Rumusan Hasil Gaya dan Contoh Soalan + Perbincangan

formula hasil daya

Formula untuk daya yang dihasilkan adalah daya yang dihasilkan dari daya yang bertindak pada objek. Daya yang dihasilkan dilambangkan oleh R dan mempunyai unit Newton (N).

Sekiranya terdapat daya yang bertindak pada objek yang terdiri daripada dua atau lebih dan dalam arah linear atau searah, daya yang dihasilkan akan saling menguatkan.

Ia berbeza jika daya yang bertindak pada suatu objek saling bertentangan, daya yang dihasilkan akan saling melemahkan.

Jenis - Jenis Hasil dan Rumusan Gaya

1. Keputusan Gaya Unidirectional

Apabila dua atau lebih daya bertindak pada objek dan mempunyai arah atau garis yang sama.

Maka daya ini dapat digantikan oleh kekuatan lain, yang sama dengan jumlah daya yang bertindak pada objek.

Secara matematik, ia boleh ditulis seperti berikut:

formula hasil daya

Di mana, n adalah bilangan daya. Atau boleh dijelaskan seperti gambar di bawah:

formula hasil daya

2. Hasil Arah Terbalik

Sekiranya terdapat dua atau lebih daya yang bertindak pada suatu objek dan mereka mempunyai arah yang berlawanan.

Kemudian daya yang dihasilkan adalah sama dengan jumlah daya yang bertindak pada objek, dengan menganggap bahawa gaya mempunyai arah yang berbeza dari tanda-tanda (+) dan (-).

Katakan ada daya F1 ditarik ke kanan dan kekuatan F2 ditarik ke kiri. Kemudian kita boleh meletakkan tanda (+) pada daya F1 dan (-) pada daya F2. Atau dengan memberi contoh kepada gaya yang mempunyai nilai yang lebih besar sebagai positif dan yang lebih kecil adalah negatif.

Baca juga: 1 Kg Berapa Liter? Berikut adalah perbincangan lengkap

Secara matematik ia boleh ditulis sebagai:

Sekiranya F1> F2 , anda boleh menulis R = F1-F2. Sementara itu, jika F2> F1, ia boleh ditulis R = F2-F1.

Contoh di atas dapat dijelaskan seperti berikut:

formula hasil daya

3. Hasil Daya Seimbang

Daya yang dihasilkan akan seimbang atau mempunyai nilai yang sama dengan sifar, jika daya yang bertindak pada suatu objek mempunyai arah yang berlawanan, tetapi besarnya daya pada setiap arah memiliki nilai yang sama.

Keadaan seimbang ini mempunyai 2 kemungkinan, iaitu keseimbangan statik (objek akan berada dalam keadaan rehat) dan keseimbangan dinamik (objek akan terus bergerak pada kelajuan tetap).

Secara matematik boleh ditulis seperti berikut:

Atau boleh dijelaskan seperti di bawah:

formula hasil daya

4. Hasil Kekuatan Tegak

Sekiranya terdapat daya yang bertindak pada suatu objek dan arahnya tegak lurus satu sama lain, maka hukum Pythagoras berlaku.

Di mana secara matematik boleh ditulis seperti berikut:

Contoh Masalah Menggunakan Formula untuk Keputusan Gaya

Masalah contoh 1

Meja guru di dalam kelas akan dipindahkan oleh dua orang pelajar di kelas tersebut. Dengan kekuatan 50 newton dan 35 newton. Apakah daya tindak yang dihasilkan?

Penyelesaian

Anda tahu: F1 = 50 Newton, F2 = 35 Newton

Ditanya: Gaya yang dihasilkan (R)  ?

Dijawab :

"Untuk dipindahkan" bermaksud bahawa meja akan dialihkan ke arah yang sama oleh dua orang dengan gaya yang berbeza.

Sehingga daya yang dihasilkan adalah jumlah dari dua daya kerja, yaitu:

formula hasil daya

Jadi, daya yang dihasilkan yang bertindak di atas meja adalah 85 Newton.

Contoh masalah 2

Aninda akan memindahkan meja ke kanan dengan jisim 5 kg, sementara Putra akan menggeser meja ke kiri dengan kekuatan 9 kg.

Sekiranya diketahui bahawa meja Aninda dan Putra saling berdekatan atau bertepatan antara satu sama lain dan pecutannya adalah 5 m / s², apakah daya yang dihasilkan bertindak dan ke arah mana meja akan dipindahkan?

Penyelesaian :

Aninda, jisim = 5 kg

Kanak-kanak lelaki, jisim = 9 kg

a = 5 m / s²

Ditanya mengenai daya yang dihasilkan (R)?

Baca juga: Jenis corak aliran sungai (lengkap) berserta gambar dan penjelasan

Jawapan:

Pertama, diketahui bahawa jadual Aninda dan Putra berdampingan, yang bermaksud mereka saling bersebelahan.

Kemudian, masing-masing mempunyai jisim yang berbeda dan pecutan yang sama, kerana apa yang diminta adalah kekuatan yang dihasilkan bertindak sehingga kita mencari kekuatan dengan formula untuk hukum Newton II, F = mx a.

F1 (ke kanan) = m. a = 5 kg. 5 m / s² = 25 N

F2 (ke kiri) = m. a = 9 kg. 5 m / s² = 45 N

Setelah memperoleh kekuatan dari masing-masing, kemudian teruskan mencari daya yang dihasilkan dengan mengurangkan daya. Oleh kerana F2> F1, maka R = F2 - F1.

R = F2 - F1 = 45 N - 25 N = 20 N ke kiri

Jadi, daya yang dihasilkan adalah 20 N dan meja akan bergerak ke kiri.

masalah contoh 3

Objek yang bergerak dengan daya F1 daripada 15 N . berapakah daya yang dapat menghentikan daya?

Penyelesaian

Anda tahu: F1 = 15 N

Dikehendaki: Kekuatan untuk menghentikan sesuatu?

Dijawab:

Untuk menghentikan daya bermaksud bahawa daya yang dihasilkan adalah sama dengan 0. Atau mengikut undang-undang pertama Newton. ƩF = 0. Kemudian:

Oleh itu, daya yang dapat mengimbangi F1 ialah 15 N dan arahnya bertentangan dengan arah daya F1 .