnya, membeli buah-buahan yang masih kecil, kemudian menyerahkannya setelah buah menjadi besar atau boleh dipetik.

3. Riba al-yadh

Riba al-yadh adalah riba yang berlaku dengan membeli dan menjual barang riba disertai dengan kelewatan barang ditukar kepada penerima riba.

Baca juga: Risiko: Memahami pelbagai pakar, jenis dan cara pengurusan risiko

Sangat jelas dalam al-Quran, bahawa hukum riba adalah haram. Menurut Ahmad Sarwat, yang ditulis dalam bukunya 'petua untuk syar'I untuk menghindari riba', pelaku riba akan diperjuangkan oleh Allah SWT.

Selain itu, ia juga merupakan dosa yang dinyatakan oleh perang dalam Al-Quran bagi mereka yang mengamalkan riba.

apa itu riba

Adakah faedah bank termasuk dalam Riba?

Dalam kehidupan seharian, salah satu amalan riba yang sering kita hadapi adalah faedah bank.

Nah, faedah bank ini adalah keuntungan yang diambil oleh bank dan biasanya dalam bentuk peratusan 5% atau 10% dalam tempoh bulanan atau tahunan berdasarkan pengiraan jumlah pinjaman yang ditentukan.

Bukan rahsia lagi, faedah bank digunakan oleh bank konvensional sementara bank Islam menggunakan istilah margin keuntungan.

Di bank konvensional, penerima faedah bank digunakan untuk peredaran wang dan menanggung kos keuntungan. Mungkin kita dapat menerima beberapa faedah faedah bank untuk bank dan pelanggan, sekarang juga untuk jenis faedah bank berdasarkan faedahnya.

 • Bunga pinjaman adalah imbuhan yang diberikan oleh pelanggan kepada bank dengan memasukkan wang ke dalam bank. Contohnya faedah simpanan dan faedah deposit
 • Bunga deposit adalah faedah yang mesti dibayar kepada pelanggan bagi mereka yang mempunyai pinjaman di bank. Contohnya faedah kredit

Sehubungan dengan kedua-dua jenis faedah bank ini, terdapat komponen utama dalam sektor pembiayaan dan pendapatan bagi bank konvensional. Oleh itu, kedua-dua jenis faedah bank, baik faedah pinjaman dan faedah deposit, saling mempengaruhi dan sama pentingnya untuk bank.

Namun, dalam Islam, bunga bank merangkumi riba kerana terdapat pinjaman yang bersifat konsumtif atau pinjaman yang bersifat produktif. Dan pada hakikatnya, riba dalam kepentingan bank membebankan pelanggan atau peminjam.

Baca juga: Panduan Penanaman Ternakan dan Ikan Lele [PENUH]

Pendapat para ulama mengenai kepentingan bank dan riba

1. Majlis Tarjih Muhammadiyah

Menurut institusi ini, undang-undang mengenai bunga bank dan riba dijelaskan sebagai berikut:

 • Riba haram dengan nas-nas sharih Al-Qur'an dan Sunnah,
 • Bank dengan sistem riba adalah haram dan bank tanpa riba adalah sah
 • Kepentingan yang diberikan oleh bank milik negara kepada pelanggan mereka atau sebaliknya yang telah berlaku, termasuk kes penipuan (masih kabur, tidak jelas undang-undang sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut)

2. Lajnah Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama

Menurut institusi ini yang berfungsi mengeluarkan fatwa mengenai masalah orang, undang-undang bank dengan amalan minatnya sama dengan undang-undang gadai janji. Terdapat 3 pendapat para sarjana mengenai masalah ini, yaitu:

 • Haram, kerana termasuk hutang yang dikumpulkan oleh yu pinjaman,
 • Halal, kerana tidak ada syarat pada saat kontrak atau perjanjian kredit
 • Syubhat (tidak semestinya halal dan haram), kerana pakar undang-undang tidak setuju mengenainya.

Walaupun berbeza pandangan, Lajnah memutuskan bahawa pilihan yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, iaitu kepentingan bank adalah haram

Kesan Amalan Riba

Dalam praktiknya, riba adalah dosa dan dilarang dalam Islam, kerana boleh membawa kesan negatif seperti itu

 1. Pengambilan orang kaya kepada yang miskin, supaya yang kaya menjadi lebih kaya dan yang miskin menjadi lebih miskin
 2. Ia boleh menyebabkan kebangkrutan perniagaan jika tidak disalurkan ke dalam aktiviti yang produktif
 3. Menyebabkan ketidaksamaan ekonomi dan boleh menyebabkan kekacauan sosial

Ini adalah penjelasan tentang apa itu riba dan mengenali ciri-cirinya. Semoga kita dapat mengelakkan amalan riba dalam kehidupan seharian.