Tarian: Definisi, Sejarah, Karakteristik, Jenis dan Contohnya

seni tarian adalah

Tarian adalah seni yang menggabungkan visual dengan irama. Seni menari juga merupakan warisan budaya, seni tarian bersifat universal, iaitu seluruh dunia mempunyai seni tarian mereka sendiri.

seni tarian berkembang dari semasa ke semasa, dari perkembangan seni tarian, memungkinkan banyak jenis tarian moden yang baru.

Sejarah Tarian

1. Era Primitif

Bermula dari awal sebelum keberadaan kerajaan di Dunia, tarian diyakini sebagai kekuatan suci dan ajaib.

Jadi, tarian diciptakan yang digunakan berdasarkan kepercayaan mereka.

Salah satunya ialah tarian hujan, tarian pengusiran, tarian kebangkitan, dan lain-lain. Penciptaan tarian didasarkan dan diilhamkan oleh pergerakan alam dan meniru pergerakan makhluk hidup.

2. Era Buddhisme Hindu

Sejarah tarian di Dunia kemudian berlanjutan semasa penyebaran agama Buddha Hindu, yang dipengaruhi oleh budaya yang dibawa oleh para pedagang.

Bermula dari era Hindu Buddha, tarian mulai memiliki standardisasi dan penanda aras, kerana ada sastera tentang seni tarian yang ditulis oleh Bharata Muni dengan judul Natya Sastra yang membincangkan 64 jenis gerakan tangan mudra.

3. Zaman Islam

Perkembangan tarian di Dunia semasa era Islam bermula pada tahun 1755 ketika kerajaan Mataram Islam terbahagi kepada dua.

Dengan pembahagian kerajaan Mataram Islam, kedua kerajaan ini mulai menunjukkan identiti mereka melalui tarian.

4. Era Kolonial

Sejarah tarian di Dunia mengalami kemunduran pada zaman penjajahan kerana kekacauan pada masa itu.

Namun, tarian yang dipamerkan di istana masih dijalankan dan bahkan dikekalkan dengan baik. Selama zaman penjajahan, tarian hanya diperagakan pada acara-acara penting kerajaan.

Salah satu contoh tarian yang diilhamkan oleh perjuangan orang-orang semasa zaman penjajahan adalah Tarian Prawiroguno. Tarian Prawiroguno dilahirkan di Jawa Tengah dan menceritakan tentang kegigihan pahlawan Dunia.

5. Zaman selepas merdeka

Seni menari terus berjalan setelah kemerdekaan Dunia, sehingga tarian dapat dilakukan untuk upacara tradisional dan keagamaan.

Kadang kala, tarian ini juga berkembang hari ini sebagai hiburan. Di samping itu, banyak orang muda mula tertarik dengan dunia tarian.

Ini dapat dibuktikan dengan jumlah anak muda yang suka menari dan dapat menunjukkan pelbagai jenis tarian. Bermula dari tarian tradisional dan juga tarian moden.

Setelah memahami perkembangan tarian, sekarang adalah masa untuk mengenali tarian dengan lebih mendalam. Berikut ini adalah pemahaman lengkap tentang seni tarian yang mesti anda patuhi!

Memahami seni tarian

Seni menari adalah pergerakan berirama, dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk menyatakan perasaan dan menyampaikan mesej dari seseorang atau kumpulan.

Beberapa pendapat mengenai definisi tarian mengikut pelbagai tokoh:

1. Menurut seorang pakar bernama Soedarsono

seni tarian adalah ekspresi jiwa manusia yang diekspresikan melalui pergerakan berirama yang indah (estetik).

Makna Dr. Soedarnoso, ekspresi perasaan adalah keinginan dari dalam diri seseorang yang menganugerahkan atau menunjukkan perasaan dan emosi orang itu.

Sementara itu, pergerakan berirama yang indah adalah pergerakan badan yang disesuaikan dengan irama nota-nota yang menyertainya, sehingga dapat menciptakan daya tarikan kepada penonton ”.

2. Menurut Putera Suryadiningrat

Tarian adalah gerakan yang dipersembahkan oleh semua anggota badan seseorang yang dilakukan selaras dengan irama muzik dengan tujuan tertentu.

3. Menurut Wikipedia

Sementara itu, seni menari adalah gerakan berirama selaras dengan muzik yang dipersembahkan di tempat dan waktu tertentu untuk tujuan sosial, menyatakan perasaan, niat dan pemikiran.

Bunyi yang disebut muzik iringan tarian mengatur pergerakan penari dan memperkuatkan makna yang ingin disampaikan.

