11 Contoh Latar Belakang untuk Cadangan, Laporan, Tesis, Kertas

Contoh latar belakang cadangan

Contoh latar belakang cadangan ini terdiri daripada latar belakang cadangan, laporan, tesis, dan kertas. Dibentangkan dengan prosedur pembuatan dan penjelasan lengkap.


Secara amnya, karya ilmiah mempunyai struktur penulisan yang berbeza dengan karya tulisan lain. Salah satu bahagian yang membezakan adalah latar belakang.

Bahagian latar belakang adalah kumpulan beberapa topik yang menceritakan tentang apa yang menjadi asas kepada penulis untuk menulis karya tersebut.

Selain itu, latar belakang juga sering dimasukkan dalam dokumen penting seperti cadangan aktiviti. Oleh itu, kita akan membincangkan cara menulis latar belakang dengan betul dan betul.

Contoh latar belakang cadangan

Definisi Latar Belakang

"Latar belakang adalah sesuatu yang mendasari apa yang akan disampaikan oleh pengarang dalam sebuah karya."

Secara umumnya, latar belakang diletakkan pada permulaan karya ilmiah. Ini supaya pembaca dapat memahami perihal awal maksud dan tujuan pengarang terlebih dahulu.

Isi Latar Belakang

Latar belakang biasanya didahului oleh masalah di persekitaran sehingga pada bahagian penutup, penulis akan menerangkan jalan keluar untuk masalah ini.

Secara umum, latar belakang mengandungi tiga perkara berikut:

  1. Keadaan fakta, di mana penulis memberitahu situasi yang menjadi masalah dan mesti ditangani.
  2. Syarat yang sesuai, atau syarat yang diinginkan oleh pengarang.
  3. Penyelesaian, dalam bentuk penjelasan ringkas mengenai penyelesaian masalah menurut pengarang.

Petua Membuat Latar Belakang

Contoh latar belakang cadangan

Setelah membaca penjelasan di atas, sudah tentu kita dapat membuat latar belakang kertas. Berikut adalah beberapa petua untuk memudahkan membuat latar belakang:

1. Pemerhatian Masalah

Dalam membuat latar belakang kita harus melihat sekeliling kita dan mencari apa yang menjadi perhatian dalam topik makalah ini.

2. Pengenalpastian Masalah

Setelah menemui masalah yang ada, langkah seterusnya adalah mengenal pasti masalahnya. Tujuan pengenalan adalah untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi dengan jelas bermula dari individu atau kumpulan yang terlibat, kawasan atau bahkan perkara lain yang berkaitan dengan masalah tersebut.

3. Analisis Masalah

Langkah seterusnya setelah meneroka lebih lanjut mengenai masalah tersebut adalah menganalisis masalah tersebut. Masalah dengan asal-usul yang diketahui kemudian dikaji dengan lebih mendalam untuk mencari penyelesaian terhadap masalah-masalah ini.

4. Penyelesaian Kesimpulan

Setelah menganalisis masalah yang ada, kesimpulan mesti dibuat mengenai bagaimana menyelesaikan masalah ini. Penyelesaiannya kemudian dijelaskan secara ringkas bersama dengan hasil yang diharapkan dalam melaksanakan penyelesaiannya.

Contoh Latar Belakang Cadangan

Contoh latar belakang cadangan 1

1. Latar belakang

Spirulina sp. adalah mikroalga yang menyebar secara meluas, dapat dijumpai di berbagai jenis lingkungan, baik di perairan payau, laut dan air tawar (Ciferri, 1983). Penanaman spirullina hari ini bertujuan untuk pelbagai manfaat, termasuk sebagai rawatan untuk anemia kerana spirulina mengandungi provitamin A yang tinggi, sumber kaya karatena, vitamin B12. Spirulina sp. juga mengandungi kalium, protein dengan kandungan Gamma Linolenic Acid (GLA) yang tinggi (Tokusoglu dan Uunal, 2006) dan vitamin B1, B2, B12 dan C (Brown et al ., 1997), jadi sangat baik apabila digunakan sebagai makanan atau bahan makanan dan ubat-ubatan dan spirulina juga boleh digunakan sebagai bahan kosmetik.

