Definisi Demografi, Pemboleh ubah, Tujuan dan Faedah

demografi adalah

Demografi adalah penerangan yang menggambarkan populasi dari jumlah perkahwinan, kelahiran, kematian dan pergerakan penduduk.

Bagi kami, kita mungkin sering mendengar tentang istilah demografi , namun, kita bingung kerana kita lupa atau tidak tahu istilah itu.

Oleh itu, artikel ini akan membincangkan secara terperinci mengenai demografi, dari definisi, pemboleh ubah, matlamat hingga faedah demografi itu sendiri.

Definisi

Seperti yang anda ketahui, demografi adalah kata pinjaman yang berasal dari bahasa Yunani, iaitu "demo" dan "graphein" . Demo yang bermaksud orang atau penduduk sementara graphein yang bermaksud melukis.

Oleh itu , " demografi secara umum dapat ditafsirkan sebagai keterangan yang menggambarkan populasi dari jumlah perkahwinan, kelahiran, kematian dan pergerakan penduduk. "

Secara umum, demografi boleh berupa angka atau simbol yang merangkumi ukuran, struktur, taburan data dan perubahan populasi.

demografi adalah

Pengertian Menurut Pakar

Di samping itu, para pakar juga mengemukakan pelbagai pendapat mengenai definisi demografi, yang meliputi:

Achille Guillard

Achille Guillard berpendapat bahawa demografi adalah kajian terhadap segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur.

Phillip M. Hauser dan Dudley Duncan

Menurut Philllip dan Dudley, demografi adalah kajian mengenai jumlah, taburan wilayah dan komposisi penduduk dan perubahan dan penyebab perubahan ini.

George W. Barclay

Demografi menurut George W. Barclay adalah cabang sains yang menggambarkan populasi di suatu kawasan dalam bentuk statistik. Bukan hanya itu, demografi juga mengkaji bagaimana populasi secara keseluruhan berperilaku.

Pembolehubah

Demografi adalah gambaran keseluruhan populasi di tempat tertentu. Oleh itu, demografi mempunyai skop yang sangat luas. Walau bagaimanapun, demografi biasanya menggunakan objek atau pemboleh ubah yang biasa berlaku dalam masyarakat. Pemboleh ubah ini boleh:

 • Kelahiran
 • Mati
 • Status perkahwinan
 • Umur
 • Jantina
 • Agama
 • Profesion
 • Aset
 • Pendapatan
Baca juga: Rumus Persegi Panjang Lengkap: Luas, Perimeter, dan 4 Contoh Masalah

dan ada objek lain yang banyak digunakan sebagai pemboleh ubah dalam demografi.

Destinasi

Seperti yang telah kita lihat, demografi adalah kumpulan data dari seluruh populasi. Sudah tentu demografi juga mempunyai tujuan dan objektif yang tidak lain adalah:

 • Mengetahui hubungan antara sebab dan kesan pertumbuhan penduduk dengan pelbagai perkara di dalamnya.
 • Huraikan perkembangan populasi masa lalu, pertumbuhan dan penurunan penduduk.
 • Mengkaji taburan data penduduk di kawasan tertentu.
 • Meneliti populasi masa depan.
demografi adalah

Faedah Demografi

Terdapat faedah yang dapat diperoleh dari pelbagai kumpulan semasa mempelajari demografi. Beberapa faedah ini adalah:

 • Membantu kerajaan dalam menilai prestasi pembangunan di kawasan yang mempunyai populasi tertentu.
 • Memudahkan kerajaan membuat rancangan pembangunan dalam pelbagai bidang, termasuk pendidikan, pertanian, kesihatan, industri dan lain-lain.
 • Membantu pemerintah dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang kurang bernasib baik sehingga tepat sasaran.
 • Berikan data yang sahih mengenai perkembangan ekonomi di suatu wilayah

Demikianlah artikel mengenai demografi, semoga dapat bermanfaat untuk anda.