Baca juga: Elemen Ekstrinsik dan Intrinsik dalam Cerpen (Lengkap) + Contoh Soalan

Ciri-ciri seni tarian

Seni menari juga mempunyai ciri-ciri, iaitu:

 • Corak pergerakan telah ditentukan.
 • Mempunyai nilai seni yang tinggi
 • Gerakan yang dibuat melampaui keperluan minimum yang diperlukan oleh konteks.
 • Tumbuh dan berkembang dari kalangan bangsawan.
 • Keindahannya melampaui batas wilayah.
seni tarian adalah

Elemen tarian

secara ringkasnya, tarian adalah seni pergerakan badan yang disertai dengan irama dan mempunyai tujuan tertentu.

Dari pemahaman ini, tarian tentunya mempunyai unsur-unsur seperti unsur utama dan pendukung, seperti berikut:

1. Wiraga (raga)

Wiraga dalam bahasa Jawa berarti raga, yang dalam konteks tarian biasanya dikenal sebagai gerakan. Tarian harus menonjolkan pergerakan badan yang dinamik, berirama dan estetik.

Walaupun, tidak semua gerakan dalam tarian mempunyai tujuan tertentu.

 • Gerakan biasa atau gerakan murni adalah pergerakan dalam tarian yang tidak mempunyai tujuan tertentu
 • Gerakan bermakna adalah gerakan dalam tarian yang mempunyai makna mendalam dan mempunyai tujuan tertentu.

Wiraga dapat mempengaruhi persepsi yang dihasilkan dari tarian. Contoh pergerakan yang bermakna, iaitu pergerakan pergelangan tangan yang melingkar mempunyai makna kelembutan, kelenturan. Sementara pergerakan pinggang mempunyai makna kekuatan atau kewibawaan.

2. Wirama (irama)

Tidak mungkin tarian hanya menjadi penari yang bergerak ke sana sini tanpa mengiringi muzik.

Muzik berfungsi untuk mengiringi pergerakan penari. Dengan muzik, pergerakan akan mempunyai lebih banyak makna kerana mencipta suasana tertentu.

Dalam hal ini seorang penari mesti dapat menyesuaikan irama, rentak dan tempo agar dapat harmoni dan menyenangkan secara estetik.

3. Wirasa (rasa)

Tarian mesti dapat menyampaikan mesej dan perasaan kepada penonton melalui pergerakan dan ekspresi para penari.

Oleh itu, seorang penari mesti dapat menghidupkan dan mengekspresikan tarian melalui ekspresi wajah dan memperdalam watak.

Sebagai contoh, jika watak yang dilakonkan adalah gadis negara yang lembut, selain pergerakan yang anggun, penari juga mesti menunjukkan ekspresi wajah yang menyokong.

Beberapa elemen tambahan dalam seni tarian

4. Solekan dan Kostum

Mustahil pertunjukan tarian menampilkan penari dengan kostum dan solek sementara.

Elemen ini menyokong penciptaan suasana tarian dan menyampaikan watak dan mesej yang tersirat.

5. Corak Lantai

Tariannya akan menjadi indah sekiranya penari dapat menguasai corak lantai. Tidak hanya berada di tengah pentas tetapi juga bergerak ke sana sini agar tidak membuat penonton bosan kerana monoton.

Ini juga sangat penting untuk tarian yang dilakukan oleh banyak penari agar para penari tidak bertembung antara satu sama lain sehingga pergerakan yang ditunjukkan dapat harmoni, padat, dan teratur.

6. Penetapan pentas

Persembahan tarian yang baik akan memperhatikan suasana pentas.

Pengaturan panggung yang dimaksudkan juga termasuk pencahayaan. Kalaulah, tahap balet tidak terlalu terang tetapi juga tidak terlalu gelap.

Pada hakikatnya, pengurus bilik mesti dapat menyesuaikan diri dengan tarian yang akan dipersembahkan.

7. Harta

Harta ini adalah alat sokongan seperti selendang, pinggan, payung, lilin.

Walaupun tidak semua tarian menggunakan sifat, elemen ini juga memerlukan perhatian untuk menyokong visualisasi tarian.

Propeti sendiri bertujuan untuk memudahkan penonton meneroka makna tarian tersebut.

Fungsi seni tarian

Setelah membincangkan dengan jelas maksud unsur-unsurnya, adakah tarian mempunyai fungsi?

Sudah tentu, terdapat banyak fungsi tarian ini. Di mana fungsinya disesuaikan dengan tujuan pelaksanaan seni tarian itu sendiri.

1. Sebagai persembahan

Fungsi tarian pertama adalah untuk persembahan atau pentas.

Di mana tarian ini menekankan sisi koreografi yang indah, ia juga dikonseptualisasikan. Dengan cara itu, penonton yang melihatnya akan tertarik dan merasa terhibur.

2. Sebagai Tarian Upacara

Selain berfungsi untuk persembahan, tarian juga dapat dimaksudkan untuk mengisi upacara tertentu.

Biasanya mereka yang sering menggunakan tarian dalam upacara ini seperti upacara tradisional atau upacara keagamaan tertentu.