Produktiviti sel Spirulina sp. dipengaruhi oleh lapan komponen utama faktor media, termasuk intensiti cahaya, suhu, ukuran inokulasi, cas pepejal terlarut, kemasinan, ketersediaan makro dan mikronutrien (C, N, P, K, S, Mg, Na, Cl, Ca, dan Fe , Zn, Cu, Ni, Co, dan W) (Sanchez et al ., 2008).

Mikronutrien diperlukan dalam pertumbuhan Spirulina sp. antaranya ialah unsur Fe, Cu dan Zn. Elemen Fe diperlukan oleh tumbuhan untuk pembentukan klorofil, komponen enzim sitokrom, peroksidase, dan katalase jika spirulina sp. kekurangan unsur Fe akan mengalami klorosis (kekurangan klorofil). Elemen Zn diperlukan untuk sintesis triptofan, pengaktif enzim, dan mengatur pembentukan kloroplas dan kanji jika spirulina sp. kekurangan unsur Zn akan mengakibatkan klorosis dan warna spirulina akan menjadi pucat.

Pembentukan ion Fe dan Zn itu sendiri dapat diperoleh dengan elektrolisis air. Elektrolisis air adalah kejadian penguraian sebatian air (H 2 O) menjadi gas oksigen (O 2 ) dan gas hidrogen (H 2 ) menggunakan arus elektrik melalui air (Achmad, 1992). Gas H 2 berpotensi digunakan sebagai sumber tenaga kerana sifatnya yang mesra alam (Bari dan Esmaeil, 2010). Dengan elektrod Fe dan Zn, ion Fe2 + dan Zn2 ​​+ diperolehi.

Contoh latar belakang cadangan 2

1.1. Latar belakang

Teknologi Nanomaterial berkembang pada abad ke-19 dan bahkan sekarang teknologi tersebut masih berkembang pesat (Nurhasanah 2012). Teknologi ini menggunakan bahan berukuran nanometer atau satu per bilion meter (0,0000001) m untuk meningkatkan prestasi peranti atau sistem (Y Xia, 2003). Pada skala nano, akan ada fenomena kuantum yang unik seperti logam platinum yang dikenali sebagai bahan lengai yang berubah menjadi bahan pemangkin pada skala nano dan bahan yang stabil, seperti aluminium, menjadi mudah terbakar, bahan penebat berubah menjadi konduktor pada skala nano (Karna, 2010).

Sebatian tungsten oksida pada skala nano akan mempunyai sifat unik yang dapat digunakan sebagai fotokatalis, semikonduktor dan sel suria (Asim, 2009). Tungsten oksida mempunyai tenaga jurang pita yang agak rendah antara 2.7-2.8 eV (Morales et al, 2008). Ini menjadikan tungsten oksida sensitif terhadap spektrum cahaya yang dapat dilihat dan mempunyai penyerapan foto yang cukup baik dalam spektrum cahaya yang dapat dilihat (Purwanto et al., 2010).

Sebatian tungsten oksida dapat disintesis menggunakan beberapa kaedah, termasuk sol-gel, pengeringan semburan dibantu api dan pirolisis semburan berbahan api (Takao, 2002). Kaedah pirolisis semburan dibantu api adalah kaedah yang paling kerap digunakan. Selain kos rendah, homogenitas nanopartikel cukup baik dan dapat digunakan dalam jumlah pengeluaran yang besar (Thomas, 2010). Kaedah ini menggunakan proses aerosol di mana zarah-zarah akan terampai di dalam gas sehingga zarah-zarah yang terbentuk sangat kecil (Strobel, 2007).

