24+ Gaya Bahasa (Jenis Majas) bersama dengan Pemahaman dan Contoh Lengkap

gaya bahasa

Gaya bahasa atau tokoh pertuturan adalah ungkapan penyampaian mesej dengan menggunakan tokoh ucapan. Bahasa pertuturan menunjukkan makna yang tidak benar dengan kenyataan kerana menggunakan bahasa khayalan.

Tujuan penggunaan tokoh pertuturan adalah untuk membuat pembaca atau penikmat seni merasakan emosi sesuatu karya melalui gaya bahasa yang digunakan oleh seniman atau penulis secara umum.

Pembahagian gaya bahasa atau tokoh pertuturan

Dari segi membahagikan jenis angka berdasarkan cara ekspresi dan makna kiasan, angka ucapan dapat dibahagikan kepada empat jenis, iaitu:

 • Tokoh bandingan bicara
 • Bahasa kontroversi
 • Bahasa satira
 • Majalah penegasan

Namun, seiring dengan perkembangannya, gaya bahasa atau tokoh pertuturan dapat dibahagikan kepada beberapa jenis lagi.


Berikut adalah jenis gaya pertuturan atau gaya bahasa bersama dengan contoh dan penjelasan.

Perbandingan Gaya Bahasa (Majas)

Tokoh bandingan adalah angka pertuturan yang menyatakan perbandingan. Perbandingan dinyatakan dengan cara yang berbeza bergantung pada bahasa yang digunakan.

gaya bahasa atau tokoh perbandingan

Bahasa perbandingan dapat dikembangkan lagi menjadi angka berikut:

1. Jabatan Personifikasi

Bahasa keperibadian seolah-olah membuat benda mati seolah-olah makhluk hidup. Contoh:

 • Dia membiarkan pena menari di atas kertas untuk menghasilkan tulisan yang luar biasa.

  Penjelasan: Pena dipersonifikasikan seperti manusia yang mampu menari, tetapi tidak

 • Daun angin menari seolah-olah mereka tidak mempunyai masalah.

  Penjelasan: Daun dipersonifikasikan seperti manusia yang mampu menari, tetapi tidak

2. Tropen Majas

Bahasa tropen adalah sosok pertuturan yang menggunakan perkataan wang tepat atau selari untuk menerangkan keadaan atau makna tertentu. Contoh:

 • Andini telah terbang menggunakan pesawat Sriwijaya, jadi jangan hanyut dalam kesedihan yang berpanjangan.

  Penjelasan: Perbandingan yang dinyatakan dalam kalimat tidak sedih lama kerana Andini juga telah pergi.

3. Bahasa kiasan

Bahasa kiasan adalah sosok pertuturan yang menggunakan objek atau objek untuk menggambarkan sifat yang hendak diungkapkan. Contoh:

 • Walaupun Nina adalah anak emas , dia tidak pernah merosakkan ibu bapanya.

  Penjelasan: Anak emas bermaksud anak kesayangan, bukan anak yang diperbuat daripada emas.

 • Penduduk yang ditangkap mencuri akan menjadi bibir orang di sekeliling mereka.

  Penjelasan: Bibr buah bermaksud titik bercakap, bukan buah berbentuk bibir.

4. Persatuan Majas

Angka bersekutu adalah angka yang digunakan untuk membandingkan dua objek berbeza yang dianggap sama, biasanya ditandai dengan penggunaan kata seperti, suka atau bak. Contoh:

 • Wajah kedua lelaki itu sangat menyerupai sirih yang terbelah dua.

  Penjelasan: Wajah dua orang, kerana kembar, disamakan dengan sirih yang dibelah dua.

 • Rakan-rakan Rina berasa bosan sekiranya dia berdiri seperti air di daun talas.

  Penjelasan: Sikap berubah-ubah seperti air pada daun talas.

5. Hyperbole Majas

Bahasa hiperbolik adalah sosok pertuturan yang mengungkapkan sesuatu dengan membesar-besarkannya, kadang-kadang perbandingan itu tidak masuk akal. Contoh:

 • Ayah saya bekerja keras siang dan malam tanpa memperhatikan kesihatannya sendiri.

  Penjelasan: bekerja keras bermaksud bekerja keras

 • Suara nyanyiannya menghancurkan seluruh dunia.

  Penjelasan: suaranya sangat buruk sehingga merosakkan seluruh dunia

6. Bahasa Eufemisme

Bahasa eufemis adalah sosok pertuturan yang menggunakan kata-kata sopan atau setara yang lebih halus untuk menggantikan perkataan yang tidak beretika. Contoh:

 • Orang kurang upaya masih boleh mengambil bahagian dalam aktiviti kuliah yang dibantu oleh pensyarah khas.

  Penjelasan: perkataan diffable digunakan untuk menggantikan perkataan yang dilumpuhkan.

 • Orang pekak boleh mengakses perkhidmatan perpustakaan kampus.

  Penjelasan: Pekak digunakan untuk menggantikan perkataan pekak.

Gaya bahasa (tokoh pertuturan) Kontroversi

Bahasa kontroversi adalah sosok pertuturan yang menggunakan kata kiasan yang bertentangan dengan fakta sebenar.

Baca juga: Jenis Peraturan Pemain dalam Permainan Bola Sepak

Bahasa percanggahan dapat dikembangkan lagi menjadi tokoh berikut:

1. Bahasa paradoks

Bahasa paradoks adalah sosok pertuturan yang membandingkan keadaan sebenar dengan sebaliknya. Contoh:

 • Lila berasa sunyi di khalayak ramai.