Dalam tarian ini, tentu saja yang ditunjukkan adalah kesungguhan ketika berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa.

Baca juga: Planet dalam Sistem Suria dan Susunan Planet

3. Sebagai hiburan

Sebenarnya, ia tidak jauh berbeza dengan fungsi tarian sebagai persembahan. Tetapi perbezaannya adalah, dalam fungsi persembahan, tarian dilakukan dengan memikirkan konsep tarian atau koreografi yang menarik.

Bagi hiburan, tujuan dan fungsinya hanya untuk hiburan. Pergerakan dan corak tarian pastinya lebih bebas.

4. Sebagai Persatuan dan Seni

Fungsi lain adalah sebagai bentuk pergaulan dan seni. Sekiranya untuk pergaulan, maka tarian dapat dimainkan sebagai bentuk interaksi antara orang dan lebih bersifat komunikatif.

Untuk seni, tarian berfungsi untuk melestarikan budaya tertentu. Contohnya, dalam tarian tradisional atau tarian tradisional yang unik dan berbeza pada setiap suku.

Jenis tarian

Bukan hanya fungsi yang berbeza-beza, jenis tarian juga sangat pelbagai dan dikelompokkan menjadi 2 bahagian.

Di mana pengelompokan ini berdasarkan jumlah penari dan genre atau aliran mereka.

1. Jenis Tarian mengikut jumlah penari

Jenis tarian mengikut jumlah penari pastinya berdasarkan kepada berapa banyak orang yang melakukan tarian.

Di bahagian, jenis ini juga terbahagi kepada 3 kategori.

 • Tarian solo atau tunggal di mana tarian ini hanya dilakukan oleh satu orang. Contohnya tarian Gatotkaca dari Jawa Tengah.
 • Menari secara berpasangan atau oleh dua orang, misalnya, seperti tarian Topeng dari Jawa Barat.
 • Tarian berkumpulan yang dipersembahkan oleh lebih daripada dua orang. Contohnya tentu saja sangat banyak, seperti tarian Kecak dari Bali atau tarian Saman dari Aceh.
 • Tarian Kolosal , dipersembahkan secara beramai-ramai oleh lebih daripada banyak kumpulan. Contohnya tarian paju gandrung sewu dari Banyuwangi.

2. Jenis Tarian Berdasarkan Genre

Sementara itu, jika berdasarkan genre, maka tarian ini dapat berdasarkan dua jenis utama. Kedua-dua tarian ini adalah tarian tradisional dan tarian moden yang sering disebut sebagai tarian ciptaan baru yang pergerakannya ditentukan atau diciptakan oleh orang tertentu dan pada waktu tertentu.

Tarian tradisional

Tarian tradisional adalah tarian yang diturunkan dari generasi ke generasi dari semasa ke semasa. Tarian ini kemudian dilestarikan dan menjadi budaya tertentu di suatu kawasan.

Tarian tradisional biasanya mempunyai nilai falsafah, simbolik dan keagamaan. Dari segi pergerakan, pembentukan, pakaian, dan tata rias, tarian tradisional biasanya mempunyai standard tertentu dan cenderung tidak banyak berubah. Tarian tradisional kemudian dibahagikan kepada tarian klasik dan tarian popular.

Tarian Tradisional Klasik

Tarian klasik adalah sejenis tarian yang dikembangkan di kalangan golongan bangsawan. Kerana tumbuh di lingkungan bangsawan, tarian ini terikat dengan peraturan tertentu dan tidak dapat diubah secara sembarangan.

Biasanya tarian tradisional klasik dipersembahkan untuk menyambut tetamu kehormat atau upacara tertentu.

Contoh tarian tradisional klasik adalah Tarian Bedhaya Srimpi dari Jawa Tengah dan Tarian Sang Hyang dari Bali.

Tarian rakyat tradisional

Seperti namanya, tarian ini cenderung lebih populis daripada tarian tradisional klasik. Tarian tradisional rakyat adalah sejenis tarian tradisional yang dikembangkan oleh orang biasa dan telah menjadi budaya keturunan.

Pergerakan tarian rakyat tradisional cenderung mudah dilakukan dan agak sederhana. Tarian rakyat tradisional biasanya ditari semasa perayaan tertentu.

Contoh tarian jenis ini termasuk Jaipongan dari Jawa Barat dan tarian payung dari bahasa Melayu.

Tarian Moden

Tarian moden adalah tarian yang didominasi oleh perasaan dan emosi, yang merupakan ciri-ciri asas fitrah manusia, yang mempunyai keinginan untuk bebas, jadi tarian jenis ini lebih mengarah pada kebebasan yang diharapkan.

Tarian moden lebih bebas yang bermaksud bebas mengekspresikan pelbagai gerakan, tanpa harus mengikuti corak, standard dan tradisi yang ada.

Contoh tarian moden: breakdancing, tarian kontemporari, tarian salsa, balet dan sebagainya