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Purwanto et al. 2015 menunjukkan bahawa hasil tungsten oksida yang dibentuk oleh 0,02 M ammonium paratungstate dalam 500 mL larutan etanol 33% membentuk zarah tungsten oksida dengan ukuran purata 10 mikrometer. Walau bagaimanapun, data mengenai zarah tungsten oksida yang terbentuk pada kepekatan lain amonium paratungstate tidak disenaraikan, jadi penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan hasil tungsten oksida yang terbentuk dari beberapa variasi kepekatan dalam sintesis nanopartikel tungsten oksida menggunakan pirolisis semburan dibantu api.

Contoh 3

Latar belakang

Dalam saluran penghantaran, terutamanya transmisi isyarat frekuensi radio (RF), pekali pantulan adalah salah satu parameter asas [1]. Pekali pantulan selalu dimasukkan dalam pengukuran besarnya gelombang elektromagnetik, seperti daya RF, pelemahan dan kecekapan antena. Pengukuran pekali pantulan adalah proses yang signifikan bagi industri penyambung dan kabel RF untuk menentukan kualitinya.

Sinyal RF yang dihasilkan oleh sumber penjana isyarat dihantar ke alat penerima (penerima). Sinyal RF diserap dengan baik oleh penerima jika terdapat padanan impedans antara saluran penghantaran dan penerima. Sebaliknya, jika saluran penghantaran dan penerima tidak mempunyai padanan impedans yang sempurna, sebahagian daripada isyarat akan dipantulkan kembali ke sumbernya. Secara amnya dijumpai isyarat RF yang dipantulkan. Jumlah isyarat yang dipantulkan dinyatakan dalam pekali pantulan. Semakin besar nilai pekali pantulan, semakin besar isyarat yang dipantulkan. Pantulan isyarat yang besar dapat menyebabkan kerosakan pada sumber isyarat RF, seperti penjana isyarat.

Baca juga: Kingdom Plantae (Tumbuhan): Ciri, Jenis dan Contoh [PENUH]

Kecekapan dalam proses penghantaran isyarat RF, terutama dalam industri telekomunikasi, diperlukan untuk meminimumkan kos operasi dalam jangka panjang. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengelakkan kehilangan isyarat atau isyarat dipantulkan kembali ke sumbernya. Sekiranya isyarat yang dipantulkan sangat besar, ia boleh menyebabkan kerosakan pada sumber isyarat. Salah satu langkah pencegahan sebelum kerosakan berlaku adalah mengukur pekali pantulan suatu peranti untuk mengetahui berapa banyak isyarat yang akan dipantulkan kembali ke sumbernya. Oleh itu, ujian peralatan telekomunikasi diperlukan untuk memastikan kualitinya. Ujian ini dapat dilakukan dengan mengukur pekali pantulan pada alat pemancar dan penerima, seperti sensor daya.Peranti dengan pekali pantulan kecil akan menghasilkan proses penghantaran yang berkesan dan cekap. Oleh itu, Pusat Penyelidikan Metrologi LIPI sebagai Institut Metrologi Nasional (NMI) telah membina sistem untuk mengukur pekali pantulan pada peranti isyarat RF. Pengukuran pekali pantulan dilakukan dalam julat frekuensi dari 10 MHz hingga 3 GHz sesuai dengan objektif di atas. Dengan sistem ini, diharapkan dapat memberikan perkhidmatan untuk mengukur pekali refleksi bagi pihak berkepentingan yang berkenaan.Pengukuran pekali pantulan dilakukan dalam julat frekuensi dari 10 MHz hingga 3 GHz sesuai dengan objektif di atas. Dengan sistem ini, diharapkan dapat memberikan perkhidmatan untuk mengukur pekali refleksi bagi pihak berkepentingan yang berkenaan.Pengukuran pekali pantulan dilakukan dalam julat frekuensi dari 10 MHz hingga 3 GHz sesuai dengan objektif di atas. Dengan sistem ini, diharapkan dapat memberikan perkhidmatan untuk mengukur pekali refleksi bagi pihak berkepentingan yang berkenaan.

