Teks Laporan Hasil Pemerhatian (Penjelasan dan Contoh)

teks laporan pemerhatian

Teks laporan pemerhatian adalah teks yang berfungsi untuk menjelaskan maklumat mengenai objek yang telah diperhatikan. Teks laporan pemerhatian juga disebut teks klasifikasi kerana mengandungi klasifikasi jenis objek berdasarkan kriteria tertentu.

Teks laporan pemerhatian berbeza dengan teks deskriptif. Walaupun kedua-dua teks menyampaikan maklumat berdasarkan fakta, teks laporan pemerhatian bersifat umum. Teks laporan pemerhatian menggambarkan ciri, bentuk, atau sifat umum objek berdasarkan fakta yang ada.

Teks laporan pemerhatian

Tujuan dan fungsi teks laporan pemerhatian

Objektif teks laporan pemerhatian adalah:

 1. Mengatasi masalah.
 2. Cari kaedah atau teknik terkini.
 3. Buat keputusan yang berkesan.
 4. Lakukan pengawasan atau pembaikan.
 5. Mengetahui kemajuan masalah.

Fungsi teks laporan pemerhatian, iaitu:

 1. Laporkan hasil tugasan dan aktiviti pemerhatian.
 2. Terangkan asas untuk membuat keputusan atau penyelesaian masalah dalam pemerhatian.
 3. Kaedah dokumentasi.
 4. Sumber maklumat fakta.

Teks laporan pemerhatian mempunyai ciri objektif, fakta, dan sistematik

 • Secara objektif, laporan disusun berdasarkan keadaan satu objek sebenar yang diperhatikan secara langsung.
 • Fakta, di mana laporan disediakan berdasarkan fakta sesuai dengan pemerhatian yang telah dibuat dan telah terbukti benar tanpa tuduhan yang tidak jelas.
 • Secara sistematik, teks laporan pemerhatian disusun secara teratur dan saling berkaitan antara kelas dan sub-kelas yang terdapat di dalamnya.

Struktur Teks Laporan Pemerhatian

Secara umum, teks laporan pemerhatian mempunyai 3 struktur utama yang membentuk satu unit, iaitu:

 1. Pernyataan umum yang mengandungi maklumat umum mengenai objek yang telah diperhatikan seperti nama Latin, kelas, asal atau maklumat tambahan mengenai objek yang telah diperhatikan.
 2. Penjelasan atau keterangan yang mengandungi perincian mengenai objek yang telah diperhatikan. Huraian boleh berupa ciri-ciri fizikal, makanan, habitat, faedah, pemakanan dan sebagainya dari objek yang telah diperhatikan.
 3. Kesimpulan yang mengandungi ringkasan umum mengenai objek yang dilaporkan.

Ciri-ciri bahasa yang digunakan

Dari segi penulisan, teks laporan pemerhatian mempunyai ciri yang berbeza dari teks lain, termasuk:

 • Gunakan frasa nama untuk menerangkan objek
 • Menggunakan kata kerja aktif secara semula jadi seperti hinggap, merayap, bertelur, mangsa dan sebagainya
 • Menggunakan kata kerja relasional yang menggambarkan objek (adalah, adalah, itu, termasuk, dan lain-lain)
 • Menggunakan kata hubung yang menyatakan tambahan, perbezaan, persamaan, percanggahan dan pilihan
 • Gunakan ayat utama diikuti dengan perincian objek
 • Menggunakan kata-kata ilmiah untuk menerangkan secara teknikal seperti herbivora, degeneratif, detoks, gotong royong dan lain-lain.
proses pemerhatian

Jenis Jenis Teks Laporan Pemerhatian

Objek yang diperhatikan dalam membuat teks laporan pemerhatian sangat luas dan dapat merangkumi keadaan sosio-politik, persekitaran semula jadi atau bahkan peristiwa tertentu. Oleh itu, teks laporan terbahagi kepada dua jenis, iaitu formal dan bukan formal.

1. Laporan Pemerhatian Formal

Teks rasmi hasil laporan pemerhatian mempunyai peraturan format untuk menyiapkan laporan seperti mempunyai tajuk, bahasa standard dan struktur yang lebih terperinci. Secara umum, teks ini digunakan pada acara rasmi seperti laporan berita atau hasil eksperimen dan lain-lain.

