Rumus Kawasan Bulatan (PENUH) + Contoh Masalah dan Perbincangan

formula kawasan untuk bulatan

Rumus untuk Luas Bulatan ialah A = π × r². Di mana A = Luas bulatan, π = pi malar (3.14), dan r = jejari bulatan. Oleh itu, sebelum mengetahui formula kawasan bagi bulatan, kita perlu mengetahui maksud asas bulatan.

Lingkaran adalah objek dua dimensi atau satah yang dibentuk oleh kumpulan titik yang mempunyai jarak yang sama dari titik tengah.

Di tengah bulatan ada titik yang disebut pusat bulatan , pusat bulatan menjadi penanda aras bagi lingkaran di mana jarak antara pusat dan titik luar bulatan disebut jejari bulatan . Sementara itu, jarak antara titik terluar yang melewati pusat disebut diameter bulatan .

formula kawasan untuk bulatan

Diameter bulatan adalah dua kali radius bulatan

d = 2 xr

Maklumat:

r = jejari

d = diameter

Kawasan Bulatan

Luas bulatan adalah ukuran berapa luas kawasan di dalam bulatan. Untuk mengira bulatan, kita memerlukan pemalar π " phi ". Definisi phi itu sendiri adalah pemalar dari nisbah lilitan bulatan K hingga diameter d yang 22/7 atau biasanya dibundarkan ke 3.14.

π = C / d

Rumus untuk luas bulatan ditentukan oleh jejari bulatan di mana formula itu

A = π x r2

Maklumat:

K = lilitan bulatan

d = diameter

r = jejari

π = phi (22/7 atau 3.14)

Rumus untuk luas bulatan

Contohnya masalah menggunakan formula bagi luas bulatan

Contoh Masalah 1

Anda tahu bahawa bulatan mempunyai diameter 28 cm. Apakah luas bulatan?

Jawapan:

d = 28 sm

r = d / 2 = 14 cm

Kawasan bulatan

A = π x r2 = 22/7 x 142 = 616 cm2

Contoh Masalah 2

Lingkaran mempunyai luas 154 cm2. Berapakah jejari bulatan?

Jawapan:

L = 154 cm2

A = π x r2

r2 = A: π = 154: (22/7) = 49

r = √49 = 7cm

Baca juga: 1 Kg Berapa Liter? Berikut adalah perbincangan lengkapCara mengira formula bagi kawasan masalah sampel bulatan

Contoh Masalah 3

Lingkaran bulatan ialah 314 cm. Hitung diameter bulatan!

Jawapan:

K = 314 cm

π = C / d

d = C / π = 314 / 3.14 = 100 cm

Contoh Masalah 4

Sebuah pesawat menjatuhkan bom. Bom itu meletup dalam lingkaran sempurna dengan radius letupan 7 km. Apakah kawasan yang terkena letupan itu?

Jawapan:

r = 7 km

A = π x r2 = 22/7 x 72 = 154 km2

Radius adalah istilah lain untuk jejari

Jadi, kawasan yang terkena letupan adalah 154 km2.


Begitu banyak perbincangan mengenai kawasan bulatan bersama dengan contoh dan penyelesaiannya. Semoga ini dapat bermanfaat untuk anda

Rujukan

  • Khan Academy - Kawasan Bulatan
  • Kawasan Bulatan - Wikipedia