Contoh latar belakang cadangan 4

Latar belakang

Sistem pengagihan tenaga elektrik adalah sistem yang luas yang menghubungkan satu titik ke titik yang lain sehingga sangat sensitif terhadap gangguan yang biasanya disebabkan oleh litar pintas dan gangguan tanah. Gangguan ini boleh mengakibatkan penurunan voltan yang besar, penurunan kestabilan sistem, membahayakan nyawa orang dan merosakkan peralatan elektronik. Oleh itu, kita memerlukan sistem pembumian pada peralatan.

Dalam sistem pembumian, semakin kecil nilai rintangan bumi, semakin besar kemampuan mengalirkan arus ke tanah sehingga arus kesalahan tidak mengalir dan merosakkan peralatan, ini bermakna semakin baik sistem pembumian. Pembumian yang ideal mempunyai nilai rintangan hampir dengan sifar.

Lokasi di mana ketahanan tanah cukup tinggi, dengan keadaan tanah berbatu dan padat, mustahil untuk membuat pengurangan impedans sistem pembumian dengan pembumian batang menegak. Penyelesaian yang mungkin adalah dengan memberi rawatan khas untuk meningkatkan nilai rintangan pembumian. Dalam tesis ini, perlakuan tanah akan dilakukan dengan menggunakan arang tempurung kelapa untuk mendapatkan nilai resistivitas tanah terkecil, kerana pada umumnya resistiviti arang lebih rendah daripada daya tahan tanah.

Contoh latar belakang cadangan 5

Latar belakang

Penggunaan minyak pelincir / minyak mempengaruhi prestasi enjin kerana minyak berfungsi sebagai peredam geseran antara komponen enjin yang boleh menyebabkan kehausan pada enjin. Kelikatan adalah sifat fizikal minyak yang menunjukkan kelajuan pergerakan atau rintangan pelincir untuk mengalir [1]. Minyak mempunyai molekul yang tidak polar [2]. Molekul bukan polar yang dikenakan medan elektrik luaran akan menyebabkan sebahagian cas dikenakan dan menghasilkan momen dipol yang besar dan arahnya sebanding dengan medan elektrik luaran [3].

Sifat elektrik setiap bahan mempunyai nilai yang unik dan besarnya ditentukan oleh keadaan dalaman bahan, seperti komposisi bahan, kandungan air, ikatan molekul dan keadaan dalaman yang lain [4]. Pengukuran sifat elektrik boleh digunakan untuk menentukan keadaan dan keadaan bahan, menentukan kualiti bahan, proses pengeringan, dan mengukur kadar kelembapan secara tidak merosakkan [5].

Kajian mengukur sifat elektrik minyak telah dilakukan oleh Putra (2013) [6], iaitu mengukur kapasitansi menggunakan plat kapasitor selari dalam membuat sensor berkualiti pada minyak. Oleh itu, pengukuran kapasitans dan pemalar dielektrik menggunakan kaedah dielektrik atau plat selari pada frekuensi rendah dan perubahan kelikatan. Pengukuran ini diharapkan dapat digunakan sebagai kajian awal dalam mengukur kelikatan menggunakan kaedah dielektrik.

Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan penggunaan kaedah dielektrik dalam mengukur nilai kapasitans dan pemalar dielektrik minyak serta mengukur nilai pemalar kapasitans dan dielektrik minyak pada perubahan frekuensi dan perubahan kelikatan.

Contoh latar belakang cadangan 6

Latar belakang

Superconducting adalah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam jumlah besar tanpa mengalami rintangan, sehingga bahan superkonduktor dapat terbentuk dari dawai yang digunakan untuk membuat medan magnet yang besar tanpa mengalami efek pemanasan.