Baca juga: Formula Identiti Trigonometri (PENUH) + Contoh Soalan dan Perbincangan

2. Laporan Pemerhatian Tidak Formal

Sementara itu, teks non-formal laporan pemerhatian ditulis dalam struktur yang lebih sederhana dan bertujuan untuk memberikan maklumat dan menarik minat membaca orang lain.

Jenis laporan pemerhatian

Langkah-langkah Menyiapkan Teks Laporan Pemerhatian

Teks laporan pemerhatian disediakan dengan menggunakan beberapa peraturan atau peraturan agar maklumat dari hasil pemerhatian dapat difahami dengan mudah. Langkah-langkah untuk menyusun teks laporan pemerhatian adalah:

 1. Buat tajuk laporan sesuai dengan aktiviti pemerhatian yang telah dijalankan.
 2. Buat garis besar teks berdasarkan idea utama mengikut pemerhatian.
 3. Menyusun teks yang telah dibuat bermula dengan pernyataan umum pada perenggan pertama dan terus ke bahagian kandungan. Perenggan seterusnya menerangkan secara terperinci hasil pemerhatian yang telah dibuat. Perenggan terakhir adalah ringkasan dari pemerhatian yang telah dibuat.
 4. Periksa semula ayat atau penulisan perkataan pada laporan yang telah ditulis dan diperbetulkan sekiranya terdapat kesalahan.

Contoh Teks Laporan Hasil Pemerhatian

Tajuk: Pencemaran Sampah Sawit di Lingkungan Sungai Baliri

awal

Sungai Baliri yang mengalir melalui desa Kalola, kecamatan Bambalamotu, Mamuju Utara adalah sungai yang masih digunakan oleh penduduk untuk keperluan harian seperti mencuci, mandi, dan mengairi sawah.

Sungai ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat Kalola.

Tetapi sayangnya, sungai ini baru-baru ini mula dicemari oleh sisa minyak sawit. Sisa itu berasal dari pembetung kilang pemprosesan kelapa sawit PT Toscano Indah Pratama yang mengalir terus ke sungai Baliri.

Kilang kelapa sawit belum memiliki kolam penyimpanan sampah tetap untuk mengolah sampah, sehingga sungai Baliri menjadi tempat pembuangan sampah.

Sungai Baliri, yang pada awalnya memiliki air jernih, kini berubah menjadi hitam dan berbau busuk. Air sungai tidak lagi dapat digunakan dan baunya sangat mengganggu penduduk setempat.

Pemerintah daerah Mamuju Utara telah mengeluarkan banyak peringatan kepada kilang tersebut, tetapi sampai sekarang sungai tersebut masih dalam keadaan tercemar.

Kandungan

 1. Sisa Kelapa Sawit

Sisa minyak sawit boleh dikelaskan kepada 3 jenis, iaitu pepejal, cecair dan gas.

Sisa pepejal diperoleh dari tandan kosong, cengkerang, dan serat (kulit berserat). Sisa cecair diperoleh dari sisa pemprosesan kelapa menjadi minyak dalam bentuk air sisa kondensat dan air pemprosesan. Sisa cecair ini berwarna hitam kecoklatan dan masih mengandungi sisa pepejal dalam bentuk koloid dan minyak.

Sementara itu, gas buangan ini adalah gas metana dan CO2 yang dihasilkan dari sisa cecair yang disimpan di kolam simpanan. Sudah tentu, gas buangan ini akan meningkatkan kadar CH4 dan CO2 yang menyebabkan kesan rumah hijau di persekitarannya dan menyebabkan pencemaran udara.

Sisa kelapa sawit sebenarnya adalah sisa yang menguntungkan kerana boleh diproses semula menjadi produk pertanian, ternakan dan perindustrian.

Tetapi sudah tentu proses pemprosesan sisa kelapa sawit ini memerlukan peralatan dan pakar serta kos pengeluaran yang hanya dapat dilakukan oleh syarikat kelas menengah dan tinggi.

Kilang pemprosesan kelapa sawit yang belum dapat memproses sisa minyak sawit adalah kilang kelas pertengahan hingga rendah atau masih dalam peringkat pembangunan sehingga tidak dapat menyediakan peralatan dan sumber untuk mengolah sisa minyak sawit.

