Idea utama / idea utama adalah ... (Definisi, jenis, dan ciri) SELESAI

idea utama adalah

Idea utama atau idea utama adalah idea asas atau perbincangan inti yang ditulis dalam perenggan. Idea utama menjadi idea asas mengembangkan perenggan.

Dalam perenggan kita dapat mencari idea utama dalam ayat utama yang menjadi topik perbincangan.

Jenis Idea

Secara umum, perenggan terdiri daripada idea utama dan idea penjelasan. Idea penjelasan adalah ayat yang dikembangkan untuk menjelaskan idea utama.

Sementara itu, idea utama adalah idea utama perenggan. Idea utama biasanya terletak pada awal ayat yang disebut perenggan deduktif atau akhir ayat yang disebut perenggan induktif . Terdapat juga perenggan yang mempunyai idea utama di awal ayat dan di akhir ayat yang disebut ayat campuran .

idea utama adalah

Ciri-ciri Idea Utama

Kita dapat mencari idea utama dengan mudah. Ini kerana idea utama mempunyai ciri-ciri berikut:

  1. Terdiri daripada satu ayat lengkap yang berdiri sendiri.
  2. Dibentuk tanpa konjungsi atau peralihan.
  3. Diatur pada topik masalah utama yang dapat dijelaskan lebih lanjut.
  4. Mempunyai ayat yang jelas tanpa ayat lain dihubungkan.
  5. Idea utama yang pada akhirnya dilambangkan dengan kata (oleh itu, kesimpulannya, oleh itu, demikian dan seterusnya).

Cara Mencari Idea Utama atau Idea Utama

Kita sudah mengetahui ciri-ciri idea utama sehingga kita dapat dengan mudah mencari idea utama perenggan. Namun, ada dua petua untuk mencari idea utama, iaitu dengan:

1. Baca dengan teliti

Kita tidak perlu membaca fokus keseluruhan petikan. Idea utama adalah subjek perbincangan perenggan jadi kita hanya perlu mengetahui apa yang dibincangkan dari perenggan yang kita baca dengan menyusun ayat mana yang tidak menjelaskan ayat lain.

Baca juga: Fungsi Tulang Atas (LENGKAP) + Struktur dan Lukisan

2. Cari ayat utama

Seterusnya ialah menentukan lokasi ayat utama. Setelah membaca petikan dengan teliti dan mengetahui maksud pembacaannya, kita dapat mengetahui lokasi ayat utama perenggan.

Secara umum, ayat utama terdapat di awal atau di akhir perenggan. Walau bagaimanapun, ayat utama tidak selalu merupakan ayat pertama perenggan.

Oleh itu, kita dapat mencari ayat utama dengan membaca perenggan dengan teliti sebelum menentukan ayat utama. Setelah menemui ayat utama, secara tidak langsung kita dapat mengetahui idea utama perenggan.

idea utama menentukan idea utama

Contoh Menentukan Idea Utama atau Idea Utama

Contoh perenggan deduktif

Jeneral Khalid bin Walid adalah Panglima yang tidak pernah kalah sepanjang kariernya memimpin tentera di medan perang . Dia memiliki gelaran "Pedang Tanpa Hati Tuhan". Dalam perang dia pernah mengalahkan tentera Byzantium dengan tentera 240,000. Walaupun pasukan Islam yang dipimpinnya pada masa itu hanya berjumlah 46,000 orang. Namun, dengan strategi yang cermat, pertempuran dapat dimenangkan dengan mudah. Pasukan musuh berlari pergi.

Contoh perenggan induktif

Karya sastera adalah hasil imaginasi pengarang. Penulis mesti membebaskan imaginasinya agar karyanya berkualiti tinggi. Tanpa daya imaginasi, mustahil seorang penulis berjaya mencipta karya sastera yang bernilai tinggi. Oleh itu, imaginasi adalah aspek penting dalam proses membuat karya sastera.

Contoh ayat campuran

Beberapa petua untuk belajar sebelum Peperiksaan Akhir Kebangsaan (UAN) . Jangan pernah belajar "dugaan". Ini bermaksud belajar sehari sebelum peperiksaan. Belajar mulai sekarang. Pembelajaran akan berkesan sekiranya anda mempelajari koleksi soalan. Ini dapat dilakukan dengan menjawab soalan dalam buku koleksi soalan. Padankan, kemudian nilailah. Kemudian bahan yang tidak dikuasai dicari dalam buku. Oleh itu, disarankan kepada para guru untuk memberikan petua pembelajaran sebelum UAN.