Medan magnet yang besar dapat digunakan untuk mengangkat beban berat melalui kesamaan kutub magnet, sehingga dapat digunakan untuk membangun kereta api melayang tanpa menggunakan roda. Tanpa geseran roda, kereta api sebagai alat pengangkutan dapat bergerak dengan cepat dan memerlukan lebih sedikit tenaga. Terdapat korelasi antara medan magnet yang kuat dan suhu kritikal tinggi (Tc) bahan superkonduktor, di mana dengan suhu kritikal tinggi akan lebih mudah untuk membuat 2 medan magnet kuat.

Pembentukan struktur superkonduktor berdasarkan Ketidakseimbangan Berat Planar (PWD) dapat meningkatkan suhu kritikal bahan superkonduktor (Eck, JS, 2005). Manfaat bahan superkonduktor lain termasuk media penyimpanan data, penstabil voltan, komputer pantas, penjimat tenaga, penjana medan magnet tinggi dalam reaktor nuklear fusi, dan sensor medan magnet super sensitif SQUID.

Sistem superkonduktor Tc tinggi umumnya merupakan sebatian berbilang komponen yang mempunyai sejumlah fasa struktur yang berbeza dan struktur kristal yang kompleks. Sistem Pb2Ba2Ca2Cu3O9 juga merupakan sebatian oksida seramik yang mempunyai struktur berlapis dengan penyisipan lapisan CuO2 yang khas. Terdapat hubungan antara struktur superkonduktor dan suhu kritikal (Frello, T., 2000), sehingga pembentukan struktur berdasarkan Planar Weight Disparity (PWD) dimaksudkan untuk meningkat suhu kritikal bagi superkonduktor (Barrera, EW et.al., 2006). Sebagai sebatian berbilang komponen, sistem Pb2Ba2Ca2Cu3O9 memerlukan beberapa komponen penyusun sebagai bahan untuk membentuk lapisan struktur yang kompleks.

Contoh 7

Latar belakang

Salah satu cara untuk terapi barah adalah menggunakan radiasi. Peranti radioterapi luaran yang menggunakan Cobalt-60 (Co-60) berfungsi untuk terapi barah dengan menyediakan radiasi gamma (γ) dari Co-60. Sinaran gamma diarahkan pada bahagian tubuh sehingga dapat membunuh sel barah tetapi cenderung menyerang sel tubuh yang sihat [1]. Dalam makalah ini, reka bentuk yang akan dibuat adalah ketebalan dinding konkrit di ruang pesawat radioterapi, menggunakan sumber isotop Co-60 dengan aktivitas 8,000 Ci dan direncanakan untuk ditempatkan di sebuah ruangan di lokasi rumah sakit. Sumber isotop Co-60 adalah di Gantry yang dilindungi oleh pelindung radiasi dan sudut dapat disesuaikan dari 00 hingga 3600 [1], sehingga sel-sel barah dapat disinari dari berbagai arah dengan tepat. Untuk memenuhi aspek keselamatan pada masa pendedahan,bilik di mana pesawat radioterapi berada mesti mematuhi syarat keselamatan yang berlaku, di mana dinding berfungsi sebagai pelindung radiasi. Dindingnya dirancang untuk dibuat dari konkrit.

Baca juga: Penyebaran Flora di Dunia (Lengkap) dan penjelasannya

Sesuai dengan ketentuan keselamatan radiasi, iaitu SK. BAPETEN No. 7 tahun 2009 mengenai keselamatan radiasi dalam penggunaan peralatan radiografi industri menyatakan bahawa: - Melindungi dinding bilik yang berkaitan dengan orang ramai, nilai had dos tidak boleh melebihi 5 mSv per tahun. - Dengan melindungi dinding bilik yang berkaitan dengan pekerja radiasi, Nilai Had Dos tidak boleh melebihi 50 mSv per tahun. [2] Ciri-ciri dinding pemisah bilik mesti disesuaikan dengan penggunaan bilik yang berdekatan dengan bilik radioterapi. Ketebalan dinding konkrit dapat dianggarkan dengan mengira beban kerja setiap minggu, jarak dari sumber dinding dan had dos yang dibenarkan (NBD). Dari pengiraan, diharapkan ketebalan dinding telah memenuhi syarat keselamatan.

