Cara Mengira Peratusan dengan Penjelasan dan Contoh

cara mengira peratusan

Cara mengira peratusan adalah dengan menggunakan formula: Peratusan (%) = (bilangan bahagian) / (jumlah keseluruhan) X 100%, dengan formula di atas anda juga dapat mengubah pecahan menjadi peratusan.

Mungkin anda biasa dengan tanda "%" atau juga dikenali sebagai peratus. Sebenarnya, kita telah belajar mengenai peratusan sejak kita di sekolah rendah.

Di mana, peratus adalah nombor yang menyatakan seberapa besar bahagian dari jumlah item atau nilai.

cara mengira peratusan

Secara amnya, peratusan juga sering dijumpai di tempat awam seperti di poster diskaun, data barang, data penduduk dan sebagainya.

Di samping itu, peratusan juga sering digunakan dalam kehidupan seharian seperti membayar cukai dan elaun gaji. Oleh itu, sekurang-kurangnya kita harus memahami cara mengira peratus dan contoh penerapannya dalam kehidupan seharian.

Definisi Peratusan

Sebelum kita mengira peratusan, pertama kita perlu mengetahui apa itu peratusan. Pada asasnya, peratus adalah bentuk nombor yang menggambarkan berapa banyak bahagian dari jumlah data yang ada.

Nisbah yang digunakan dalam peratusan adalah peratus atau%. Sebagai contoh, di sebuah kampung, 67% penduduknya adalah lelaki, yang bermaksud 67 daripada 100 penduduk di kampung tersebut adalah lelaki. Ini juga berlaku untuk potongan atau cukai di pasar raya.

Cara Mengira Peratusan

cara mengira peratusan

Pada asasnya bilangan peratus adalah penyederhanaan operasi nombor pecahan. Secara sederhana, peratusan dapat dikira dengan cara berikut:

Peratusan (%) = (bilangan bahagian) / (jumlah keseluruhan) X 100%

Rumus di atas adalah formula umum yang digunakan dalam kehidupan seharian untuk mengira peratusan. Dengan formula di atas, anda juga boleh menukar pecahan menjadi peratusan.

Baca juga: Surat khidmat: Definisi, ciri dan contoh [PENUH]

Contohnya, mengira berapa peratus roti yang boleh diambil ketika dipotong separuh?

Ingat itu

peratusan = bahagian / jumlah x 100% jadi, jika roti dipotong 1/2 cara untuk mengira peratusannya adalah:

1/2 x 100% = 50%

Jadi roti yang boleh diambil adalah 50% dari jumlah roti.

Selain itu, formula di atas juga dapat digunakan untuk mengira jumlah keseluruhan dengan melihat keseluruhan data dan peratusannya. Rumusannya adalah:

Jumlah = Peratusan x Jumlah keseluruhan

Contohnya, sebuah bandar mempunyai jumlah penduduk 1000. Setelah tinjauan, ternyata 27% penduduknya adalah pendatang. Sekiranya kita mengira berapa jumlah pendatang di bandar, kita boleh menggunakan formula di atas.

Jumlah = peratusan x Jumlah keseluruhan

Jumlah = 27% x 1000 = 27/100 * 1000 = 270

Oleh itu, terdapat 270 orang yang merupakan pendatang di bandar.

Contoh masalah

Berikut adalah beberapa contoh soalan supaya anda dapat memahami masalah peratusan.

Contoh 1:

Dino mengatakan bahawa dia telah membuat kerja rumahnya untuk 80% daripada 40 soalan yang diberikan oleh Puan Tika. Berapa banyak soalan yang telah dikerjakan oleh Dino?

Jawapan

Jumlah = 80% X 40 = 80/100 X 40 = 32

Jadi, ada 32 soalan yang telah dikendalikan oleh Dino .

Contoh 2

Tina adalah peniaga, Tina membeli 9800 sekilogram gula.Jika Tina mahukan keuntungan 20%, berapa banyak gula yang harus dijual Tina lagi?

Jawapan

Anda hanya boleh mengira nilai keuntungan yang 20% ​​pertama dan kemudian menambahkannya kepada 9,800. atau dengan cara yang lebih pantas: Harga = [120% / 100%] x 9800

Harga = 1.2 x 9.800 = 11.760

Jadi harga yang akan dijual adalah 11,760 sekilo.

Contoh 3:

Sehelai baju berharga IDR 50,000, maka baju itu diskaun 10%. Berapakah harga pakaian setelah mendapat potongan harga?

Jawapan

Sekiranya harga diskaun adalah 10%, harga yang harus dibayar adalah 100% -10% dari harga awal.

Baca juga: Formula untuk mengelilingi layang-layang dan contoh serta perbincangannya

Harga = (100% -10%) X 50000

Harga = 90% X 50000

Harga = 90/100 X 50000 = 45000

Jadi harga yang perlu dibayar adalah 45 000 .

Contoh 4

Sekiranya topi yang berharga IDR 40,000 didiskaunkan menjadi IDR 32,000, berapa peratus potongan yang diberikan?

Jawapan

Untuk mengira potongan harga, kita perlu mengira perbezaan harga terlebih dahulu.

Perbezaan = 40000 - 32000 = 8000

Potongan harga dari topi boleh digunakan dengan menggunakan formula peratusan di atas

Peratusan = bilangan bahagian / jumlah keseluruhan X 100%

Peratusan = 8000/40000 X 100% = 20%

Jadi diskaun untuk topi adalah 20% .

Contoh 5

Nilai pelaburan meningkat 22% sehingga sekarang bernilai Rp1,525,000.00. Berapakah nilai awal pelaburan?

Jawapan

Masalah ini melibatkan kenaikan peratusan. Jadi, tambah 100% dan 22% untuk mendapat 122%.

Maka pelaburan awal adalah seperti berikut:

Pelaburan awal = 1,525,000 / 122% = 1,525,000 / (122/100)

Pelaburan awal = 1,525,000 / 1,22 = 1,250,000

Jadi pelaburan awal adalah 1,250,000 .

Oleh itu perbincangan mengenai cara mengira formula peratusan. Semoga dapat bermanfaat dari anda semua.