Mengapa Hasil Kajian Berbeza? Yang manakah benar?

Tidak lama lagi kita akan menghadapi Pilkada secara serentak, maka tidak lama lagi kita akan bertemu dengan Pilihan Raya Umum 2019.

Seiring dengan ini, kita akan sering melihat hasil tinjauan yang mengandungi tahap pemilihan calon pemimpin daerah. Tetapi, seperti yang sering kita lihat, setiap institusi tinjauan memberikan hasil yang berbeza.

Ini adalah pecahan hasil tinjauan pasangan calon pemimpin DKI Jakarta beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh tiga institusi. Hanya ada satu objek yang dikaji, tetapi hasilnya jelas berbeza.

Saiful Mujani Penyelidikan dan Perundingan (SMRC)

Ahok-Djarot 46.9 peratus dan Anis-Sandi 47.9 peratus.

Kaedah kajian menggunakan pensampelan rawak sistematik berstrata dengan margin kesalahan 4.7 peratus. Dari 800 orang, hanya 446 responden yang dapat ditemu ramah.

Politik Charta

Ahok-Djarot 47.3 peratus dan Anies-Sandi 44.8 peratus.

Tinjauan dilakukan terhadap 782 responden di seluruh wilayah DKI Jakarta dan menggunakan kaedah pensampelan rawak multistage dengan margin kesalahan sekitar 3.5 persen pada tahap keyakinan 95 persen.

Lingkaran Tinjauan Dunia (LSI)

Ahok-Djarot 42.7 peratus dan Anies-Sandi 51.4 peratus.

Terdapat 440 responden menggunakan kaedah pensampelan rawak multistage dan margin kesalahan sekitar 4.8 peratus.

Sudah tentu, ini bukan satu-satunya hasil tinjauan dari institusi tinjauan yang berbeza. Sejalan dengan pilihan raya umum yang sedang berlangsung, setiap lembaga survei akan terus bersaing untuk memaparkan hasil tinjauan mereka - yang bervariasi.

Kemudian jika hasilnya berbeza, yang mana yang boleh dipercayai?

Mengapa Tinjauan

Kami selalu mempunyai batasan dalam memahami maklumat lengkap mengenai penduduk. Semakin besar bilangan anggota populasi, semakin sukar untuk mengetahui nilai maklumat yang tepat.

Oleh itu, kami mendekatinya dengan pelbagai cara, dan tinjauan adalah kaedah termudah.

Tinjauan adalah kaedah untuk mengumpulkan maklumat dari kumpulan yang mewakili populasi. Tujuan penyelidikan tinjauan adalah untuk menentukan gambaran umum mengenai ciri-ciri populasi.

Tetapi perlu diingat, perihalan parameter populasi yang diperoleh berdasarkan tinjauan pada prinsipnya hanyalah anggaran atau perkiraan.

Oleh itu, jangan hanya membaca hasil tinjauan berdasarkan jumlahnya. Tetapi perhatikan ciri teknikal tambahan yang menyertai hasil tinjauan.

Baca juga: Kebenaran Mengenai Kehebatan Saintis Dunia

Margin Kesalahan

Margin kesalahan menggambarkan tahap ketidakpastian hasil tinjauan, dan berkait rapat dengan jumlah sampel tinjauan dengan jumlah populasi.

Semakin besar margin peratusan kesalahan, semakin jauh sampel dapat mewakili populasi. Sebaliknya, semakin kecil margin kesalahan, semakin dekat sampel untuk mewakili populasi sebenar.

Sebagai contoh, hasil tinjauan menunjukkan bahawa maklumat A mempunyai peratusan 50% dengan margin kesalahan 5%, ini bermaksud maklumat A mempunyai nilai antara 45% hingga 55%.

Mengambil contoh hasil tinjauan SMRC pada awalnya, tidak betul untuk mengatakan bahawa Anis (47.9) lebih unggul daripada Ahok (46.9) kerana margin kesalahannya adalah 4.7 peratus. Ini bermaksud peratusan Anis berada dalam julat 43.2 - 52.6 peratus sementara Ahok berada dalam julat 42.2 - 51.6.

Begitu juga, hasil yang ditunjukkan oleh hasil tinjauan Charta Politica dan LSI tidak menunjukkan bahawa Anis dan Ahok lebih unggul kerana nilai peratusan + margin kesalahan antara keduanya masih bersilang.