Contoh 8

Latar belakang

Pada saat ini perhatian masyarakat terhadap pemantauan kesihatan sangat tinggi, seperti yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah alat pemantau kesihatan yang tersedia. Oleh itu, permintaan untuk membuat alat yang boleh digunakan pada tubuh manusia atau alat yang boleh dipakai sangat diperlukan. Untuk membuat alat ini, bahan-bahan yang boleh dilekatkan pada tubuh manusia sangat diperlukan dan boleh secara langsung berkaitan dengan konsep telemedicine atau biomedikal. Dalam konsep ini, bahan yang boleh digunakan adalah kain. Walau bagaimanapun, untuk menentukan sama ada bahan tersebut sesuai digunakan sebagai alat yang boleh dipakai, kita mesti terlebih dahulu mengetahui ciri-ciri fabrik tersebut. Ciri-ciri bahan berkait rapat dengan nilai permitiviti, kerana nilai permitiviti adalah nilai penting dalam menentukan ciri-ciri suatu bahan.Sehingga dalam projek akhir ini, pengukuran nilai permitiviti dilakukan pada bahan kain.

Dalam projek akhir ini, pelbagai jenis kain telah diuji untuk mengira permitivitinya, iaitu aramid, kapas dan poliester.Selain itu, bahan substrat Fr-4 digunakan sebagai bahan analisis menggunakan kaedah microstrip berasaskan saluran transmisi. Kaedah ini menggunakan 3 halangan dan set parameter S-dua port yang dapat meminimumkan kesalahan atau kesalahan kerana jurang udara antara garis mikrostrip dalam sampel dan ketidakcocokan impedans yang biasanya menjadi masalah pada saluran transmisi.

Permit dielektrik adalah ukuran rintangan untuk membentuk medan elektrik melalui medium. Dalam dimensi dan jarak halangan tertentu, nilai kerugian kembali (S-parameter) terendah akan diperolehi dan dari nilai ini penulis dapat menentukan nilai permitiviti bahan. Untuk mendapatkan nilai permeliviti dielektrik, dapat dihitung dari nilai parameter S yang diperoleh dari simulasi dan hasil pengukuran langsung menggunakan VNA (penganalisis rangkaian vektor).

Diharapkan dari penyelidikan akhir ini dapat menentukan nilai pengukuran permitiviti dielektrik dari 4 bahan di atas menggunakan frekuensi kerja 2.45 GHz, sehingga dapat dilaksanakan di sektor kesihatan atau bahan yang diuji dapat diubah sedemikian rupa sehingga menjadi alat atau alat yang diperlukan.

Contoh 9

Latar belakang

Sifat khas bahan ferroelektrik adalah sifat dielektrik, pieroelektrik dan piezoelektrik. Penggunaan bahan ferroelektrik dilakukan berdasarkan sifat-sifat ini. Dalam kajian ini, penggunaan bahan ferroelektrik berdasarkan sifat dielektriknya dilakukan. Bahan ferroelektrik dapat dibuat mengikut keperluan dan mudah disatukan dalam bentuk peranti. Aplikasi peranti berdasarkan sifat histeresis dan pemalar dielektrik tinggi adalah Memori Akses Rawak Dinamik (DRAM) [1].

Bahan ferroelektrik yang mempunyai gabungan sifat paling menarik untuk aplikasi memori adalah Barium Strontium Titanate. Bahan BST mempunyai pemalar dielektrik tinggi, kehilangan dielektrik rendah, ketumpatan arus kebocoran rendah. Pemalar dielektrik yang tinggi akan meningkatkan kapasitansi cas yang lebih tinggi sehingga penyimpanan cas juga lebih banyak [1]. Penyediaan BST boleh dilakukan dalam beberapa cara termasuk Deposisi Wap Kimia Logam Organik (MOCVD) [2], Pemendapan Laser Bertolak (PLD) [3], Magnetron Sputtering [4], dan Deposisi Penyelesaian Kimia atau kaedah gel gel dan kaedah tindak balas fasa pepejal (keadaan pepejal). reaksi) [5].

