Pendapatan Negara: Faedah, Konsep dan Pengiraan

faedah pendapatan negara

Manfaat pendapatan negara adalah mengira jumlah pendapatan negara, mengira keuntungan negara, mengetahui perbelanjaan negara, mengetahui kadar pertumbuhan ekonomi negara, dan sebagainya akan dijelaskan dalam artikel ini.

Pendapatan negara adalah jumlah pendapatan purata yang diterima oleh semua isi rumah keluarga (RTK) di sebuah negara dalam jangka masa tertentu. Secara amnya, pendapatan ini dikira selama satu tahun.

Konsep pendapatan negara dicipta oleh pakar ekonomi Britain, Sir William Petty.

Pada tahun 1665, dia mencari dan menemui kaedah yang mudah dan berkesan untuk mengira pendapatan negara.

Setelah menjalankan beberapa siri kajian dan perbahasan dengan parlimen dan ahli ekonomi lain, konsep mengira pendapatan diketahui hingga kini.

faedah pendapatan negara

Faedah Pendapatan Negara

Faedah pendapatan negara sangat tinggi bagi sesebuah negara. Ini kerana pendapatan negara adalah salah satu penanda aras kejayaan ekonomi negara. 10 daripadanya adalah:

1. Mengira jumlah hasil negeri

Dengan mengira pendapatan negara, kita dapat mengetahui pendapatan sebuah negara dalam jangka masa tertentu.

Pendapatan ini dapat menentukan sama ada sebuah negara dikatakan makmur atau tidak.

2. Mengetahui Untung dan Rugi Negara

Mengira pendapatan negara dapat memberitahu kita kerugian dan keuntungan yang dijana oleh negara.

Melalui pengiraan yang mudah, kita dapat melihat apakah sebuah negara mempunyai kelebihan besar atau mengalami kerugian kerana muflis.

3. Mengetahui Perbelanjaan Negara

Manfaat pendapatan negara ini dapat mengetahui jumlah perbelanjaan yang dibuat oleh negara dalam satu tempoh.

Dengan cara itu, ahli ekonomi dapat mencadangkan dasar yang lebih baik.

4. Mengetahui Kadar Pertumbuhan Ekonomi Negara

Kadar pertumbuhan ekonomi dapat ditentukan dengan mengira jumlah pendapatan purata yang diterima oleh semua isi rumah keluarga (RTK) di satu negara.

Dari sana, kita dapat menilai apakah pertumbuhan ekonomi negara lambat atau tinggi.

5. Rujukan Analisis Ekonomi

Manfaat pendapatan negara dapat dijadikan rujukan untuk menganalisis keadaan ekonomi sesebuah negara, baik oleh ahli ekonomi, pegawai pemerintah, dan masyarakat umum.

Baca juga: Bacaan Intensif: Definisi, Karakteristik, Tujuan, Faedah dan Jenis

6. Membandingkan pertumbuhan ekonomi negara

Keuntungan dari pendapatan negara ini, kita dapat membandingkan keadaan dan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara dengan negara lain dari segi jumlah pendapatan, keuntungan, dan sebagainya.

7. Mengetahui Sumbangan Sektor Perniagaan kepada Pendapatan Negara

Dengan mengira pendapatan negara, kita dapat mengetahui seberapa besar peranan sektor perniagaan atau industri dalam pertumbuhan ekonomi negara.

8. Perumusan Pembuatan Dasar

Manfaat pendapatan negara juga dapat menjadi penentu dalam pembuatan dasar. Dari analisis yang diperoleh melalui pendapatan ini, pemerintah dapat mengetahui apa yang perlu diperbaiki dan apa yang mesti diperbaiki untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

9. Pengelasan Negara

Sering kali kita mendengar istilah negara pertanian, negara perindustrian, hingga negara minyak. Nampaknya nama panggilan diberikan berdasarkan penyumbang ekonomi terbesar untuk sektor di sebuah negara, dan kita dapat mengetahui ini dengan mengira pendapatan negara.

10. Mengukur Tahap Kesejahteraan Negara

Manfaat pendapatan negara ini sering dikaitkan dengan tahap kemakmuran negara. Setelah menganalisis hasil pengiraan pendapatan ini, kita dapat mengetahui kadar pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara, keuntungan dan kerugian di sebuah negara.