Ringkasnya, margin kesalahan dikira menggunakan persamaan

[lateks] M = z \ kali s / \ sqrt {n} [/ lateks]

Di mana z adalah tahap keyakinan tetap, s adalah sisihan piawai, dan n adalah ukuran sampel.

Dari contoh pengiraan mudah ini, dapat dilihat bagaimana semakin besar margin ralat sampel, semakin kecil.

Kaedah Pengumpulan Data

Terdapat pelbagai kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam tinjauan. Yang paling kerap digunakan termasuk pensampelan rawak sistematik berstrata dan pensampelan rawak pelbagai peringkat.

Persampelan rawak sistematik berstrata mengklasifikasikan populasi pertama menjadi sub-populasi dengan kriteria yang sama. Selepas itu, sampel rawak diambil mengikut ukuran sampel, kemudian teruskan secara sistematik mengikut corak tertentu.

Pensampelan rawak pelbagai peringkat melakukan pensampelan berstrata. Sebagai contoh, tinjauan fasa pertama diambil dari peringkat perbandaran. Kemudian pada tahap berikutnya, sampel diambil dari tingkat kecamatan. Dan seterusnya sehingga tahap terkecil dan bilangan sampel telah dipenuhi.

Teknik pensampelan yang berbeza ini akan memberikan analisis hasil penyelidikan yang berbeza, kerana ciri-ciri kaedah yang digunakan berbeza dan berat sebelah jika dibandingkan antara satu sama lain.

Punca Kesalahan Tinjauan Lain

Selain daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan kaedah pengambilan sampel dan pengumpulan data, ada hal lain yang dapat menyebabkan kesalahan dalam hasil tinjauan.

Baca juga: Penjelasan mengenai punca gangguan bekalan elektrik di Jawa Barat pada hari Ahad lalu

Kesalahan bukan sampel adalah kesalahan yang berlaku di luar penggunaan sampel, tetapi berlaku semasa proses pelaksanaan tinjauan.

Sekiranya dalam tinjauan bukan pensampelan ralat berlaku sangat besar walaupun ralat persampelan / kesalahan margin ditetapkan menjadi kecil, tetap tidak berguna, hasil yang diperoleh akan tidak tepat.

Beberapa jenis kesalahan bukan pensampelan termasuk

 • Responden tidak memberi tindak balas ketika ditinjau
 • Responden memberikan tanggapan yang salah
 • Responden yang dipilih bukan individu yang sesuai dengan objektif tinjauan
 • Pewawancara tidak jujur ​​dalam mengisi soal selidik
 • Kesalahan manusia, kesalahan input soal selidik

Hasil Tinjauan untuk Membuat Pendapat Utama

Pada masa ini media massa berperanan besar dalam membangun pendapat umum. Oleh itu, ramai yang berusaha memanfaatkannya.

Salah satu alat yang digunakan adalah hasil tinjauan, kerana hasil tinjauan adalah hasil penelitian sehingga masyarakat dianggap sebagai informasi faktual dan dapat dipercayai.

Institut tinjauan yang tidak bebas dan mempunyai kepentingan sendiri dapat bermain-main dalam mengambil sampel yang memihak kepada mereka, memilih sampel tinjauan sehingga dapat memberikan hasil positif.

Dan ya, fenomena seperti ini akan berlaku lebih kerap ketika memasuki tempoh kempen pilihan raya umum.

Kesimpulannya

Sekurang-kurangnya ini adalah sesuatu yang perlu anda lakukan setiap kali anda mencapai hasil tinjauan.

1. Mesti Skeptikal terhadap Hasil Tinjauan

Anda tidak seharusnya hanya mempercayai hasil tinjauan, kerana parameter populasi yang diperoleh berdasarkan tinjauan pada prinsipnya hanya anggaran atau anggaran.

2. Kaji lebih jauh

Hasil tinjauan hanya akan bernilai jika tekniknya jelas, apa kaedah pengambilan sampel dan berapa margin kesalahan.

Tanpa itu, jumlahnya tidak banyak dan anda harus ragu-ragu dengan hasil tinjauan. Mungkin persampelan tidak merata dan margin kesalahan terlalu besar sehingga tidak layak untuk membuat kesimpulan.

Rujukan

 • Penyelidikan Kajian - Pendidikan Eureka
 • Harus Percaya Dengan Hasil Tinjauan - Kompasiana
 • Fahami Kaedah Margin Kesalahan dan Persampelan Data
 • Hasil Tinjauan Boleh Dipercayai - Belia Proaktif
 • Teknik persampelan kajian 
 • Internet Membuat Kita Lebih Bodoh