Contoh 10

Latar belakang

Pemerhatian adalah penting, terutama dalam bidang pendidikan untuk mengetahui cara mengajar dengan betul untuk guru di setiap sekolah. Dalam hal ini, saya juga melakukan aktiviti pemerhatian di SD Ningrat 1-3 Bandung dalam memenuhi tugas mempelajari laporan pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa mengajar di kelas.

Dengan aktiviti pemerhatian ini, diharapkan kita dapat mengetahui bagaimana guru mengajar dan mendidik pelajarnya. Kita juga boleh memilih kaedah apa yang akan kita terapkan pada pelajar kita nanti dan kaedah apa yang tidak boleh digunakan. Di Sekolah Dasar Ningrat, saya melakukan beberapa tinjauan dan mencari maklumat mengenai aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Sekolah adalah institusi yang direka khusus untuk mengajar pelajar oleh guru. Pendidikan rendah di sekolah adalah perkara terpenting untuk menjadikan pelajar berkualiti. Setelah membuat pemerhatian di Ningrat Elementary School, saya mengetahui tentang pembelajaran dalam pelajaran Bahasa Dunia, yang masih rendah dan ini mesti diperbaiki.

Rancangan pelajaran yang dilakukan oleh para guru di sana ternyata tidak sesuai dengan pelaksanaannya, sehingga ada beberapa halangan yang harus dihadapi oleh para guru ketika mengajar bahasa Dunia. Maka penyelesaian yang ditawarkan kepada guru-guru ini adalah dengan mengubah mekanisme guru dalam mengajar pelajaran bahasa Dunia.

Setiap individu mempunyai keunikan dan kemampuan masing-masing yang jelas berbeza. Ada yang cepat memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru, tetapi ada yang lambat. Bukan hanya itu, ciri-ciri setiap pelajar di sekolah tentu saja berbeza, ada pelajar yang cemerlang tetapi ada juga yang penuh dengan masalah di sekolah.

Setelah pemerhatian ini dibuat, saya juga belajar bagaimana menangani pelajar yang mempunyai ciri yang berbeza. Saya juga belajar memahami cara mengajar dari setiap guru yang mengajar di SD Ningrat sehingga suatu hari saya dapat menerapkannya ketika saya mula mengajar di sekolah.

Contoh 11

Latar belakang

Detik 17 Ogos adalah saat yang paling dinanti-nantikan, bagi semua warga Dunia, termasuk penduduk Desa Cantiga. Kerana, pada tarikh ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Dunia. Atas sebab ini, kita harus berbangga dan gembira menyambut hari bersejarah ini.

Selain memeriahkan, peringatan 17 Ogos juga dapat memupuk rasa cinta dan nasionalisme kepada negara. Kerana, pada hari ini kita diingatkan lagi akan kebaikan pahlawan yang bersatu tanpa mengira etnik, bangsa dan agama untuk memperjuangkan kebebasan Dunia.

Atas sebab ini, adalah wajar bagi penduduk Desa Cantiga untuk membuat acara untuk memeriahkan saat bahagia ini. Lebih-lebih lagi, setiap tahun penduduk Desa Cantiga secara aktif mengambil bahagian dalam membuat acara kemerdekaan.

Acara yang akan diadakan adalah dalam bentuk upacara, gotong royong, dan pertandingan untuk kanak-kanak. Dengan berbagai peristiwa ini, kita dapat memperkuat persaudaraan, persahabatan, dan nasionalisme sebagai upaya mempraktikkan Pancasila.

Oleh itu, artikel mengenai perbincangan latar belakang beserta contohnya, semoga dapat bermanfaat.