Menulis Nombor dalam Bahasa Arab 1-100

angka arab

Angka Arab dalam tulisan Arab dan Latin merangkumi 1. واحد (Wahid), 2. اثنان (Itsnan), 3.ثلاثة (Tsalatsah), 4.اربعة (Arba'ah), 5.خمسة (Khamsah), 6.ستة ( Sittah), 7.سبعة (Sab'ah), 8.ثمانية (Tsamaniyah) dan banyak lagi dalam artikel ini.

Bahasa Arab adalah bahasa Semit Tengah, yang tergolong dalam keluarga bahasa Semit dan berkait rapat dengan bahasa Ibrani dan bahasa Neo Arama.

Berdasarkan sebaran geografinya, bahasa Arab yang dituturkan mempunyai banyak variasi (dialek), beberapa dialek bahkan tidak dapat saling memahami.

Bahasa Arab Standard (kadang-kadang disebut Bahasa Arab Sastera) banyak diajar di sekolah dan universiti, dan digunakan di tempat kerja, kerajaan dan media massa.

Nombor Dalam Bahasa Arab

Sejarah Nombor Arab

Angka Arab adalah nama untuk nombor sepuluh digit, iaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; yang menggunakan sistem nombor Arab Hindu.

Dalam sistem ini, dinyatakan bahawa nombor "123" adalah nombor bersatu yang lengkap, bukan nombor individu seperti dalam sistem nombor Rom atau Cina.

Angka Arab digunakan secara meluas di seluruh dunia bersama dengan sistem tulisan skrip Latin.

Angka Arab

Angka Arab mempunyai 2 (dua) varian berbeza, iaitu Angka Arab Barat dan Timur.

Di dunia Barat (Eropah & Amerika), istilah angka Arab selalu sinonim dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; kerana nombor ini diperkenalkan kepada orang Eropah melalui orang Arab.

Tetapi di Dunia, angka Arab sama dengan angka yang disenaraikan dalam Al-Quran suci (angka Arab timur), iaitu ٠, ١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦, ٧, ٨, ٩; kerana Bangsa-bangsa Dunia pertama kali mengenali angka-angka ini dari orang Arab.

Baca juga: 20 Atribut Wajib dan Mustahil Allah (LENGKAP) bersama dengan Makna dan Penjelasannya

Nombor 1-1000 dalam bahasa Arab

السلام عليكم ورحمة الله

Bahan kami hari ini adalah Mengenal nombor dari 1-1000

1. tunggal (Wahid)

2. اثاثنان (Itsnan)

3.ثلاثة (Tsalatsah)

4.اربعة (Arba'ah)

5.خمسة (Khamsah)

6.ستة (Sittah)

7.سبعة (Sab'ah)

8.ثمنة (Tsamaniyah)

9.تسعة (Tis 'ah)

10.عشرة ('Asyrah)

11.احد عشر (Ahada 'asyar)

12. اثاثنا عشر (Itsna 'asyar)

13.ثلاتة عشر (Tsalatsata 'asyar)

14.اربعة عشر (Arba'ata 'asyar)

15.خمسة عشر (Khamsata 'asyar)

16.ستة عشر (Sittata 'asyar)

17.سبعة عشر (Sab'ata 'asyar)

18.ثمانية عشر (Tsamaniyata 'asyar)

19.تسعة عشر (Tis 'ata' asyar)

20.عشرون / عشرين ('Isyrun /' isyrin)

30.ثلاثون / ثلاثين (Tsalatsun / Tsalatsin)

40.اربعون / اربعين (Arba'un / Arba'in)

50.خمسون / خمسين (Khamsun / Khamsin)

60.ستون / ستين (Sittun / Sittin)

70.سبعون / سبعين (Sab'un / Sab'in)

80.ثمانون / ثمانين (Tsamanun / Tsamanin)

90.تسعون / تسعين (Tis 'un / Tis'in)

100 مائة (Mi-ah)

200 mi-atain

300 tsalaatsu mi-ah

400 arba'u mi-ah

500 khamsu mi-ah

600 sittu mi-ah

700 shabu mi-ah

800 tsamaanu mi-ah

900 tis u mi-ah

1000 alf

21 واحد و عشرون (wahid wa 'isyrun)

31 Wahid wa tsalatsiin

41 Wahid wa arba'in

51 wahid wa khamsin

61 Wahid wa sittin

71 Wahid wa sab'in

81 Wahid wa Tsamanin

91 Wahid wa tis'in


21 واحد و عشرون (wahid wa 'isyrun)

22 انان و عشرون (itsnan wa 'isyrun)

23 ثلاثة و عشرون (tsalasah wa 'isyrun)

24 أربعة و عشرون (arba'ah wa 'isyrun)

25 خمسة و عشرون (khamsah wa 'isyrun)

26 ستة و عشرون (sittah wa 'isyrun)

27 سبعة و عشرون (sab'ah wa 'isyrun)

28 ثانية و عشرون (tsamaniyah wa 'isyrun)

29 تسعة و عشرون (tis 'ah wa' isyrun)


30.ثلاثون / ثلاثين (Tsalatsun / Tsalatsin)

