Eksport Adalah - Tujuan, Faedah, Jenis, dan Contohnya

eksport adalah

Eksport adalah aktiviti mengangkut barang atau komoditi dari satu negara ke negara lain.

Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh usaha kecil hingga sederhana sebagai strategi untuk bersaing di pasaran antarabangsa.

Kegiatan eksport juga menghasilkan pertukaran wang asing bagi negara asal barang atau komoditi tersebut.

Definisi Eksport dari Pelbagai Sumber

  • Menurut Ekonomi

    Eksport adalah aktiviti perdagangan di mana barang dan perkhidmatan domestik dijual dan dihantar ke luar negara dengan tujuan memperoleh keuntungan

  • Menurut Kamus Bahasa Dunia Besar,

    / ékspor / "n: penghantaran barang ke luar negara: barang, barang yang dihantar ke luar negara, baik secara kewangan atau individu, yang diberikan oleh pemastautin suatu negara ke negara asing secara sembunyi atau tidak melalui cara yang sah."

  • Menurut Amir M. S (2004: 1),

    Eksport adalah usaha untuk menjual komoditi di Dunia ke negara lain, yang mengharapkan pembayaran dalam mata wang asing, dan juga membuat komoditi dalam bahasa asing.

Jenis Eksport

Dalam pelaksanaannya, menurut N. Gregory Mankiw, kegiatan eksport dapat dibahagikan kepada dua jenis, yaitu:

1. Eksport Langsung

Eksport langsung adalah kaedah menjual barang secara eksport melalui perantara (pengeksport) yang berada di negara lain atau negara tujuan eksport. Penjualan dibuat melalui pengedar dan wakil syarikat.

Kelebihan eksport langsung ialah pengeluaran tertumpu di negara asal dan kawalan terhadap pengedaran lebih baik.

Kekurangannya adalah kos pengangkutan yang lebih tinggi dalam skala besar dan halangan perdagangan dan proteksionisme.

2. Eksport Tidak Langsung

Eksport tidak langsung adalah cara mengeksport barang melalui perantara (pengeksport) dari negara asal yang kemudian dijual oleh perantara melalui syarikat pengurusan eksport dan syarikat perdagangan eksport .

Baca juga: Estetika Adalah: Definisi mengikut pakar, fungsi dan contoh

Kelebihan eksport tidak langsung adalah bahawa sumber pengeluaran tertumpu dan tidak perlu menangani proses eksport secara langsung.

Kekurangannya adalah kurang kawalan terhadap pengedaran dan kurang pengetahuan mengenai operasi di negara lain.

Destinasi dan Faedah Eksport

Berikut adalah objektif dan faedah yang diperoleh daripada mengeksport barang dari dalam ke luar negeri:

1. Industri Dalam Negeri yang Berkembang ,

Permintaan yang semakin meningkat untuk eksport produk boleh memberi kesan terhadap perkembangan industri sesebuah negara.

2. Mengawal Harga Produk

Apabila produk dihasilkan dengan banyak, harga produk tersebut di negara ini akan mempunyai harga yang rendah kerana sangat mudah diperoleh.

Oleh itu, untuk mengawal harga agar tetap stabil, negara tersebut mengeksport ke negara lain yang memerlukan produk ini.

3. Menambah Pertukaran Wang Asing

Membuka pasaran baru di luar negeri sebagai pengembangan pasaran domestik, meningkatkan pelaburan, dan meningkatkan pertukaran asing negara.

4. Memperluas pasaran untuk produk tempatan

Kegiatan eksport negara-negara Dunia adalah salah satu cara untuk meningkatkan bahagian pasaran produk domestik.

Membuka pekerjaan

Eksport produk Dunia ke negara lain akan meningkatkan aktiviti pengeluaran domestik yang tentunya memerlukan banyak tenaga kerja.

Contoh Aktiviti Eksport

Berikut adalah contoh aktiviti eksport yang sering dilakukan bersama dengan produk eksport dan negara tujuan.

eksport adalah

Ini adalah perbincangan mengenai aktiviti eksport dan tujuan, jenis, dan contohnya. Semoga bermanfaat.