Cara Mengira Pendapatan Negara

Setelah mengetahui faedah pendapatan negara, pertama kita perlu mengetahui cara mengira pendapatan negara. Terdapat beberapa konsep yang digunakan untuk menentukan pendapatan negara di sebuah negara, iaitu:

PRODUK GROSS DOMESTIK (KDNK) atau PRODUK GROSS DOMESTIK (KDNK)

Jumlah produk dalam bentuk barang dan perkhidmatan yang diperoleh dari pelbagai unit pengeluaran dalam batas-batas suatu negara dalam jangka waktu satu tahun. Unit pengeluaran juga termasuk syarikat-syarikat asing , tetapi dengan syarat bahawa kawasan operasi masih dalam wilayah negara.

Contoh:

Syarikat penjagaan kulit yang berasal dari Korea tetapi mempunyai cabang di Dunia, jadi dari situ pengeluaran juga mesti dikira menjadi KDNK.

Formula:

KDNK = pendapatan warganegara Indonesia di negara ini + pendapatan warga asing di negara itu.

Produk Negara Kasar (PNK) atau Produk Negara Kasar (PNB)

Nilai produk dan perkhidmatan ketara yang diperoleh daripada penduduk di sebuah negara (nasional) selama setahun. Ini termasuk yang dihasilkan oleh warganegara di luar negara dan PNK ini menekankan aspek kewarganegaraan ( kewarganegaraan).

Contoh:

Warganegara China yang menjual telefon pintar ke Dunia, kini hasil barang dan telefon pintar ini termasuk dalam GNP .

Formula:

Baca juga: Iklan: Definisi, Karakteristik, Objektif, Jenis dan Contohnya

Di sini untuk formula GNP , terdapat tiga jenis, iaitu:

GNP = Pendapatan warganegara Indonesia di negara ini + pendapatan warganegara Indonesia di luar negara.

atau

GNP = Pendapatan warganegara Indonesia di luar negara - pendapatan warga asing di negara ini.

atau

PNK = KDNK - Pendapatan faktor BERSIH dari luar negara.

Produk Nasional Bersih (NNP) atau Produk Nasional Bersih (PNN)

Hasil dari nilai GNP yang telah dikurangkan oleh penyusutan modal dalam proses pengeluaran .

Inti dari NNP itu sendiri adalah konsep pendapatan negara yang dilihat hanya dari keuntungan yang diperoleh. Ini kerana tujuan NNP itu sendiri adalah untuk mencari nilai bersih atau bersih sesuatu pengeluaran.

Formula:

NNP = PNK - Susut nilai

Pendapatan Nasional Bersih (NNI) atau Pendapatan Nasional Bersih

Pendapatan negara diberikan berdasarkan jumlah imbuhan yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor pengeluaran.

Formula:

NNI = NNP - Cukai tidak langsung + subsidi

Maklumat:

  • Cukai tidak langsung

Cukai tidak langsung mesti dikurangkan, tidak mewakili imbuhan bagi faktor pengeluaran.

Penjual atau pengeluar menerima wang cukai dengan harga pasaran barang yang mereka jual, tetapi wang cukai mesti diserahkan kepada pemerintah.

  • Subsidi

Ia mesti ditambah kerana harga tertentu dibuat lebih murah daripada kos pengeluaran yang sebenarnya, misalnya untuk harga subsidi untuk baja, bahan bakar, atau beras.

Pendapatan Peribadi (Pi) Atau Pendapatan Peribadi

PI ini mengira jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang. Walau bagaimanapun, ia mesti dikurangkan dengan keuntungan tertahan, sumbangan keselamatan sosial, sumbangan insurans, dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau pemindahan .

Formula:

PI = NNI + pembayaran pindahan - (keuntungan tertahan + yuran insurans + yuran jaminan sosial + cukai syarikat)

PENGHASILAN (DI) PENDAPATAN atau Pendapatan Negara yang Sedia Dibelanjakan

Pendapatan yang siap digunakan untuk membeli barang dan perkhidmatan bersama dengan simpanan yang disalurkan ke dalam pelaburan.

Cukai langsung adalah cukai yang bebannya tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, misalnya cukai pendapatan.

Formula:

DI = PI - Cukai langsung

Ini adalah penjelasan mengenai faedah, konsep dan kaedah mengira pendapatan negara. Semoga bermanfaat.