31 Wahid wa tsalatsiin

32 Itsnain wa tsalatsiin

33 Tsalasah wa tsalatsiin

34 Arba'ah wa tsalatsiin

35 Khamsah wa tsalatsiin

36 Sittah wa tsalatsiin

37 Sab'ah wa tsalatsiin

38 Tsamaniyah wa tsalatsiin

39 Tis'ah wa tsalatsiin

40 Arba'aiin

41 Itsnain wa arba'in

42 Tsalasah wa arba'in

43 Arba'ah wa arba'in

44 Khamsah wa arba'in

45 Sittah wa arba'in

46 Sab'ah wa arba'in

Baca juga: Kiamat: Definisi, Jenis, dan Tanda

47 Tsamaniyah wa arba'in

48 Tis'ah wa arba'in


50 Khamsin52 itu dan seterusnya

53 tsalasah wa khamsin

54 arba'ah wa khamsin

55 khamsah wa khamsin

56 sittah wa khomsin

57 sab'ah wa khamsin

58 tsamaniyah wa khamsin

59 tis'ah wa khamsin

60 sittun

62 Itsnain wa sittin

63 Tsalasah wa sittin

64 Araba'ah wa sittin

65 Khamsah wa sittin

66 Sittah wa sittin

67 Sab'ah wa sittin

68 Tsamaniyah wa sittin

69 Tis'ah wa sittin

70 Sab'in

72 Itsnain wa sab'in

73 Tsalasah wa sab'in

74 Arba'ah wa sab'in

75 Khamsah wa sab'in

76 Sittah wa sab'in

77 Sab'ah wa sab'in

78 Tsamaniyah wa sab'in

79 Tis'ah wa sab'in

80 Tsamanin

81 Itsnain wa tsamanin

82 Tsalasah wa Tsamanin

83 Arba'in wa tsamanin

84 Khamsah wa tsamanin

85 Sittah wa Tsamanin

86 Sab'ah wa tsamanin

87 Tsamaniyah wa Tsamanin

88 Tis'ah wa tsamanin

90 Tis'in

92 Itsnain wa tis'in

93 Tsalasah wa tis'in

94 Arba'ah wa tis'in

95 Khamsah wa tis'in

96 Sittah wa tis'in

97 Sab'ah wa tis'in

98 Tsamaniyah wa tis'in

99 Tis'ah wa tis'in

100 Mi-ah

Bahasa Arab 1 - 10

Bahasa Arab 1 - 10

Bahasa Arab 11-20

angka arab

Bahasa Arab 21-30

Bahasa Arab 31 - 40

Bahasa Arab 31 - 40

Bahasa Arab 41 - 50

angka arab

Jam Arab

Selanjutnya, perhatikan Kira-kira Jam dalam Bahasa Arab dan Beberapa Peraturan yang Berkaitan dengannya:

الساعة العربية [Jam Arab]

1Pada pukul satuاَلسَّاعَةُ اْلوَاحِدَةُ
2Jam duaاَلسَّاعَةُ الثَّانِيَةُ
3Pukul tigaالسَّاعَةُ الثَّالِثَةُ
4Pukul empatاَلسَّاعَةُ الرَّابِعَةُ
5Lima jamاَلسَّاعَةُ اْلخَامِسَةُ
6Pukul enamاَلسَّاعَةُ السَّادِسَةُ
7Pukul tujuhاَلسَّاعَة السَّابِعَةُ
8Pada pukul lapanاَلسَّاعَةُ الثَّامِنَةُ
9Jam sembilanالسَّاعَةُ التَّاسِعةُ
10Pukul sepuluhالسَّاعَةُ اْلعَاشِرَةُ
11Pukul sebelasاَلسَّاعَةُ اْلحَادِيَةَ عَشْرَةَ
12Pukul dua belasالسَّاعَةُ الثَّاِنيَةَ عَشْرَة

Nombor di atas berlaku untuk jam yang hanya sesuai. Sekiranya tidak betul, anda boleh menambahkan Wa [] untuk menunjukkan lebih banyak dan Illaa [] jika kurang. Lihat perkataan di bawah:

13Lima Jam dan Lima Minitاَلسَّاعَةُ اْلخَامِسَةُ وَ خَمْسُ دَقَائِقَ
14Sepuluh minit lewat limaاَلسَّاعَةُ اْلخَامِسَةُ وَ عَشْرَ دَقَائِقَ
15Lima Jam Separuh Masaاَلسَّاعَةُ اْلخَامسَةُ وَ الرَُبْعُ
16Lima Jam Lebih Dua Puluh Minitالسَّاعَةُ اْلخَامِسَةُ وَ عِشْرُوْنَ دَقِيْقَةً
17Lima Jam Lebih Lima Puluh Minitالسَّاعَةُ اْلخَامِسَةُ وَ خَمْسُوْنَ دَقِيْقَةً
18Lima Jam dan Setengah Jamالسَّاعَةُ اْلخَامِسَةُ وَ النِّصْفُ
19Lima Jam hingga Lima Minitاَلسَّاعَةُ اْلخَامِسَةُ إلا خَمْسُ دَقَائِقَ
20Lima hingga sepuluh minitاَلسَّاعَةُ اْلخَامِسَةُ إلا عَشْرَ دَقَائِقَ
21Lima hingga Seperempat Jamاَلسَّاعَةُ اْلخَامِسَةُ إلا الرَُبْعُ
22Lima Jam Hingga Dua Puluh Minitاَلسَّاعَةُ اْلخَامِسَةُ إلا عِشْرُوْنَ دَقِيْقَةً
23Lima Jam Lima Puluh Minitالسَّاعَةُ اْلخَامِسَةُ إلادَقِيْقَةً
24Lima Jam hingga Setengah Jamاَلسَّاعَةُ اْلخَامِسَةُ إلا النِّصْفُ