Baca juga: 10+ Contoh Cadangan Penyelidikan (Lengkap) dan Penjelasan untuk pelbagai topik

2. Kesan Sisa Sawit untuk Alam Sekitar

Sisa minyak sawit sebenarnya mempunyai kesan positif dan negatif. Kesan positif ini dapat diperoleh hanya jika sampah dirawat dengan betul mengikut prosedur. Sebaliknya, sisa minyak sawit boleh memberi kesan negatif jika tidak dirawat dengan baik.

Mengambil kes pencemaran dari sungai Baliri di kampung Kakola, Mamuju Utara, sampah yang mengalir ke sungai Baliri adalah sampah cair.

Sisa cecair ini adalah jenis sampah yang paling sukar untuk dirawat dan berbahaya.

Oleh kerana sifatnya cair, jika sampah tersebut dibuang ke tanah, sampah akan mencemarkan air tanah di sekitar kawasan pelupusan dan jika dibuang ke sungai, sampah tersebut akan menjadi pencemaran sungai dan berbahaya bagi ekosistem sungai serta berbahaya bagi manusia yang menggunakan sungai untuk keperluan harian.

Sekiranya sampah dibuang ke dalam lingkungan dalam jumlah kecil, sampah tersebut masih dapat terurai secara semula jadi dan boleh menjadi baja.

Tetapi, jika dibazirkan secara berterusan dan dalam jumlah yang banyak, ia akan menjadi sebaliknya, yang beracun dan berbau busuk.

Oleh itu, tidak menghairankan jika penduduk kampung Kalola mengadu tentang sampah sawit yang dibuang di sungai Baliri.

Sudah tentu, banyak haiwan sungai telah mati dan sungai tersebut tidak lagi sesuai untuk mencuci, mandi atau bahkan mengairi sawah akibat pembuangan sampah ini.

Selain daripada memberi kesan langsung kepada alam sekitar, sampah tersebut mengganggu ekonomi penduduk serta mengganggu keadaan kesihatan fizikal dan psikologi penduduk.

Malah keadaan pengajaran dan pembelajaran di SD Kalola yang berdekatan dengan sungai terganggu kerana pelajar sukar menumpukan perhatian dan terpaksa memakai topeng untuk mengurangkan bau busuk dari sungai.

3. Rawatan Sisa Kelapa Sawit

Sepatutnya sisa minyak sawit ini dapat dirawat dengan baik dan tepat kerana selain dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar, sisa minyak sawit yang diproses dapat bernilai berbilion rupiah.

1. Penggunaan Sisa Cecair

Produk utama yang boleh dihasilkan dari sisa cecair ini adalah biogas dan bio diesel untuk bahan bakar industri.

Walau bagaimanapun, untuk memproses sisa cecair menjadi gas memerlukan alat khas dalam bentuk bioreaktor yang akan memproses sisa cecair menjadi biogas dan biodiesel.

Selain itu, sisa cecair juga dapat diproses menjadi baja, makanan haiwan dan sabun.

2. Penggunaan Sisa Pepejal

Sisa pepejal dari pemprosesan kelapa sawit adalah tandan kosong, tempurung, dan serat yang dapat diproses dengan cara mudah untuk membuat kompos. Selebihnya, sisa pepejal masih boleh diproses menjadi produk yang lebih berharga.

Tandan kosong kelapa sawit masih boleh diproses lagi sebagai bahan kertas dan bioetanol jika diproses dengan cara tertentu.

Cengkerang kelapa sawit dapat digunakan sebagai briket arang aktif sebagai campuran untuk membuat seramik dan serat kelapa atau sabut kelapa dapat diproses menjadi medium tumbuh untuk cendawan dan pelbagai jenis tanaman lain.

Kesimpulannya

Pencemaran sungai Baliri tidak seharusnya berlaku sekiranya syarikat pemprosesan kelapa sawit di kawasan itu bersedia memproses sisa dari pemprosesan kelapa sawit ke produk lain selain minyak kerana jika proses kitar semula sampah dilakukan, manfaatnya bukan hanya syarikat itu sendiri tetapi masyarakat sekitarnya tidak. dapatkan kesan negatif yang terlalu melampau seperti yang berlaku hari ini.