Penjelasan Petikan dan Contoh Langsung dan Tidak Langsung

petikan langsung adalah

Petikan langsung adalah mengutip ayat tanpa mengubah dari sumber asalnya, jadi di sini sesuai atau tepat dengan yang asli. Sementara itu, petikan tidak langsung sepenuhnya dibincangkan dalam artikel ini

Petikan sangat biasa digunakan dalam media bertulis, terutama karya ilmiah, dan berita. Tanpa petikan, penulisan cenderung bersifat subjektif sehingga kesahihan data tidak dapat dipastikan.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai petikan, berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai petikan beserta contohnya.

Definisi dan Tujuan Sebutharga

Petikan adalah hukuman pinjaman atau pendapat dari pengarang, pakar, pakar, atau seseorang yang sangat terkenal dan berpengaruh pada bahan yang akan dibincangkan, sama ada di buku, surat khabar, surat khabar, majalah, dan media sosial lain.

Petikan ini berfungsi sebagai bukti dan / atau menguatkan pendapat penulis yang menerangkannya.

Perbezaan antara petikan dan peniruan adalah bahawa penjejakan mengambil pendapat tanpa memunculkan sumbernya. Seseorang yang suka menjiplak biasa dikenali sebagai plagiarisme

Tujuan melakukan petikan adalah seperti berikut:

 • Bertujuan untuk asas teori penulisan yang dibuat
 • Menyokong hujah pendapat atau analisis pengarang
 • Tuliskan penjelasan
 • menguatkan pendapat yang dikemukakan oleh pembuatnya.

Jenis Petikan

petikan langsung adalah

1. Petikan langsung.

Petikan langsung adalah mengutip ayat tanpa mengubah dari sumber asalnya, jadi di sini sesuai atau tepat dengan yang asli.

Ciri umum petikan langsung merangkumi yang berikut.

 • Tidak mengalami perubahan ayat sama sekali pada teks yang akan dikutip.
 • Sekiranya bahagian perkataan dari petikan dihilangkan, gunakan titik dua dengan [. . .]
 • Sekiranya terdapat kesalahan dalam bentuk teks asal, gunakan simbol [sic!]. Seperti: ... ia mempunyai makna yang tidak jelas atau [sic!].
 • Gunakan APA, MLA, atau keperluan sistem lain untuk menambahkan sumber petikan
Baca juga: Elemen Ekstrinsik dan Intrinsik dalam Cerpen (Lengkap) + Contoh Soalan

Petikan langsung terdiri daripada 2, iaitu:

a. Petikan Langsung Panjang

Beberapa syarat adalah:

 • Gaya APA atau Persatuan Psikologi Amerika , yang bermaksud bahawa panjang ayat yang dipetik melebihi 40 patah perkataan.
 • Gaya MLA atau Persatuan Bahasa Moden , yang bermaksud bahawa panjang ayat yang dipetik melebihi 4 baris.
 • Sekiranya penulis menyebut sumber bacaan hingga 4 baris atau lebih, maka teks yang dikutip ditaip pada baris atau perenggan seterusnya.

Mengenai keadaan di atas, ciri-ciri petikan langsung yang panjang adalah:

 • Teks yang menggunakan spasi atau jarak antara baris lebih terpisah daripada teks
 • Benarkan ruang yang rapat antara garis petikan.
 • Boleh dimasukkan dalam tanda petik tetapi boleh juga tanpa tanda petik.

b. Petikan Langsung Pendek

Petikan langsung pendek, iaitu mengutip sumber bacaan tidak lebih dari 4 baris, kata yang dimasukkan dipetik sebagai bagian atau lanjutan badan penulisan tetapi bukan perenggan baru diikuti oleh koma dua di bahagian atas. Sumber petikan ditaip dekat dengan ayat petikan.

Jadi ciri-ciri petikan langsung pendek, termasuk:

 • Kawal secara langsung dengan teks
 • Jarak antara garis sama dengan teks
 • Dikelilingi oleh 2 koma atau petikan
 • Sebutharga tidak melebihi empat baris

2. Petikan tidak langsung.

Petikan tidak langsung adalah petikan dengan memetik kembali ayat dengan mengubah atau menyingkat ayat dari sumber asalnya, tetapi tidak menghilangkan makna murni dari sumbernya.

Secara umum, petikan tidak langsung mempunyai ciri-ciri berikut.

 • Mengalami perubahan yang jelas dalam ayat teks yang dipetik
 • Pemikiran atau pendapat yang dipetik tidak berubah
 • Dijelaskan mengikut pemahaman penulis mengenai teori atau ayat yang akan dikutip
 • Tidak ada nombor petikan tanpa tanda petik di akhir ayat
Baca juga: Struktur Teks Prosedur - Definisi, Peraturan, dan Contoh Lengkap

Contoh Petikan

1. Contoh Petikan Langsung.

 • Argumentasi adalah bentuk retorik yang bertujuan mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, sehingga mereka percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau penutur (Keraf, 1983: 3).
 • Menurut Gorys Keraf dalam bukunya Argumentation and Narrative (1983: 3), argumentasi adalah satu bentuk retorik yang bertujuan mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, sehingga mereka percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau penutur.

2. Contoh Petikan Tidak Langsung.

 • Seperti yang dijelaskan oleh Gorys Keraf (1983: 3), hujah pada dasarnya menulis dengan tujuan mempengaruhi kepercayaan pembaca untuk mempercayai pendapat pengarang dan bahkan ingin melakukan apa yang dikatakan oleh penulis.
 • Terdapat banyak definisi makna cinta menurut beberapa pakar. Menurut Subroto (2008: 16) mendefinisikan cinta sebagai kehidupan. Menurutnya, kehidupan terbentuk bermula dengan bercinta.

Ini adalah tinjauan petikan dan contoh langsung dan tidak langsung. Semoga bermanfaat.