  Penjelasan: kesunyian berbanding orang ramai

 • Tubuhnya kecil, tetapi dia sangat kuat

  Penjelasan: badan kecil berbanding terbalik dengan kekuatan

2. Litotes tokoh pertuturan

Litot bahasa digunakan untuk merendahkan diri, walaupun keadaan sebenarnya lebih baik daripada apa yang dinyatakan. Contohnya

 • Setiap kali anda pergi ke Bogor, saya harap anda akan berhenti di pondok kami.

  Penjelasan: Pondok yang dimaksudkan adalah rumah yang megah

 • Nikmati hidangan ringkas ini!

  Penjelasan: Makanan minimum di sini adalah makanan lengkap hidangan sampingan, hidangan dan sayur-sayuran.

3. Antitesis bahasa

Antitesis bahasa adalah tokoh yang menggabungkan kata-kata yang bertentangan. Contoh:

 • Perbuatan buruk yang baik akan mendapat balasan suatu hari nanti.

  Penjelasan: Kata-kata yang baik dan buruk bertentangan dan disandingkan menjadi satu

 • Jangan sekali-kali menilai seseorang hanya untuk melihat tindakan yang betul atau salah.

  Penjelasan: perkataan benar dan salah yang bertentangan dan disandingkan menjadi satu

Gaya satira (tokoh ucapan)

Bahasa satira adalah bentuk ucapan yang menggunakan kata kiasan untuk menyatakan satira kepada sesuatu atau seseorang.

sosok pertuturan atau gaya satira

Bahasa satira dapat dikembangkan lagi menjadi angka berikut:

1. Tokoh ironi ucapan

Ironinya adalah sosok ucapan yang menggunakan ungkapan yang bertentangan dengan fakta, biasanya tokoh ucapan ini seolah-olah memberi pujian tetapi sebenarnya merupakan satira. Contoh:

 • Sangat rajin, baru bangun pukul dua belas.

  Penjelasan: Jelas jam 12 tengah hari, tetapi dinyatakan dalam perkataan rajin

 • Sudah berapa hari anda tidak mandi? Kenapa badan anda sangat wangi.

  Penjelasan: Tidak mandi tetapi tubuhnya sangat wangi, walaupun jika tidak mandi, baunya tidak sedap

2. Bahasa sinisme

Sinisme adalah sosok pertuturan yang menyampaikan satira secara langsung pada objek yang dimaksudkan. Contoh:

 • Pengangkat anda berbau sangat teruk, seperti belum dicuci.

  Penjelasan: Menghuraikan secara langsung keadaan sebenar

 • Badannya sangat gemuk seperti orang yang kekurangan makanan.

  Penjelasan: Menghuraikan secara langsung keadaan sebenar

3. Sarkas Majas

Bahasa sarkasme adalah bahasa sindiran menggunakan ungkapan atau kata-kata kasar. Penggunaan bentuk pertuturan ini boleh melukai perasaan mereka yang mendengarnya. Contoh:

 • Pergi dari sini! Anda hanyalah sampah sosial yang mesti dihancurkan dari muka bumi ini.

  Penjelasan: Penggunaan sampah awam adalah perkataan sarkastik untuk menggambarkan orang yang sangat bodoh.

 • Anda benar-benar otak udang!

  Penjelasan: Penggunaan otak udang adalah kata sarkastik untuk menggambarkan orang yang sangat bodoh.

Penegasan gaya bahasa (tokoh pertuturan)

Kontroversi adalah sosok pertuturan yang menggunakan kata-kata kiasan untuk meningkatkan pengaruh pembaca agar dapat bersetuju dengan ucapan, atau peristiwa.

Baca juga: Pelaksanaan - Makna, Pengertian, dan Penjelasan gaya bahasa atau tokoh pertuturan

Bahasa penegasan dapat dikembangkan lagi menjadi angka berikut:

1. Gaya bahasa atau tokoh pertuturan pleonasme

Pleonasm adalah sosok pertuturan yang menggunakan kata makna yang sama untuk menekankan sesuatu. contoh:

 • Maju ke hadapan agar orang dapat melihat prestasi anda

 • Turunkan tangan anda setelah menjawab soalan yang diberikan oleh guru.

2. Jabatan Pengulangan

Bahasa pengulangan adalah sosok pertuturan yang menggunakan kata berulang dalam ayat. contoh:

 • Dialah penyebabnya, dia adalah penghancur, dialah yang membuat kotak ini pecah.

 • Saya mahu menjadi lebih baik, saya mahu membanggakan ibu bapa saya, saya mahu membahagiakan mereka.

3. Kemuncak solat

Climax adalah tokoh ucapan yang digunakan untuk menyusun idea dari yang paling rendah hingga yang tertinggi. Contoh:

 • Bayi, kanak-kanak kecil, remaja, orang dewasa dan warga tua kini dikehendaki memiliki Kad Pengenalan Nasional.

 • Saya bahkan tidak mempunyai ratusan rupiah, apalagi ribuan, jutaan, bilion, trilion.

4. Anticlimax pertuturan pertuturan

Berbeza dengan angka klimaks. Anticlimax adalah gambaran penjujukan idea dari peringkat tinggi ke rendah. Contoh:

 • Kini kemarau merata bandar, kampung dan gunung.

 • Apalagi satu juta rupiah, seratus ribu rupiah, sepuluh ribu rupiah dan bahkan seratus rupiah saya tidak punya.

Demikianlah perbincangan mengenai tokoh pertuturan atau gaya bahasa beserta contoh dan perbincangan, semoga ini bermanfaat.