4 Kompetensi yang mesti dimiliki oleh seorang guru

kecekapan guru

Kompetensi guru yang harus dimiliki adalah kompetensi yang ditetapkan dalam Permendikbud, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi keperibadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Guru adalah paksi utama pendidikan yang menentukan kemajuan sesebuah negara pada masa akan datang. 

Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005, guru mempunyai tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, memberi arahan, memberi latihan, memberi penilaian.

Sementara itu, guru juga mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian kepada pelajar yang mengambil pendidikan mereka dari usia dini melalui saluran pemerintah formal dalam bentuk sekolah rendah hingga sekolah menengah.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang guru harus memiliki kompetensi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Dunia No. 16 tahun 2007 mengenai kelayakan akademik dan kecekapan guru.

Berikut adalah penerangan mengenai kecekapan yang mesti dimiliki oleh guru:

1. Kompetensi Pedagogi

Kompetensi pedagogi merangkumi pemahaman guru terhadap pelajar, merancang dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan mengembangkan pelajar untuk merealisasikan pelbagai potensi mereka.

Secara terperinci, setiap subkompetensi diterjemahkan menjadi petunjuk penting seperti berikut;

 • Memahami pelajar secara mendalam mempunyai petunjuk penting : memahami pelajar dengan menggunakan prinsip pengembangan kognitif, memahami pelajar dengan menggunakan prinsip keperibadian, dan mengenal pasti peruntukan awal pengajaran pelajar.
 • Merancang pembelajaran, termasuk memahami asas pendidikan demi pembelajaran mempunyai indikator penting: memahami asas pendidikan, menerapkan teori pembelajaran dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan ciri-ciri pelajar, kecekapan yang harus dicapai, dan bahan pengajaran, dan menyusun reka bentuk pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih
 • Melaksanakan pembelajaran mempunyai petunjuk penting: menetapkan pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
 • Merancang dan melaksanakan penilaian pembelajaran mempunyai petunjuk penting: merancang dan melaksanakan penilaian (penilaian) proses dan hasil pembelajaran secara berterusan dengan pelbagai kaedah, menganalisis hasil penilaian proses dan hasil pembelajaran untuk menentukan tahap kelengkapan pembelajaran (pembelajaran masteri) , dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk peningkatan kualiti program pembelajaran secara umum.
 • Membangunkan pelajar untuk merealisasikan pelbagai potensi mereka, mempunyai petunjuk penting: memudahkan pelajar mengembangkan pelbagai potensi akademik, dan memudahkan pelajar mengembangkan pelbagai potensi bukan akademik.
Baca juga: Apathy is - Definisi, Karakteristik, Sebab dan Kesan

2. Kompetensi Personaliti

Kompetensi keperibadian adalah kemampuan peribadi yang mencerminkan keperibadian yang kukuh, stabil, matang, bijak, dan berwibawa, merupakan teladan bagi pelajar, dan mempunyai akhlak yang mulia.

Secara terperinci, sub-kompetensi ini dapat dijelaskan seperti berikut:

 • Keperibadian yang stabil dan stabil mempunyai petunjuk penting: bertindak sesuai dengan norma undang-undang, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi seorang guru, dan mempunyai konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.
 • Keperibadian matang mempunyai petunjuk penting: menunjukkan kebebasan dalam bertindak sebagai pendidik dan mempunyai etika kerja sebagai seorang guru.
 • Keperibadian yang bijak mempunyai petunjuk penting: memperlihatkan tindakan berdasarkan kebaikan pelajar, sekolah dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berfikir dan bertindak.
 • Keperibadian berwibawa mempunyai petunjuk penting: mempunyai tingkah laku yang memberi kesan positif kepada pelajar dan mempunyai tingkah laku yang dihormati.
 • Akhlak yang mulia dan boleh menjadi teladan mempunyai petunjuk penting: bertindak sesuai dengan norma-norma agama (iman dan ketakwaan, bersikap jujur, ikhlas, suka menolong), dan mempunyai tingkah laku yang dicontohi oleh pelajar.

3) Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bersosial dengan berkesan dengan pelajar, rakan pendidik, staf pendidikan, ibu bapa / penjaga pelajar, dan masyarakat sekitar.

Kompetensi ini mempunyai subkompetensi dengan petunjuk penting berikut:

 • Mampu berkomunikasi dan bergaul dengan berkesan dengan pelajar mempunyai petunjuk penting: berkomunikasi dengan pelajar dengan berkesan.
 • Mampu berkomunikasi dan bergaul secara berkesan dengan rakan pendidik dan tenaga pengajar.
 • Mampu berkomunikasi dan bergaul dengan berkesan dengan ibu bapa / penjaga pelajar dan masyarakat sekitar.

4. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah penguasaan bahan pembelajaran secara luas dan mendalam, yang merangkumi penguasaan bahan kurikulum mata pelajaran di sekolah dan bahan ilmiah yang merangkumi bahan tersebut, serta penguasaan struktur dan metodologi saintifik.

Baca juga: Contoh Ceramah Ringkas Tentang Ibu Tercinta [TERKINI]

Setiap sub-kompetensi ini mempunyai petunjuk penting berikut:

 • Menguasai bahan saintifik yang berkaitan dengan bidang pengajian mempunyai petunjuk penting: memahami bahan pengajaran dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep dan kaedah saintifik yang teduh atau sepadan dengan bahan pengajaran, memahami hubungan konseptual antara mata pelajaran yang berkaitan, dan menerapkan konsep saintifik dalam kehidupan seharian.
 • Menguasai struktur dan kaedah saintifik mempunyai petunjuk penting: menguasai langkah-langkah penyelidikan dan kajian kritikal untuk memperdalam pengetahuan / bahan dalam bidang kajian.