Import Adalah - Tujuan, Faedah, Jenis dan Contohnya

import adalah

I mport  adalah aktiviti membeli dan membekalkan barang / perkhidmatan atau komoditi dari luar negara ke negara ini secara sah melalui proses perdagangan.

Anda boleh katakan, import adalah kebalikan dari aktiviti eksport, yang merupakan aktiviti mengangkut barang atau komoditi yang dihantar ke luar negara.

Proses pengimportan umumnya berbentuk seperti membawa barang atau komoditi dari negara lain ke negara tersebut. Import barang memerlukan campur tangan dari bea cukai di kedua negara pengirim dan penerima.

Definisi Import mengikut pelbagai sumber

 • Menurut Kamus Bahasa Dunia Besar

  Import adalah / im · por / "n: kemasukan barang dan sebagainya dari luar negara."

 • Menurut Lembaga Perkhidmatan Kewangan

  Import adalah "Masuknya barang atau perkhidmatan dari luar negeri atau kawasan pabean untuk diedarkan ke dalam negara atau kawasan lalu lintas bebas; perkhidmatan yang diterima dari luar negara, seperti insurans, pengangkutan, pekerja asing juga dianggap sebagai import. "

 • Menurut Marolop Tandjung

  Import didefinisikan sebagai kegiatan perdagangan dengan cara mengimpor barang dari luar negeri ke Kawasan Pabean Dunia sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dan Faedah Aktiviti Import

Kegiatan import mempunyai beberapa tujuan, berikut adalah objektif aktiviti import:

 • Mengurangkan aliran keluar pertukaran wang asing ke negara asing.
 • Memperkukuhkan kedudukan imbangan pembayaran.
 • Memenuhi keperluan domestik.
 • Mendapatkan Bahan Mentah
 • Mendapatkan Teknologi Terkini

Kegiatan import mempunyai beberapa faedah bagi negara yang menjalankan kegiatan ini, faedahnya adalah:

 • Dapatkan barang dan perkhidmatan yang tidak dapat dihasilkan oleh negara kerana faktor geografi atau batasan lain.
 • Memperoleh bahan mentah.
 • Memperoleh teknologi moden.
Baca juga: Risiko: Memahami pelbagai pakar, jenis dan cara pengurusan risiko

Jenis Import

Jenis aktiviti import terbahagi kepada dua berdasarkan pengirim dan berdasarkan aktiviti. Inilah penjelasan lengkapnya:

1. mengikut pengirim

 • Beban Bekas Penuh

Beban kontena penuh  adalah jenis penghantaran barang menggunakan  kontena . Penghantaran barang untuk jenis penghantaran ini dilakukan oleh satu pengirim sahaja.

Bekas yang digunakan mengandungi barang milik satu pengirim ke negara tujuan dengan satu pengimport. 

 • Kurang daripada Beban Kontena

Kurang dari muatan kontena adalah jenis penghantaran barang menggunakan kontena yang mengandungi lebih dari satu pengirim untuk dihantar ke negara tujuan yang sama.

2. Mengikut aktiviti

 • Import untuk Digunakan

  Kegiatan memasukkan barang / perkhidmatan ke dalam Wilayah Pabean Dunia dengan tujuan digunakan, dimiliki atau dikendalikan oleh seseorang yang berdomisili di Dunia.

 • Import Sementara

  Kegiatan membawa barang / perkhidmatan ke wilayah pabean Dunia di mana tujuannya adalah untuk dieksport semula ke luar negeri tidak lebih dari 3 tahun.

 • Terus / Terus Import Pengangkutan

  Kegiatan mengangkut barang dengan cara pengangkutan melalui satu pejabat ke pejabat lain tanpa proses pemunggahan terlebih dahulu.

 • Import untuk Stok

  Kegiatan mengangkut barang melalui pengangkutan melalui satu pejabat ke pejabat yang lain dengan melakukan proses pemunggahan terlebih dahulu.

 • Import untuk Eksport Semula

  Kegiatan mengangkut barang import yang masih berada di kawasan pabean untuk dieksport semula ke luar negara.

  Ini dilakukan untuk barang yang diimport dengan syarat; tidak mengikut pesanan, pengiriman salah, rosak, tidak memenuhi syarat teknikal, perubahan peraturan berlaku.

Contoh Produk yang Diimport Dunia

World menjalankan aktiviti import untuk membawa barang pengguna, bahan mentah, bahan sokongan, dan bahan modal.

Berikut adalah pemahaman mengenai setiap produk import Dunia:

 1. Barang pengguna  adalah barang yang digunakan untuk memenuhi keperluan harian seperti makanan, minuman, susu, beras dan daging.
 2. Bahan mentah dan bahan bantu adalah barang yang digunakan untuk aktiviti industri sama ada sebagai bahan mentah atau bahan sokongan seperti kertas, bahan kimia dan kenderaan bermotor.
 3. Bahan modal,  adalah barang yang digunakan untuk modal perniagaan seperti mesin, alat ganti, komputer, alat berat.